De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek7 Hafida El- Gharbaoui.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek7 Hafida El- Gharbaoui."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek7 Hafida El- Gharbaoui

2 Programma Observaties Theorie data-analyse Terugkoppeling en vooruitblik

3 Oriënteren Richten Plannen Verzamelen Analyseren en concluderen Rapporteren en presenteren Cyclus voor praktijkonderzoek

4 Observeren: kijken Databronnen zijn leerlingen, leerkrachten, ouders, omgeving; let op specifieke gedragingen en specifieke aspecten van interactie of omgeving, zoals geconcentreerd werken, positief belonen, materiaal staat op ooghoogte niveau van kind... Is het doel van het observatie beschreven? Is duidelijk wat er geobserveerd wordt? (begrippen geoperationaliseerd, geconcretiseerd? Literatuur gebruikt?) Is duidelijk op welke wijze er geobserveerd wordt? - Eenmalig of vaker? - Participerend of niet-participerend? - Directe observatie of indirecte observatie? - Gestructureerde of minder gestructureerde observatie? Zijn frequentie, tijdsinterval, duur en mate waarin iets voorkomt opgenomen? Waarom wel / niet? Is duidelijk hoe lang het observeren duurt en waar en wanneer?

5 Opdracht: observatie  Hoe zijn de observaties verlopen?  Feedback in groepjes

6 Verzamelde dataAnalyseresultaten Conclusies Data reductie: van alle data de hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, kernachtig die info weergeven die nodig is voor beantwoording deelvraag

7 Verzamelde dataAnalyseresultaten Conclusies Voorgestructureerde data: Bijv. data vanuit gestructureerd observatie schema -Aantallen berekenen, mogelijk percentages, gemiddelden (ook: mediaan of sd) in een tabel of grafiek weergeven -Mogelijk gecombineerde gegevens? -Schaalgegevens omzetten in getallen

8 Onderzoek 8e Activiteit / tijdstip 1 Activiteit / tijdstip 2 Activiteit / tijdstip 3 Aantal kinderen dat oplet 15105 Percentage kinderen dat oplet 75%50%25% Tabel 1 Oplettende kinderen tijdens de activiteiten / tijdstippen

9 Onderzoek 8e

10

11 Activiteit 1Activiteit 2Activiteit 3 Hoeveel tijd besteed het kind aan opletten 3 minuten6 minuten8 minuten Percentage van de tijd duur activiteit 25%50% Tabel 1 Opletten van kind tijdens de activiteiten

12

13 Gemiddelde Mediaan Standaardafwijking JongensMeisjes Jongensmeisjes JongensMeisjes Score woordenschat M33940,740,541,56,93,3 Tabel 1 Woordenschat jongens (n = 8) en meisjes (n = 12) groep x school x

14 Verzamelde dataAnalyseresultaten Conclusies Minder gestructureerde data: Bijv. data vanuit minder gestructureerde observatie of interview -Niet makkelijk in getallen uit te drukken -Open vragen -Tekstfragmenten

15 Onderzoek 8e Tekstfragment 1 Ik merk dat kinderen het leuk vinden als ik voorlees, maar dan wel met gekke stemmetjes en geluiden erbij Werkvorm: beeldend maken van verhaal / uitbeelden Humor is sowieso belangrijk, en je moet ze ook een beetje verassen, ik heb een keer een heksenmuts opgezet bij een verhaaltje over een heks Werkvorm: grappig maken van verhaal Werkvorm: beeldend maken van verhaal / uitbeelden

16 Onderzoek 8e Resp 1Resp 2Resp 3Bevindingen Humor --Grapjes maken Een docent noemt grapjes maken als manier om de kinderen te betrekken. Uitbeelden Gekke stemmetjes Hoeden, maskers e.d Handpoppen Qua uitbeelden noemen de docenten gekke stemmetjes als manieren om kinderen te betrekken; daarnaast noemt een docent ook hoeden, maskers e.d. en handpoppen.

17 Verzamelde dataAnalyseresultaten Conclusies -In je conclusies beantwoord je de hoofdvraag -Conclusies trek je op basis van je analyseresultaten (combinatie mogelijk uit documenten, observaties, interviews) -Geen nieuwe informatie of bevindingen in conclusies

18 Verzamelde dataAnalyseresultaten Conclusies -Opdracht: Maak een analyse van de verzamelde data (observatie plus interview) Beschrijf vervolgens antwoorden op de deelvragen die aansluiten bij deze analyseresultaten

19 Terugkoppeling Komen jullie er in? Bevalt de manier van werken? Waar kan ik vrijdag extra aandacht aan besteden

20 Vooruitblik Lever opdracht 2 Observeren (kijk naar de kwaliteit van de interactie tussen kind en opvoeder) in. Herlees Van der Donk en Van Lanen hst. 5 t/m p 157.


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek7 Hafida El- Gharbaoui."

Verwante presentaties


Ads door Google