De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trends, week 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Madeleine Meurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trends, week 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Madeleine Meurs."— Transcript van de presentatie:

1 Trends, week 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Madeleine Meurs

2 Programma Problematiseren we niet teveel? Transitie Jeugdzorg, de toekomst Afname belang strakke methodieken: Presentiebenadering / WAC / Pedagoog als generalist Trends in Europa Nieuwe ontwikkelingen aanpak jeugdcriminaliteit E-Hulpverlening voor jongeren

3 Filmtip La jaula de oro (Mexico, 2013) roadmovie over 4 puber-emigranten van Guatemala naar de VS ….over kinderen die noodgedwongen veel te snel volwassen worden (vanaf 3 april in de bioscoop) http://www.youtube.com/watch?v=GBBNmC2JWGU

4 Problematiseren we niet teveel? Springt Jeugdzorg niet te snel in? Discussie over rol van Jeugdzorg: http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/ En wordt de privacy wel voldoende beschermd? http://platformburgerrechten.nl/2014/02/20/expertmeeting-debat- over-de-nieuwe-jeugdwet-recht-als-kind-van-de-rekening/ Maken we het ‘slachtofferschap’ niet te groot ? (zie ook Furedi) : Zomaar wat krantenberichten van één dag over dyslexie, gevolgen echtscheiding en richtlijnen voeding (NRC 15.3.2014)

5 Transitie Jeugdzorg Integrale aanpak Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ veel meer rendement heeft dan gespecialiseerde of institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) Uitgaan van eigen kracht Sociale netwerkstrategieën (MEE, Eigen Kracht): http://www.youtube.com/watch?v=UfUUAr4xE1A

6 Transitie Jeugdzorg is zeer complex: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/keihard-rapport- jeugdzorg-2015-wordt-zo-niet.9209331.lynkx Trend hierin is nu moeilijk aan te geven….

7 Trend in afname belang van methodieken Onderzoek naar werkzame factoren in de jeugdzorg heeft uitgewezen dat slechts 15% van de effecten verklaard kan worden vanuit een specifieke handelingsmethodiek en dat maar liefst 85% gelegen is in niet- specifieke factoren. In de toekomst kan nog een groot terrein in kaart worden gebracht van werkzame factoren die nu nog een niet-specifiek karakter hebben. zie congres 2012: http://www.krachtvanopvoeden.nl/ http://www.krachtvanopvoeden.nl/

8 Presentiebenadering Presentie streeft ernaar dat de mens die op zorg is aangewezen en de zorgrelatie waarbinnen deze zorg tot stand moet komen, weer centraal komen te staan Presentie gaat uit van aansluiting Zie www.presentie.nlwww.presentie.nl http://beroepseer.nl/nl/video/zorg/item/146http://beroepseer.nl/nl/video/zorg/item/146(11 min.)

9 WAC Wrap Around Care (WAC) http://www.youtube.com/watch?v=CgOQHqQlKWM&featur e=youtu.be

10 De pedagoog als generalist Jo Hermanns (hoogleraar Opvoedkunde Universiteit van Amsterdam): http://www.youtube.com/watch?v=rWiSBCA9_f4&feature=player_detailpage

11 Versterking en vernieuwing Beroepscode en daarmee versterking van de identiteit van de hulpverlener  ontwikkeling naar 1 beroepscode voor het hele sociaal werk Extra competenties noodzakelijk: generiek werken / oprecht zijn / vertrouwen http://www.beroepseer.nl/nl/video/jeugdzorg/item/570- nieuwe-jeugdzorg-is- gezinsmanagement#itemVideoAnchor http://www.beroepseer.nl/nl/video/jeugdzorg/item/570- nieuwe-jeugdzorg-is- gezinsmanagement#itemVideoAnchor

12 Trends in Europa De maatschappij is overal complexer geworden, gezinstructuren zijn veranderd. Tegelijkertijd is er meer nadruk op het belang van het kind. Opvoedingsproblemen worden sneller gesignaleerd, niet in de laatste plaats door ouders zelf. Afwijkend gedrag wordt ook sneller geproblematiseerd. Er is meer publieke en politieke discussie over de zorg voor kinderen en een roep voor sneller ingrijpen. Het buiten de boot vallen van kinderen is maatschappelijk onaanvaardbaar in westerse landen  zijn we niet té perfectionistisch ?

13 Nieuwe ontwikkelingen rond effectieve aanpak gewelddadige jeugd in VS Rol discriminatie en vooroordelen: http://jjie.org/series/youth-of-color-and-the-juvenile-justice-system/ (zie ook discussie hier over ‘etnisch profileren’ in Nederland: http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren ) http://www.amnesty.nl/dossier-etnisch-profileren

14 Trends in aanpak jeugdcriminaliteit NL Harde kern blijft moeilijk aan te pakken: Hulpverlening bereikt de gezinnen niet http://www.vumc.nl/onderzoek/nieuws/Carmen-Paalman/ Nodig: informele netwerken (community based care: school, wijk, buren) http://www.youtube.com/watch?v=HUHIe9GNwQg (vanaf 8.25 min.) Marokkaans-Nederlandse jonge geweldplegers zijn vaker slachtoffer van kindermishandeling Nodig: meer sensitiviteit voor mogelijke mishandeling http://www.youtube.com/watch?v=Rcb5GOk179s

15 Jongeren en E-hulp http://www.internethulpverlening.nl/jongeren/Default.aspx?id=167971 E-health niet als een technisch product maar als een andere manier van werken: http://www.ggznederland.nl/themas/e-health Trends in on-line hulpverlening: http://www.youtube.com/watch?v=CplzLpaOFFohttp://www.youtube.com/watch?v=CplzLpaOFFo (frank schalken)

16 Vragen, opmerkingen ?


Download ppt "Trends, week 6 Jeugdzorg, zwaardere opvoedondersteuning, jeugdcriminaliteit Madeleine Meurs."

Verwante presentaties


Ads door Google