De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5 drs. S. van der Geest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5 drs. S. van der Geest."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5 drs. S. van der Geest

2 Vorige week Behoeftepiramide van Maslow HRM en personeelsmanagement
Beloningsbeleid Inspirerend leiderschap (Covey) Autocratisch leiderschap Participatief leiderschap 25/04/2017 drs. S. van der Geest

3 Deze week Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Leiderschap
Operationele planning en controle 25/04/2017 drs. S. van der Geest

4 Discussievragen / tentamenvragen
Zie je een verband tussen de theorie van McGregor en intrinsieke / extrinsieke motivatie? Zie je een verband tussen het type leiderschap en de theorie van McGregor? 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

5 Ontwikkelingsrichting leiderschap
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

6 Situationeel bepaalde leiderschapsstijlen
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

7 Transformationeel leiderschap
Bereiken van de doelen, met opbrengst voor medewerkers. Zakelijke grondslag Veel aandacht bij emotionele betrokkenheid bij organisatie 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

8 De vijf bronnen van invloed
Beloning of positieve sanctie Bestraffing of negatieve sanctie De functie als zodanig Deskundigheid Identificatie 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

9 drs. Sander van der Geest
Macht Positionele macht (formele macht) Persoonsmacht Prestige 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

10 drs. Sander van der Geest
Vervolg macht Machtsrelatie Machtsafstand Non macht (overtuigingsgerichtheid, open argumentatie) 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

11 Stijlen in conflicthantering
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

12 drs. Sander van der Geest
Vervalt 8.6.1 en 8.6.2 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

13 Organisatie, stijl en organisatiecultuur
Functies organisatiecultuur: Verschaffen van vaste patronen voor externe en interne afstemming en aanpassing Verminderen van onzekerheid bij confrontatie met nieuwe situaties Bedrijfscultuur Professionele / beroepscultuur 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

14 Typologieën van organisatieculturen
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

15 Ontdek de leider in jezelf?
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

16 Werksatisfactie (een terugblik)
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

17 drs. Sander van der Geest
Hoofdstuk 9 Planning Budgettering MBO TQM INK Benchmarking Kengetallen Balances Business Scorecard Spinwebmodel 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

18 drs. Sander van der Geest
Planning Strategische planning (oftewel totaalplanning, toekomstige bedrijfsontwikkeling op lange termijn) Deelplanning (korte termijn) Drie basiselementen voor planning: Informatie Normen Plannen (als meervoud van plan) Plannen voor functionele gebieden: Marketing Verkoop Productontwikkeling Financiering etc. 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

19 Van strategisch naar operationeel
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

20 Praktisch voorbeeld productieplanning
Capaciteitplanning Bezettingsplanning Afleveringsplanning Detailplanning 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

21 drs. Sander van der Geest
Planningstechniek Budgetteren Schatten van de kosten Taak Machtiging om binnen budget zelfstandig te handelen Prestatienormen Budgetprocedure (vast / variabel) Budgetanalyse (norm die getoetst moet worden) Budgetresultaat 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

22 Samenhang type budgetten
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

23 Voorwaarden voor budgettering
Managementsteun Duidelijke organisatiestructuur Budgetsysteem moet geheel zijn van de hele planning Verantwoordelijkheid voor het budgetsysteem moet vastliggen Bedrijfseconomisch vakjargon beperken Duidelijke doelen en prestatienormen vaststellen Participatie bij het ontwikkelen, opstellen en gebruiken van budgetten 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

24 Het beheersingsproces
25/04/2017 drs. Sander van der Geest

25 drs. Sander van der Geest
‘Control’ De uitkomst van planning, uitvoering en voortgangscontrole Beheersing van de organisatieprocessen Uitvoeringsnormen stellen Taakopdracht en instructies geven Uitvoering meten Uitvoering vergelijken met planning Bijsturende maatregelen nemen betreffende de planning en uitvoering 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

26 drs. Sander van der Geest
Vervalt 9.4 9.6.4 25/04/2017 drs. Sander van der Geest

27 drs. Sander van der Geest
25/04/2017 25/04/2017 drs. Sander van der Geest drs. S. van der Geest 27 27


Download ppt "Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5 drs. S. van der Geest."

Verwante presentaties


Ads door Google