De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo-scan voor dorpshuizen! Plattelandsparlement 14 november 2015 Gerrit Kapteijns.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo-scan voor dorpshuizen! Plattelandsparlement 14 november 2015 Gerrit Kapteijns."— Transcript van de presentatie:

1 Wmo-scan voor dorpshuizen! Plattelandsparlement 14 november 2015 Gerrit Kapteijns

2 Programma 1.De wereld om ons heen verandert! –Demografische ontwikkelingen –Veranderingen in vrije tijdsbesteding –Verschuiving van verantwoordelijkheden –Verandering in de zorg 2.Verandert het dorpshuis ook? 3.Wmo als kans voor het dorpshuis 4.Wat houdt dorpshuizen tegen 5.De Wmo-scan 6.Aan de slag met de Wmo-scan

3 De wereld om ons heen verandert! Demografische ontwikkelingen –Vergrijzing en ontgroening –Krimp en verdunning –Dagpaden en Leefpaden

4 De wereld om ons heen verandert! Veranderingen in vrijetijdsbesteding –Verenigingsleven staat onder druk –Meer diversiteit in dorpsbewoners (bredere netwerken, productief vs. consumptief) –Meer concurrentie (grotere mobiliteit, digitalisering en individualisme) –Maar ook: voorzieningenniveau verschraalt

5 De wereld om ons heen verandert! Verschuiving van verantwoordelijkheid –De dorpsgemeenschap is steeds meer verantwoordelijk voor leefbaarheid, niet de gemeente –Participatiesamenleving –Veel actieve bewoners pakken ook nu al zaken op. Openbare ruimte Mobiliteit Energietransitie Lokale economie Beheer en exploitatie vastgoed Zorg en welzijn

6 De wereld om ons heen verandert! Veranderingen in de zorg –Langer thuis wonen, verzorgingshuizen sluiten –Minder professionals, meer vrijwilligers en mantelzorg –Minder vervoer, meer dichtbij en laagdrempelig –Minder gericht op beperkingen, meer op talenten –Gemeenten hebben extra taken (Wmo)

7 Verandert het dorpshuis ook? Focus op beheer en exploitatie, niet op programma Doelstelling van het bestuur is vaak het verhuren van zalen t.b.v. het verenigingsleven Gericht op traditioneel gebruik (verenigingsleven / feesten & partijen) Ambitie: Van verenigingsgebouw naar huis van het dorp Ambitie: Van verenigingsgebouw naar huis van het dorp

8 De Wmo als kans voor het dorpshuis Drie doelen voor de Wmo 1.Bevorderen van sociale samenhang 2.‘Kwetsbaren’ zijn zelfredzaam en doen mee 3.Het bieden van opvang (oa verslavingszorg) Dorpshuizen kunnen inspelen op: Langer thuis wonen Mantelzorg(overbelasting) Toegankelijkheid voorzieningen Eenzaamheid

9 De Wmo als kans voor het dorpshuis 1.Dorpshuis heeft een unieke positie in het dorp! Laagdrempelige ontmoeting. 2.Het vergroot bestaansrecht van het dorpshuis. 3.Versterkt positie en imago binnen én buiten het dorp. 4.Trekt nieuwe bestuursleden aan 5.Versterkt bezettingsgraad en exploitatie. Van subsidiedenken naar dienstverlening! Van afhankelijkheid naar partnerschap! Dorpshuis is middel, geen doel! Van subsidiedenken naar dienstverlening! Van afhankelijkheid naar partnerschap! Dorpshuis is middel, geen doel!

10 Wat houdt dorpshuizen tegen? 1.Visie en missie van het dorpshuisbestuur 2.Fysieke toegankelijkheid 3.Bedrijfsvoering, openstelling dorpshuis 4.Vrijwilligers 5.Ontbreken van netwerk in zorg en welzijn 6.Imago van dorpshuis binnen de gemeente

11 Wmo-scan voor dorpshuizen Werkgroep Dorpshuizen.nl 1) Meer dan stenen - ontwikkeling Wmo-scan - pilots in 12 dorpshuizen 2) Gebouw van Betekenis - verdere uitrol

12 Doel Wmo-scan proces van bewustwording op gang brengen inzicht verschaffen in de kansen die de Wmo biedt geven van handvaten Een dorpshuis krijgt een concreet plan van aanpak met de stempel van DKK Hoe?: Individueel gesprek met adviseur en advies verwoord in een rapportage

13 5 thema’s van de wmo-scan 1.Wie doen er mee in het gemeenschapshuis? 2.Is het gemeenschapshuis fysiek toegankelijk? 3.Welke activiteiten zijn er? Voor wie en door wie? 4.Welke samenwerkingspartners zijn er? 5.Hoe is de relatie met de gemeente? Daarna  ambitie zelftest Nu:Ambitie:

14 Aan de slag met onderdeel samenwerkingspartners

15 Samenwerkingspartners Welke ambitie? Welk advies? Nu:Ambitie:

16 Stel u vragen aan: lidertit009 Gerrit Kapteijns 06 – 11 32 02 34 gerritkapteijns@dkkgelderland.nl g.kapteijns@spectrumelan.nl @gerritkapteijns Anja Slendebroek 06 – 51 63 79 17 anjaslendebroek@dkkgelderland.nl a.slendebroek@spectrumelan.nl @AnjaTS22


Download ppt "Wmo-scan voor dorpshuizen! Plattelandsparlement 14 november 2015 Gerrit Kapteijns."

Verwante presentaties


Ads door Google