De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 8 Thema 14 – Proeftentamen 1 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 8 Thema 14 – Proeftentamen 1 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 8 Thema 14 – Proeftentamen 1 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk

2 Planning 1 Sept-Introductieweek 8 Sept-Introductie en Marketing 15 Sept-Bedrijfstypologieën – Logistiek 1 22 Sept-Organisatiestructuren – Organiseren en structureren – Logistiek 2 29 Sept-Financieel Management – Logistiek 3 6 Okt-Wet en Regelgeving – MVO 13 Okt-Omgevingsinvloeden – Concurrentie en samenwerking 20 Okt-Vakantie 27 Okt-Proeftentamen 31 Okt-Gastles ‘Startups’ 10 Nov-Tentamenweek

3 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

4 Proces van Strategisch Management (OM 3.2 – 79)

5 Proeftentamen Logistiek

6 Termen Logistieke subsystemen Just-in-Time Customer Service Markttrends Time-to-marketing Product-markt-matrix Klantorder ontkoppelpunt (KOOP)

7 Welke kosten beïnvloeden gemiddeld het minst de verkoopprijs? Overhead Distributiekosten Marketingkosten Kosten Material Management

8 Het KOOP (Klantorder Ontkoppelpunt) ligt voor het op maat maken van gordijnen bij Ontkoppelpunt 1 of 2 Ontkoppelpunt 2 of 3 Ontkoppelpunt 3 of 4 Ontkoppelpunt 4 of 5

9 “Assembleren voor centrale voorraad” betekent dat het KOOP bij de voorraad grondstoffen en onderdelen van de leverancier ligt het KOOP bij de voorraad ligt van complete producten het KOOP op het tijdstip van de orderlevering ligt het KOOP op het tijdstip van de orderontvangst ligt

10 Wat is GEEN beslissing bij fysieke distributie? Optimaal bestelmoment Optimale vestigingsplaats Keuze transportmiddel Afzetprognose

11 In een autofabriek worden auto’s samengesteld uit halffabrikaten. Er is hier sprake van: Convergente stroom Divergente stroom Netwerk Shared resource

12 Lead time management betreft: het verkorten van de time-to-market de doorlooptijd van het omzetten van een klantorder naar gefactureerde inkomsten voor een bedrijf time management als instrument voor managers het realiseren van organisatorische integratie

13 Proeftentamen Financieel

14 Je kan kiezen uit twee opties. Nu € 90.000 besteden aan een geïntegreerd informatiesysteem of drie jaar lang € 32.000 (steeds aan het eind van het jaar) aan licenties besteden. De disconteringsvoet is 5%. Geïntegreerd informatiesysteem omdat je 2.856 euro goedkoper uit bent. Geïntegreerd informatiesysteem omdat je 1.428 euro goedkoper uit bent. Drie jaar lang € 32.000 besteden aan licenties omdat je 2.856 euro goedkoper uit bent. Drie jaar lang € 32.000 besteden aan licenties omdat je 1.428 euro goedkoper uit bent.

15 Een bedrijf wil €90.000 investeren in een uitgebreid CRM-systeem zodat er uiteindelijk per jaar €30.000 meer omzet gerealiseerd kan worden. De financieel adviseur heeft berekend dat de Contante Waarde € 13.500 bedraagt gerekend over een periode van 4 jaar. De ROI (Return On Investment) van deze investering is: 0,0375 % 3,75 % 0,0833 % 8,33 %

16 Proeftentamen Wet- en regelgeving

17 Termen VOF Rechtspersoon Auteursrecht Intellectueel eigendomsrecht Handelsnaam Registers

18 Welke van de volgende ondernemings- vormen is geen personenvennootschap Maatschap Coöperatie VOF CV

19 Proeftentamen Management & Organisatie

20 Termen Omgevingsfactoren Cradle to cradle People – Profit – Planet Samenwerkingsvormen Organisatiedelen Organisatievormen Bedrijfstypologie Concurrentie strategie SWOT BCG Matrix Concurrentiekrachten

21 Welke van de onderstaande samenwerkingsvormen gaat het minst ver: Sociale netwerken Joint venture Strategische alliantie Fusie en overname

22 Welke organisatievorm paste het best bij een advocatenkantoor Machineorganisatie Matrixorganisatie Professionele organisatie Lijnorganisatie

23 Wat is een kenmerk van ‘Operational Excellence’? Optimale dienstverlening Beperkt assortiment Snelle time-to-market Integratie klantsystemen

24 Wie ontwikkelde de Do-Plan-Check-Act cirkel? Mintzberg Porter Deming Adam Smith

25 In de BCG-matrix is een ‘Dog’ een product met een Laag relatief marktaandeel en laag groeipotentieel Laag relatief marktaandeel en hoog groeipotentieel Hoog relatief marktaandeel en hoog groeipotentieel Hoog relatief marktaandeel en laag groeipotentieel

26 Welke factor behoort niet tot de omgevingsinvloeden voor een organisatie? Politieke factor Economische factor Milieufactor Netwerkfactor

27 Er zijn 3 focuspunten bij samenwerking tussen bedrijven. Welke hoort er NIET tussen? Kosten en besparingen Positionering en nieuwe markten Offensieve / defensieve strategie Leren en kennismanagement

28 Bij een joint venture: gaan twee bedrijven fuseren gaan twee bedrijven een gezamenlijke dochteronderneming starten gaan bedrijven kennis en capaciteit delen gaat een bedrijf in het buitenland een verkoopkantoor oprichten

29 Tips voor het tentamen! Bedenk zelf eerst je eigen antwoord voordat je naar de mc-antwoorden kijkt.... Zit het antwoord dat je zelf hebt bedacht erbij, dan is dat meestal het goede antwoord.... Als dit niet lukt, dan eerst de foute antwoorden wegstrepen..... Lees de vraag goed en let op het woord ‘NIET’ of ‘GEEN’: in dat geval eerst de goede antwoorden wegstrepen..... Bij antwoorden met stellingen of beweringen altijd het beste antwoord kiezen Voor de vragen over Financiën mag je alleen een gewone rekenmachine gebruiken.............en even rustig nadenken voordat je een antwoord kiest is wel zo verstandig!

30 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 8 Thema 14 – Proeftentamen 1 Business IT & Management www.hogeschool-rotterdam.nl/ibk."

Verwante presentaties


Ads door Google