De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De SixPack Format en leerlijn onderzoeks- en informatievaardigheden Albert van der Kaap Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De SixPack Format en leerlijn onderzoeks- en informatievaardigheden Albert van der Kaap Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 1 De SixPack Format en leerlijn onderzoeks- en informatievaardigheden Albert van der Kaap Oktober 2010

2 2 Informatievaardigheden? Medieval helpdesk

3 3 Programma 1.Wanneer ben je informatievaardig? 2.Hoe maak ik mijn leerlingen informatievaardig? Hoe zien informatievaardige opdrachten eruit? 3.Hoe ziet een leerlijn informatievaardigheden eruit? Hoe ontwerp ik een leerlijn informatievaardigheden? Welke instrumenten kan ik daarbij gebruiken?

4 4 Wanneer ben je informatievaardig? Informatievaardigheid = Competentie Kennis Vaardigheden Attitude Kennis Kunde Karakter

5 5 Wanneer ben je informatievaardig? De leerling: 1.kan een onderzoeksvraag bedenken of analyseren; 2.kan de aard en omvang bepalen van de informatie die nodig is; 3.kan die informatie opsporen; 4.kan die informatie evalueren en verwerken; 5.kan die informatie in een product verwerken; 6.gebruikt de informatie op een integere manier; 7.kan de resultaten op een geëigende manier presenteren; 8.kan het onderzoeks- of zoekproces evalueren;

6 6 Hoe maak ik mijn leerlingen informatievaardig? Via onderzoeksopdrachten –Big 6 –Webquest –Sixpack

7 7 Big 6+ Big 6+ (Robert Berkowitz & Mike Eisenberg) De Big6 is een model van het proces waarmee mensen van alle leeftijden een informatieprobleem oplossen

8 8 Big 6+ Big 6+ (Robert Berkowitz & Mike Eisenberg)

9 9 WebquestWebquest (Bernie Dodge) Een webquest is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Inleiding Opdracht Werkwijze Bronnen Beoordeling Reflectie Docent

10 10 De SixPack inleiding Evaluatie en reflectie 1. taakdefinitie 2. bronnen 3. informatie verwerven en selecteren 4. informatie verwerken 5. presenteren 6. evalueren beoordeling docentenhandleiding

11 11 De Sixpack

12 12 Opdrachten spinnenweb

13 13 Hoe ziet een leerlijn eruit? Definitie leerlijn: Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel.

14 Leerlijn informatievaardigheden 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren 6. Evalueren

15 Aanschaf van een wasmachine

16 1. Taakdefinitie Type vraag Beschrijvende vraag: Geef een beschrijving van twee verschillende types wasmachines Vergelijkende vraag: Vergelijk een voorlader met een bovenlader Verklarende vraag: Waarom is wasmachine A beter geschikt voor een groot gezin dan wasmachine B? Evaluerende vraag: Welke wasmachine is het goedkoopst in het gebruik?

17 1. Taakdefinitie Je gaat voor het eerste op kamers en je hebt een wasmachine nodig. Welke ga je kopen? Je oma heeft een nieuwe wasmachine nodig. Helaas is zij, door omstandigheden, zelf niet in staat een afgewogen keuze te maken. Je oma vraagt jou haar te helpen. Bedenk zelf met betrekking tot wasmachines een onderzoekbare hoofdvraag en bijpassende deelvragen.

18 2. Bronnen/zoekstrategie Alle informatie die je voor deze opdracht nodig hebt vind je in deze folder Alle informatie die je voor deze opdracht nodig hebt vind je in deze folders Voor deze opdracht gebruik je de volgende websites. –Bepaal eerst welke twee websites bruikbare informatie geven (formulier 1) –Bepaal vervolgens van deze websites of de informatie betrouwbaar is (formulier 2) In deze opdracht ga je zelf op internet op zoek naar informatie. –Bedenk eerst op welke trefwoorden je gaat zoeken –Maak een lijstje met de vijf beste bruikbare websites

19 3. Verwerven en selecteren van informatie Verzamel en selecteer informatie en beschrijf die in bijgaand schema Verzamel en selecteer informatie volgens bijgaand gedétailleerd stappenplan Verzamel en selecteer informatie volgens globaal stappenplan Verzamel en selecteer de benodigde informatie op een systematische wijze

