De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5."— Transcript van de presentatie:

1 drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5

2 Vorige week Behoeftepiramide van Maslow HRM en personeelsmanagement Beloningsbeleid Inspirerend leiderschap (Covey) Autocratisch leiderschap Participatief leiderschap 12/12/2015 drs. S. van der Geest2

3 Deze week Hoofdstuk 8 Leiderschap Hoofdstuk 9 Operationele planning en controle 12/12/2015 drs. S. van der Geest3

4 12/12/2015 drs. Sander van der Geest4 Discussievragen / tentamenvragen 1. Zie je een verband tussen de theorie van McGregor en intrinsieke / extrinsieke motivatie? 2. Zie je een verband tussen het type leiderschap en de theorie van McGregor?

5 12/12/2015 drs. Sander van der Geest5 Ontwikkelingsrichting leiderschap

6 12/12/2015 drs. Sander van der Geest6 Situationeel bepaalde leiderschapsstijlen

7 12/12/2015 drs. Sander van der Geest7 Transformationeel leiderschap Bereiken van de doelen, met opbrengst voor medewerkers. Zakelijke grondslag Veel aandacht bij emotionele betrokkenheid bij organisatie

8 12/12/2015 drs. Sander van der Geest8 De vijf bronnen van invloed Beloning of positieve sanctie Bestraffing of negatieve sanctie De functie als zodanig Deskundigheid Identificatie

9 12/12/2015 drs. Sander van der Geest9 Macht Positionele macht (formele macht) Persoonsmacht Prestige

10 12/12/2015 drs. Sander van der Geest10 Vervolg macht Machtsrelatie Machtsafstand Non macht (overtuigingsgerichtheid, open argumentatie)

11 12/12/2015 drs. Sander van der Geest11 Stijlen in conflicthantering

12 12/12/2015 drs. Sander van der Geest12 Vervalt 8.6.1 en 8.6.2

13 12/12/2015 drs. Sander van der Geest13 Organisatie, stijl en organisatiecultuur Functies organisatiecultuur: Verschaffen van vaste patronen voor externe en interne afstemming en aanpassing Verminderen van onzekerheid bij confrontatie met nieuwe situaties Bedrijfscultuur Professionele / beroepscultuur

14 12/12/2015 drs. Sander van der Geest14 Typologieën van organisatieculturen

15 12/12/2015 drs. Sander van der Geest15 Ontdek de leider in jezelf?

16 12/12/2015 drs. Sander van der Geest16 Werksatisfactie (een terugblik)

17 12/12/2015 drs. Sander van der Geest17 Hoofdstuk 9 Planning Budgettering MBO TQM INK Benchmarking Kengetallen Balances Business Scorecard Spinwebmodel

18 12/12/2015 drs. Sander van der Geest18 Planning Strategische planning (oftewel totaalplanning, toekomstige bedrijfsontwikkeling op lange termijn) Deelplanning (korte termijn) Drie basiselementen voor planning: Informatie Normen Plannen (als meervoud van plan) Plannen voor functionele gebieden: Marketing Verkoop Productontwikkeling Financiering etc.

19 12/12/2015 drs. Sander van der Geest19 Van strategisch naar operationeel

20 12/12/2015 drs. Sander van der Geest20 Praktisch voorbeeld productieplanning Capaciteitplanning Bezettingsplanning Afleveringsplanning Detailplanning

21 12/12/2015 drs. Sander van der Geest21 Planningstechniek Budgetteren Schatten van de kosten Taak Machtiging om binnen budget zelfstandig te handelen Prestatienormen Budgetprocedure (vast / variabel) Budgetanalyse (norm die getoetst moet worden) Budgetresultaat

22 12/12/2015 drs. Sander van der Geest22 Samenhang type budgetten

23 12/12/2015 drs. Sander van der Geest23 Voorwaarden voor budgettering Managementsteun Duidelijke organisatiestructuur Budgetsysteem moet geheel zijn van de hele planning Verantwoordelijkheid voor het budgetsysteem moet vastliggen Bedrijfseconomisch vakjargon beperken Duidelijke doelen en prestatienormen vaststellen Participatie bij het ontwikkelen, opstellen en gebruiken van budgetten

24 12/12/2015 drs. Sander van der Geest24 Het beheersingsproces

25 12/12/2015 drs. Sander van der Geest25 ‘Control’ De uitkomst van planning, uitvoering en voortgangscontrole Beheersing van de organisatieprocessen 1. Uitvoeringsnormen stellen 2. Taakopdracht en instructies geven 3. Uitvoering meten 4. Uitvoering vergelijken met planning 5. Bijsturende maatregelen nemen betreffende de planning en uitvoering

26 12/12/2015 drs. Sander van der Geest26 Vervalt 9.4 9.6.4 9.7.1-3

27 12/12/2015 drs. Sander van der Geest27 12/12/2015 drs. S. van der Geest27


Download ppt "Drs. S. van der Geest1 Bedrijfskunde 2 V+MBDK30R1 College 5."

Verwante presentaties


Ads door Google