De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorien `t Hart Med.hro.nl/hardo Groepsdynamica.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorien `t Hart Med.hro.nl/hardo Groepsdynamica."— Transcript van de presentatie:

1 Dorien `t Hart HarDo@hr.nl Med.hro.nl/hardo Groepsdynamica

2 Vandaag Inhoud van deze module – Leerdoelen – Opzet lessen – Toetsing & beoordeling – Overige afspraken Inleiding in de groepsdynamica Verwerkingsopdrachten Voor volgende week…

3 Leerdoelen van deze module Studenten kunnen groepsdynamische processen herkennen als het gaat om groepsvorming en groepsontwikkeling, effectieve samenwerking, besluitvorming en conflicthantering, groepsnormen, (situationeel) leiderschap, teamontwikkeling en het begeleiden van therapeutische groepen. Studenten kunnen aan de hand van een casus (film) eenvoudige groepsdynamische processen beschrijven. Studenten zijn in staat om groepsdynamische processen binnen een casussituatie te herkennen en te beschrijven.

4 Inhoud van deze module / opzet lessen Inleiding in de groepsdynamica Groepsvorming en groepsontwikkeling Sociale Interdependentie 1 Sociale Interdependentie 2 & Effectieve samenwerking Communicatie: Roos van Leary Leiderschap Besluitvorming Conflicthantering

5 Organisatie van de module WC van 2 X 50 minuten = 2 ECTS Literatuur: Boek: Groepsdynamica, theorie en vaardigheden. Auteur: Johnson en Johnson Film: Coach Carter Artikelen n@tschool en of medaccount http://Med.hro.nl/hardo

6 Toetsing Take home toets – Analyse opdrachten op de film Coach Carter – Analyse opdrachten theorie – 7 april geen les – De toets komt 8 april op n@tschool en mijn med te staan – Op 15 april lever je hem voor 22:00 in.

7 Groepsdynamica deze klas

8 Groepsdynamica in het werkveld

9 Groep maken

10 Wat is groepsdynamica? Groepsdynamica: Studie van gedrag van mensen in kleine groepen. Niveau’s waarop je naar groepen kunt kijken: micro, meso, macro

11 Wanneer ben je een (kleine) groep? Meer dan 2 individuen Direct contact met elkaar onderhouden Zijn zich bewust dat ze bij elkaar horen Gemeenschappelijke doelen Wederzijdse afhankelijkheid

12 Groepsdynamica: Het belang van de context

13 Opdracht: eigen systemen In welke groepen zit jij in het dagelijkse leven? Op welke wijze verschillen deze groepen van elkaar? En welke overeenkomsten zijn er binnen de groepen? Bespreek in tweetallen: Welke invloed heeft de context op jouw gedrag? – Gedraag jij je in alle groepen hetzelfde?? – Wat is de reden voor jou gedrag binnen de groep? Benoem 2 positieve en 2 negatieve aspecten van een groep.

14 Ontstaan groepsdynamica Het is een jonge wetenschap (20ste eeuw) Sociaal wetenschappelijke disciplines: zit tussen de psychologie en sociologie in. Kurt Lewin is een van de grondleggers Gestalt theorie: kijken naar de relaties tussen de delen en het geheel. Bijvoorbeeld als je een foto bekijkt.

15 Groepsstructuur I Basisstructuur binnen een groep Verschillende rollen binnen een groep Rolconflict Status – statusverschillen tussen de rollen

16 Groepsstructuur II Normen – Gemeenschappelijke opvattingen – Doel: gedrag groepsleden reguleren – ontstaan uit interacties tussen de groepsleden Formele groepsnormen Informele groepsnormen Informele Referentiegroep Groepsdruk

17 Filmfragment Koppel de theorie aan het fragment, wat herken je: Is het een groep? Waarom wel/niet? Belang van de groep / context van de groep Groepsstructuur: – Rollen – Status – Formele en informele normen

18 Voor volgende week… Lezen Johnson en Johnson 1.1 t/m 1.5, 1.9, 1.6 t/m 1.8. Tot volgende week!!!


Download ppt "Dorien `t Hart Med.hro.nl/hardo Groepsdynamica."

Verwante presentaties


Ads door Google