20 4. Verwerken van informatie Verwerk de gevonden informatie in bijgaand schema Verwerk de gevonden informatie volgens bijgaand gedétailleerd stappenplan Verwerk de gevonden informatie volgens globaal gedétailleerd stappenplan Verwerk de gevonden informatie op een systematische wijze 4. Verwerken van informatie

21 5. Presentatie Beschrijf kort (1 A4-tje) welke wasmachine je gaat kopen in waarom. Schrijf een verslag van je onderzoek naar wasmachines. Je verslag moet aan de volgende eisen voldoen. Presenteer de resultaten van je een onderzoek op een manier die recht doet aan de opdracht Presenteer de resultaten van je een onderzoek op een manier die recht doet aan de opdracht en de doelgroep

22 6. Evaluatie Noem één aspect van je onderzoek waar je tevreden over bent en één aspect waar je ontevreden over bent Noem één aspect van je onderzoek waar je tevreden over bent en één aspect waar je ontevreden over bent. Maak duidelijk waarom je daarover tevreden en ontevreden bent. Noem één aspect van je onderzoek waar je tevreden over bent en één aspect waar je ontevreden over bent. Maak duidelijk waarom je daarover tevreden en ontevreden bent en hoe je het een volgende keer anders/beter gaat doen Evalueer proces en product van je onderzoek volgens bijgaand format Evalueer je onderzoek

23 Leerlijn informatievaardigheden 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Zelf gekozen hoofd- en deelvragen 6. Evalueren

24 Leerlijn informatievaardigheden 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Zelf gekozen hoofd- en deelvragen Gegeven bronnen Zelfgekozen bronnen Stappenplan Zelfstandig Stappen Zelfstandig Gegeven format Zelfstandig 6. Evalueren Gegeven format Zelfstandig

25 Leerlijn informatievaardigheden 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Zelf gekozen hoofd- en deelvragen Gegeven bronnenZelfgekozen bronnen StappenplanZelfstandig StappenZelfstandig Gegeven formatZelfstandig 6. Evalueren Gegeven formatZelfstandig Fase1Fase 2Fase 3Fase 4

26 26 Moeilijkheidsgraad Onderwerp/leerstof Authenticiteit van de opdracht Bekendheid met het onderwerp Type vraag: – beschrijvend – vergelijkend – verklarend – evaluatief Bronnen: – Moeilijkheidsgraad van de bronnen – Taal van de bronnen Samenwerking: – Zelf gekozen/aangewezen – mate van noodzakelijke interdependentie Mate van sturing/begeleiding

27 Leerlijn informatievaardigheden 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Zelf gekozen hoofd- en deelvragen Gegeven bronnenZelfgekozen bronnen StappenplanZelfstandig StappenZelfstandig Gegeven formatZelfstandig 6. Evalueren Gegeven formatZelfstandig Fase1Fase 2Fase 3Fase 4 meer authentiek

28 Fase 1 onderzoek 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Gegeven bronnen Stappenplan Stappen Gegeven format 6. Evalueren Gegeven format Fase1Fase 2Fase 3Fase 4

29 Fase 4 onderzoek 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Zelf gekozen hoofd- en deelvragen Zelfgekozen bronnen Zelfstandig 6. Evalueren Zelfstandig Fase1Fase 2Fase 3Fase 4

30 Nadruk op bronnen zoeken 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Zelfgekozen bronnen Stappenplan Stappen Gegeven format 6. Evalueren Gegeven format Fase1Fase 2Fase 3Fase 4

31 Nadruk op verwerven en verwerken van informatie 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Gegeven hoofd- en deelvragen Gegeven bronnen Zelfstandig Gegeven format 6. Evalueren Gegeven format Fase1Fase 3 Fase 4

32 Nadruk op formuleren hoofd- en deelvragen 1.Taakdefinitie 2. Bronnen 3. Verwerven en selecteren 4. Verwerken 5. Presenteren Zelf gekozen hoofd- en deelvragen Gegeven bronnen Stappenplan Stappen Gegeven format 6. Evalueren Gegeven format Fase1Fase 3 Fase 4

33 33 Leerlijn informatievaardigheden

34 34 Leerlijn informatievaardigheden

35 35 Contact a.vanderkaap@slo.nl http://histoforum.net


Download ppt "1 De SixPack Format en leerlijn onderzoeks- en informatievaardigheden Albert van der Kaap Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google