De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pemprl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pemprl."— Transcript van de presentatie:

1 pemprl

2 programma - Stand van zaken praktijkplek - Bewijzen bewijzenmap
- Toelichting toets

3 Even de aandacht voor... Logboek
Om de werkzaamheden die je uitvoert in de praktijk goed te registreren, houd je een logboek bij (zie portfolio). In dit logboek noteer je aan het eind van de week puntsgewijs welke werkzaamheden/activiteiten je hebt uitgevoerd. Door aan te kruisen welke kerntaak bij de uitgevoerde activiteit hoort, maak je een koppeling tussen het competentieprofiel en je werkzaamheden in de praktijk. Je logboek geeft dan een duidelijk beeld over je competitieontwikkeling: werk je aan alle kerntaken? Werk je evenveel aan alle kerntaken? Wanneer heb je aan bepaalde kerntaken gewerkt? Je begint dit logboek met een beschrijving van je praktijkplek.

4 Zelfbeoordeling, 0-meting competentieprofiel
Inleverdatum: week 1.3 Inleveren via: inleverknop van module Praktijkleren via Met behulp van de 0-meting competentieprofiel (zie ‘Format portfolio’ op ga je aangeven wat voor ervaring je al hebt opgedaan met de prestatie-indicatoren van het PEM-competentieprofiel: wat is je startpunt? Waar sta je nu? Wat heb je al gedaan tijdens vorige opleidingen? Wat zijn je sterke en zwakke punten? Vervolgens kun je aan de hand van deze 0-meting bepalen hoe je verder gaat. Vul de 0-meting competentieprofiel in. Dit doe je door aan te kruisen met welke prestatie-indicatoren je al eerder kennis en/of ervaring hebt opgedaan. Let op! Je hoeft nog geen bewijzen te leveren. Wanneer je bij een kerntaak één of meerdere prestatie- indicaoren hebt aangekruist, geef je een korte beschrijving van die kennis en/of ervaring.

5 - Opdracht 4A deel I: zelfbeoordeling invullen
Opdracht 4 A: Bewijzenmap en zelfbeoordeling jaar 1 periode 1 Inleverdatum: week 2.5, maandagmorgen voor 9.00 Inleveren via: inleverknop van module Praktijkleren op • Deel I: Zelfbeoordeling en feedback Vul de zelfbeoordeling in (zie ‘Format bewijzenmap’ deel I). Geef een oordeel over de mate waarin je de prestatie-indicatoren van deze periode beheerst. Motiveer je zelfbeoordeling: geef aan waarom je deze prestatie-indicator geen 6 of 10 geeft? Wat maakt dat je op dit cijfer staat? Wat kan je allemaal al? Wat kan je nog niet? Wees specifiek! Vraag je praktijkbegeleider om het ‘Feedbackformulier praktijkbegeleider periode 1’ uiterlijk in week 2.3 in te vullen (en aan jou terug te geven) en maak een afspraak om uiterlijk in week 2.4 het ingevulde feedbackformulier met de praktijkbegeleider te bespreken.

6 Zie bewijzenmap natschool
Competentiegebied 1. Ontwikkeling van het kind stimuleren Kernaak 1.1 Zelfbeoordeling (1 t/m 10) a) Heeft kennis van de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen van 0-4 jaar. b) Kent de verschillende pedagogische visies en werkwijzen van de VVE-methodieken voor het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. c) Draagt zorg voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het creëren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, maar ook uitgedaagd voelen. d) Signaleert de behoeften van kinderen van 0-4 jaar op alle ontwikkelingsgebieden. e) Biedt kinderen passende activiteiten aan om hun ontwikkeling op specifieke ontwikkelingsgebieden (bijv. taal, motoriek etc.) te stimuleren.

7 Mijn motivatie voor deze beoordeling(uitgewerkt per prestatie-indicator):
b) c) d) e) Feedback van praktijkbegeleider (per kerntaak): Opvallende verschillen tussen de zelfbeoordeling en de feedback +verklaring (Indien er een verschil zit tussen de zelfbeoordeling en de feedback):

8 Beste Ad PEM-studenten uit jaar 1,
Na overleg in de toetscommissie is besloten enkele kleine aanpassingen in de toetsprocedure van Praktijkleren door te voeren. De planning voor de toets Praktijkleren en de herkansing ziet er nu als volgt uit: (de wijzigingen zijn vetgedrukt) Jaar 1, periode 1: Week 2.5 (maandag voor 9.00 uur): formatieve toetsing bewijzenmap periode 1. Week 2.7: je ontvangt een feedbackfomulier en een voorlopige beoordeling van de bewijzenmap. Indien je een onvoldoende hebt, dan ga je werken aan de verbetering van je bewijzenmap a.d.h.v. de ontvangen feedback. Indien je een voldoende hebt, dan kun je ervoor kiezen om te werken aan de verbetering van je bewijzenmap om zo een ‘goed’ te kunnen behalen. Week 2.10 (maandag voor 9.00 uur): summatieve toetsing bewijzenmap periode 1: iedere student levert de (eventueel verbeterde) bewijzenmap in. Eventuele verbeteringen heb je geel gearceerd, zodat de docent gericht kan nakijken. Week 3.2: je ontvangt het definitieve beoordelingsformulier. Je beoordeling wordt ingevoerd in OSIRIS. Indien je een onvoldoende hebt, dan ga je werken aan de herkansing van de bewijzenmap. Week 3.9 (maandag voor 9.00 uur): herkansing bewijzenmap periode 1 (indien van toepassing). Eventuele verbeteringen heb je geel gearceerd, zodat de docent gericht kan nakijken.

9 Hoe zijn de werkzaamheden in de praktijk uitgevoerd en met welk resultaat?
Wilt u bij de onderstaande competentiegebieden per kerntaak een waardering (1 = zeer slecht t/m 10 = uitstekend) en feedback geven. Competentiegebied Waardering (1 t/m 10) Feedback 1. Ontwikkeling van het kind stimuleren Kernaak 1.1 a) Heeft kennis van de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen van 0-4 jaar. b) Kent de verschillende pedagogische visies en werkwijzen van de VVE-methodieken voor het opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen. c) Draagt zorg voor de randvoorwaarden die nodig zijn voor het creëren van een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig, maar ook uitgedaagd voelen. d) Signaleert de behoeften van kinderen van 0-4 jaar op alle ontwikkelingsgebieden. e) Biedt kinderen passende activiteiten aan om hun ontwikkeling op specifieke ontwikkelingsgebieden (bijv. taal, motoriek etc.) te stimuleren. 2. (Mede)opvoeders ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling Kerntaak 2.1 a) Betrekt de ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind. b) Ondersteunt ouders/opvoeders bij dagelijkse opvoedvragen. c) Levert een inhoudelijke bijdrage aan ouderavonden.

10 Advies praktijkbegeleider: waarin zou de student zich verder moeten ontwikkelen?
Dit feedbackformulier wordt met de student besproken en naar de praktijkdocent g d.


Download ppt "Pemprl."

Verwante presentaties


Ads door Google