De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder-betrokkenheid en taal Technisch lezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder-betrokkenheid en taal Technisch lezen"— Transcript van de presentatie:

1 Ouder-betrokkenheid en taal Technisch lezen
4/5/2017

2 Stimuleren van lezen in de thuissituatie

3 De presentatie onderzoeksopzet uitvoering onderzoek conclusie
aanbevelingen Na de presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.

4 Theoretisch kader leren lezen technisch lezen
toetsinstrumenten technisch lezen oorzaken leesproblemen instructie technisch lezen werkvormen technisch lezen tijdsbesteding leesonderwijs enquête opstellen thuissituatie

5 Onderzoeksopzet hoofdvraag: Wat kan de oorzaak van de achterblijvende scores ten opzichte van het landelijk gemiddelde technisch lezen in de middenbouw (groepen 4,5,6) en bovenbouw (groep 7/8) van o.b.s. Emmermeer zijn? hypothese onderzoeksgroep onderzoeksinstrument

6 Uitvoering van het onderzoek
verdieping theorie enquête opgesteld en afgenomen resultaten verwerkt koppelen theorie naar de praktijk conclusie en aanbevelingen geven presenteren aan team o.b.s. Emmermeer

7 Conclusie tijdsbesteding technisch leesonderwijs op o.b.s. Emmermeer is voldoende in groep 4 t/m 6. aan de hand van de bestudeerde theorie en de afgenomen enquête kan ik concluderen dat de mogelijke oorzaak van de achterblijvende scores op technisch lezen in de thuissituatie te vinden is. Dit zal ik nu verder toelichten.

8 Mogelijke factoren: leestechnische factoren: moeite verschillende vaardigheden en strategieën aanleren individuele factoren: slechthorendheid, faalangst, geringe intelligentie, moeite gegevens ophalen lange termijn geheugen etc. omgevingsfactoren: omgeving waar kind opgroeit, onvoldoende ervaring met voorlezen (risicofactor), thuistaal, opleidingsniveau ouders etc. schoolfactoren: samenstelling groep, sociale structuur in de groep, inrichting schoolsysteem etc.

9 Vergelijken van de theorie/ praktijk
Schoolfactoren: als je theoretisch gezien kijkt naar aantal uren technisch lezen, groep 4 t/m 6 prima. Bestede tijd aan risicolezers, prima ondanks voldoende tijdsbesteding en convergente differentiemodel, nog niet het optimale resultaat bereikt kijken naar andere factoren (omgevingsfactoren m.b.v enquête)

10 Omgevingsfactoren ontwikkeling kind hangt samen met omgeving
rijk gestimuleerde omgeving heeft invloed op leesontwikkeling hoogte van de taal en rekenscores hangen voor 49% af van factoren in de thuissituatie andere thuistaal kan belemmerend zijn er is vaak samenhang met het opleidingsniveau van de ouders, als er maar gestimuleerd wordt lidmaatschap bibliotheek of stimulatie zelfstandig lezen heeft invloed op leesgedrag

11 Opvallende resultaten van de enquête

12

13 Bibliotheek gebruik:

14 Voorleesgedrag van de ouders volgens leerlingen:

15 Voorlees gedrag van de ouders, volgens de ouders:
4/5/2017

16 Leesgedrag ouders:

17 Interesse bibliotheek ouders:

18 Ouders willen graag voorlichting

19 Mogelijke oorzaken niet voldoende score:

20

21 Er zijn ouders die nooit voorlezen, namelijk 25% volgens leerlingen en 13% volgens ouders
4/5/2017

22 Meer dan de helft van de leerlingen leest minder dan 30 min per week.
4/5/2017

23 Bibliotheeklidmaatschap

24 Ouders fungeren als rolmodel

25 Slechts 9% van de ouders is zelf lid van de bibliotheek
4/5/2017

26 Andere mogelijke oorzaken:
Emmermeer wijk met sociale huurwoningen en sociaal kwetsbare groepen er is onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat de hoogte van lees en rekenscores van kinderen voor 49% afhangt van factoren in de thuissituatie

27 Aanbevelingen m.b.t. leerlingen:
nieuwe boeken aanschaffen voor de leerlingen, met name spannende boeken en avonturen boeken. Leerlingen kiezen een boek aan de hand van de kaft, een goede samenvatting en op aanbeveling van andere leerlingen. activiteiten organiseren waarbij leerlingen elkaar boeken aanbieden en motiveren. activiteiten organiseren zoals een schrijver uitnodigen of een illustrator, boekenmarkt of ruilmarkt organiseren. leuke leesplek

28 Aanbevelingen m.b.t. ouders:
voorlichting organiseren over het niveau lezen van kinderen, zodat ouders leerlingen kunnen helpen bij het kiezen van een geschikt boek. voorlichting geven of laten geven over bibliotheekgebruik. voorlichting geven over de ontwikkelingen op taalgebied of de verschillende vakken. voorlichting geven over voorlezen op een juiste manier

29 Mogelijkheden vervolgonderzoeken:
indien de adviezen opgevolgd zijn, hebben deze dan het gewenste effect? op welke manieren is het mogelijk ouders structureel meer te betrekken bij het leesonderwijs? hebben andere wijken met dezelfde populatie als o.b.s. Emmermeer te maken met dezelfde problematiek?

30 Dank voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? 4/5/2017


Download ppt "Ouder-betrokkenheid en taal Technisch lezen"

Verwante presentaties


Ads door Google