De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatievaardigheden. Niveau 2. Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatievaardigheden. Niveau 2. Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."— Transcript van de presentatie:

1 Informatievaardigheden. Niveau 2. Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere

2 Deel 1 : Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan? Deel 2: De gewenste informatie kunnen vinden: hoe kan ik efficiënt zoeken? Deel 3: De gevonden informatie evalueren op bruikbaarheid en betrouwbaarheid. Het zoekproces evalueren. Deel 4: Beheren van de verzamelde en gecreëerde informatie. Deel 5: De relevantie informatie inpassen in bestaande kennis en communiceren. Deel 6: De informatie met inzicht en correct gebruiken en weergeven in een werkstuk. RODE DELEN DUIDEN AAN WAT GEVORDERDE KENNIS IS Bronnen voor deze presentatie: https://www3.kuleuven.be/zoeken en algemene informatiesessies gegeven door Els Martenshttps://www3.kuleuven.be/zoeken Overzicht van deze presentatie :

3 DEEL I Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

4 1.2.2. De student vertaalt een complex informatieprobleem, gebaseerd op een opdracht in een of meer concrete vragen. 1.3.2. De student onderscheidt de intrinsieke kenmerken van de informatiebronnen. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

5 Complexe opdracht bv. beschrijf de evolutie van de olieprijs op de internationale markten tussen 2000 en 2010. –Student vertaalt de opdracht in een of meer concrete vragen. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe? –Student leert verschillende soorten informatiebronnen diepgaander kennen. DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

6 Hoe kan ik wetenschappelijke informatie herkennen? –Student weet wat wetenschappelijke informatie is EN –Student kan de kenmerken van een wetenschappelijke bron opsommen Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kan soorten wetenschappelijke en niet- wetenschappelijke informatiebronnen opsommen EN –Student kan de wetenschappelijke bronnen beoordelen Hoe kan ik wetenschappelijke informatiebronnen terugvinden? –Student kan de rol van Google inschatten, kent de wetenschappelijke elektronische bibliotheek, kan zoeken naar artikels in tijdschriften EN –Student kan ZELFSTANDIG nieuwe artikels opzoeken en beoordelen DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

7 Hoe kan ik wetenschappelijke informatie herkennen? –Wat is wetenschappelijke informatie? Wetenschappelijke bronnen zijn teksten geschreven door wetenschappers, en bedoeld voor de collega-wetenschappers die onderzoek doen op hetzelfde studiedomein (en voor studenten die dit studiedomein bestuderen). DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

8 Kenmerken van een wetenschappelijke bron –Of een tekst wetenschappelijk is, kan je beoordelen aan enkele formele kenmerken en enkele inhoudelijke kenmerken. De aan- of afwezigheid van een van deze kenmerken kan een indicator zijn van het wetenschappelijke karakter van de bron. –Wees echter voorzichtig en steeds kritisch bij het beoordelen van informatie, zeker voor zogenaamde pseudo-wetenschappelijke werken die partijdig kunnen zijn en/of bedoeld zijn om de publieke opinie te beïnvloeden. Vormelijke kenmerken –De auteurs zijn wetenschappers –Verwijzingen naar andere bronnen –Taalgebruik Inhoudelijke kenmerken –Correct –Controleerbaar –Onafhankelijk –Betrouwbaar –Actueel DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

9 Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kent het verschil tussen soorten wetenschappelijke informatiebronnen en kan de kenmerken opgeven. ENCYCLOPEDIE –Basisinformatie over uiteenlopende onderwerpen –Bevat doorgaans een referentielijst naar verdere literatuur –De lemma’s worden opgemaakt door vakspecialisten –Ideaal instrument voor een eerste oriëntatie over het onderwerp VAKWOORDENBOEK –Verklarend woordenboek voor vakterminologie –Systematisch aangepakt –Handig instrument bij een eerste oriëntatie over het onderwerp HANDBOEK –Behandelt systematisch een bepaalde tak van de wetenschap –Gebruik: uitgebreide informatie over een bepaald onderwerp DOCTORAAT –Academische eindverhandeling –Wordt openbaar verdedigd en besproken met vakspecialisten DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

10 Bronnen van wetenschappelijke informatie –Student kent het verschil tussen de soorten wetenschappelijke informatiebronnen en kan de kenmerken opsommen. ELEKTRONISCHE DATABANK –Bevat de bibliografische referenties van artikelen die gepubliceerd zijn in verschillende wetenschappelijke tijdschriften –Kan naast de referenties (bibliografische databank) ook de full text van de artikelen bevatten (full text databank) –Bepaalde databanken bevatten ook citatiegegevens WETENSCHAPPELIJKE TIJDSCHRIFTEN –Publiceren op systematische basis en periodiek de meest recente evoluties in het vakgebied. De wetenschappers communiceren via deze tijdschriften over de evoluties in het vakgebied –Kenmerken: systematische aanpak, duiding van de gebruikte methodologie en de resultaten en een referentielijst –Gebruik: de meest recente publicaties in een vakgebied INTERNET –De meest recente informatie –Opgelet! De informatie op het internet is niet “peer reviewed” en dus niet gecontroleerd op zijn wetenschappelijke waarde DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

11 Voorbeeld van opdracht –Bespreek in groep het onderwerp “oil” zoals het behandeld wordt in verschillende type bronnen. Geef telkens het verschil en de kenmerken op. Encyclopedie Vakwoordenboek Handboek Doctoraat Bibliografische referentie Tijdschriftartikel uit elektronische databank Internet (Google Scholar) DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?

12 –Bruikbaar materiaal over dit onderdeel: https://associatie.kuleuven.be/zoeken (in opbouw)https://associatie.kuleuven.be/zoeken http://wbib.kuleuven.be/tutorial/ DEEL I: Bepalen van de nood aan informatie: hoe begin ik eraan?


Download ppt "Informatievaardigheden. Niveau 2. Gevorderd. Academiejaar 2010 – 2011 Els Martens & Carl Demeyere."

Verwante presentaties


Ads door Google