De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1

2 Even voorstellen: Madeleine Meurs med.hr.nl/meurm Email: m.meurs@hr.nlm.meurs@hr.nl Kamer ML 03.354

3 Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=DGEnWxKWfaU

4 Onderzoek 1e Waarom onderzoek? - Inzicht in probleem en effectiviteit van eigen handelen - Signaleren, analyseren en verantwoording van eigen handelen - Baat het niet ….

5 'Effectiviteit VVE niet aangetoond' Onderwijsprogramma's die zich richten op peuters en kleuters, zoals Vroeg- en Voorschoolse Educatie, leiden niet tot betere schoolresultaten. Dat concluderen sociologen Inge Bruggers en Maurice Gesthuizen en onderwijskundige Geert Driessen in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. De drie onderzoekers bekeken Cito-gegevens van 3922 leerlingen die een onderwijsprogramma voor taal en rekenen hebben gevolgd. Ze bekeken hun scores in groep 2 en later in groep 5. De onderzoekers schatten dat er per jaar ongeveer 400 miljoen euro gemoeid is met Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Dat zij nu geen enkel effect van de programma's terugzien in de schoolresultaten, is opvallend.

6 Docent praat anders met allochtone ouders Nederlandse ouders en leerkrachten leken er bij voorbaat vanuit te gaan dat ze het met elkaar eens zijn in gesprekken. Nederlandse ouders bleken vaker in staat om ‘eigen’ verklaringen in te brengen waardoor ze meer invloed hadden in het gesprek. De gesprekken met de Nederlandse ouders bleken ook interactiever van aard dan die met de migrantenouders. In de gesprekken met migrantenouders verwachtten leerkrachten juist verschillen in visie: daardoor hadden ze de neiging om al voordat ouders iets gezegd hadden bepaalde verklaringen die ouders zouden kunnen geven voor slechte of goede prestaties te weerleggen. De verschillen in visie maken het voor allochtone ouders en leerkrachten lastiger om als partners op te trekken, al proberen beide partijen dit zeker wel te realiseren, stellen onderzoekers Mariëtte de Haan, Inge Wissink en Ed Elbers van de Universiteit Utrecht.

7 Onderzoek 1e Betrouwbaarheid en validiteit Wat is betrouwbaarheid en waarom is het belangrijk? Wat is validiteit en waarom is het belangrijk?

8 Onderzoek 1e 'Fileleed reden voor verandering van baan‘ Het fileleed is voor ruim de helft van de werknemers die er dagelijks mee te maken hebben aanleiding om een verandering van baan te overwegen. Dat blijkt uit een onderzoek van vacaturesite MegaJobs. Dertien procent van de ondervraagden is al eens van baan veranderd om minder lang in de file te staan. Voor het onderzoek werden vijfhonderd bezoekers van de site van MegaJobs ondervraagd.

9 Onderzoek 1e Onderzoek naar samenhang criminaliteit en hooliganisme Bij tachtig harde kern-supporters van Go Ahead Eagles uit Deventer werd een vragenlijst over crimineel gedrag afgenomen. Zij overlegden echter onderling welke gevolgen hun beantwoording kon hebben. Zij besloten dat het voor een gewelddadige uitstraling van de Deventer hooligans goed was om alle antwoorden op vragen over hun crimineel verleden of hun gewelddadigheid zwaar te overdrijven. De resultaten van dit onderzoek werden maatgevend voor zowel het politieke beleid als de manier waarop de politie omging met voetbalsupporters en hooligans.

10 Onderzoek 1e Positieve betrokkenheid van ouder bij leerontwikkeling kind Instructies Ouders en familieleden zijn op verschillende manieren betrokken bij het onderwijs van het kind. We willen graag weten in hoe verre de volgende zaken gelden voor u of uw familie. Denk hierbij aan het huidige schooljaar. Iemand in mijn familie… Nooit1 of 2 keer 4 of 5 keer 1 keer per week Paar keer per week Dage lijks … praat met mijn kind over hoe het die dag was op school. … gaat na of mijn kind zijn of haar schoolwerk heeft gemaakt … helpt mijn kind om te leren voor overhoringen … oefent taal, rekenen of andere vaardigheden met mijn kind … leest met mijn kind

11 Onderzoek 1e Onderzoek naar activiteiten die taalontwikkeling stimuleren Wat weet je (al) over problemen mbt taalontwikkeling / taalachterstand?

12 Onderzoek 1e Wat weet je (al) over taalontwikkeling en taalactiviteiten? -Waar is deze kennis op gebaseerd? Hoe weet je dit? -Heb je er vertrouwen in dat het klopt? Hoe weet je of het klopt? Betrouwbaar en valide? -Wat heb je nodig om goede, bruikbare informatie te krijgen?

13 Onderzoek 1e Oriënteren Richten Plannen Verzamelen Analyseren en concluderen Rapporteren en presenteren Cyclus voor praktijkonderzoek

14 Onderzoek 1e Probleemanalyse (zie opdracht 1 blz 4) -5xw+h (p. 104-106) Wat is het probleem? Wie heeft te kampen met het probleem? Wanneer treedt het probleem op? Waarom is het een probleem? Waar doet het probleem zich voor? Hoe is het probleem ontstaan?

15 Volgende week Lezen Van der Donk en van Lanen, hoofdstuk 3 Opzet maken probleemanalyse (opdracht 1)


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Onderzoek 1."

Verwante presentaties


Ads door Google