De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns Universiteit van Amsterdam Kohnstamm leerstoel UvA Hogeschool Utrecht H&S Consult.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns Universiteit van Amsterdam Kohnstamm leerstoel UvA Hogeschool Utrecht H&S Consult."— Transcript van de presentatie:

1 H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns Universiteit van Amsterdam Kohnstamm leerstoel UvA Hogeschool Utrecht H&S Consult

2 Waarom is een stelselherziening jeugdzorg nodig? Waarom is een Centrum voor Jeugd en Gezin nodig? Waarom is passend onderwijs nodig? Waar zou dat allemaal toe moeten leiden?

3 Met de doorsneejeugd in Nederland gaat het erg goed Het hoogste welbevinden ter wereld Tevreden met thuis en school Jeugd eet steeds minder ongezond Jongere jeugd drinkt steeds minder (!!) Afname jeugdcriminaliteit (!!) Weinig psychische en gedragsproblemen in vgl. met andere landen en ons eigen verleden

4 H & S Consult Maar paradoxaal: steeds meer kinderen in zorg

5 H & S Consult Pommer, E., Kempen, H. v., & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase Ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

6 H & S Consult Toename kinderen en jongeren in GGZ 2007: 227.333 2009: 267.716 Toename in twee jaar van 18% In 51 % gaat het om ‘gedragsklachten‘ Bron: Sectorrapport 2010, GGZ Nederland

7 H & S Consult Véél kinderen zitten vast

8 H & S Consult Berends, E., Campbell, E. E., Wijgergangs, E., & Bijl., B. (2010). Bescherming bekeken. Een onderzoek naar ontwikkelingen en regionale verschillen in het aantal ondertoezichtstellingen en machtigingen uithuisplaatsingen. Duivendrecht: Pi Research BV.

9 Knorth, E. & Koopmans, C. (2012). Minder kinderen uit huis geplaatst? Kind & Adolescent, 33, 45-47.

10 Van 54.000 naar 69.000 Vooral toename in voortgezet onderwijs Vooral toename ‘cluster 4’ leerlingen

11 De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten opzichte van de eeuwwisseling Dit betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong Vuuren, D. v., Es, F. v., & Roelofs, G. (2011). Van bijstand naar Wajong. Den Haag: Centraal Planbureau.

12 Instroom Wajong:

13 H & S Consult Resultaat: 1 op de 7 kinderen in geïndiceerde zorg of speciaal onderwijs (1 op de 12 in Wajong), terwijl naar schatting maar hoogstens 1 op de 20 echt problemen heeft waarvoor zware profesionele hulp gewenst is Bron: Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Amsterdam: Vossiuspers UvA.

14 H & S Consult Wat is er aan de hand met de jeugd? Problematisering jeugd in combinatie met exportmodel Kinderen en ouders snel zien als potentiële probleemgevallen Exporteren problemen naar professionele instituties Voor iedere diagnose, beperking of doelgroep een gespecialiseerde aanpak

15 H & S Consult Het dominante model Signaleren Verwijzen Diagnostiseren Behandelen

16 H & S Consult Het doosjessyndroom

17 H & S Consult Of, het schrikbeeld van vele ouders: http://www.youtube.com/watch?v=4S 3SM6YbfLM

18 Basis: Een heilig geloof in professionals die kinderen (en soms ouders) onder hun hoede nemen, ‘repareren’ en vervolgens verwachten dat het leven van die mensen veranderd is En: problemen zijn er altijd… We zijn ‘het opvoeden verleerd’

19 H & S Consult Werkt het ‘exportmodel’? 1. Er is wel een probleem: gespecialiseerde zorg gaat vaak samen met vormen van marginalisatie. Dit varieert van ‘geen zwemdiploma’ tot ‘thuiszitten’ en Wajong 2. Nee, want bewezen effectieve programma’s bij problemen van kinderen zijn ‘community-based’

20 H & S Consult Internationale databases van effectieve interventies laten zien dat ‘community-based care’ ook veel meer rendement heeft dan institutionele zorg (ook voor de ‘zware’ doelgroepen) Zie www.colorado.edu/cspv/blueprints/

21 H & S Consult Daarom is een stelselherziening nodig Daarom is passend onderwijs nodig

22 H & S Consult Hoe nu verder?

23 H & S Consult De drie eerste opdrachten voor ons allen:

24 H & S Consult De drie opdrachten voor ons allen: a.Community-based werken b.Community based werken c.Community based werken

25 H & S Consult Pedagogische infrastructuur rond drie opvoedmilieus versterken Oplossingen voor problemen zoeken binnen die structuur op lokaal niveau, ook voor de ernstige problemen Zorg werkt in gezinnen, in scholen en op straat, in clubs, verenigingen, internet

26 H & S Consult Gezin Onderwijs Publieke domein, incl www De pedagogische milieus

27 H & S Consult Een paar voorbeelden Bestrijden alcoholmisbruik jongeren met een gemeentebreed plan Overlastgevende jongeren: aanpak met justitie, welzijnswerk en jeugdzorg Thuisbegeleiding bij opvoedingsproblemen Herstelrecht bij jongeren die over de schreef gegaan zijn

28 H & S Consult In ‘effectieve’ interventies spelen professionals in reguliere instellingen (scholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg), maar óók vrijwilligers een belangrijke rol. Big Brothers Big Sisters en Home-Start als voorbeeld. 4 miljoen kinderen in de USA hebben een mentor In de gezinnen van 4750 Nederlandse kinderen kwam in 2010 een Home-Start vrijwilliger

29 H & S Consult En voor de ingewikkelde gevallen: het bloempjesmodel (wraparound care)

30 H & S Consult Eén expert van het ‘gewone leven’ Eén cliënt(systeem), één plan Eén regie op basis van doelen cliënt(systeem) Specialisten dienstbaar en oproepbaar Ad hoc-netwerk Verblijf in instelling/pleegzorg is een optionele functie

31 burenhulp oudercursus sportvereniging huisarts kinderopvang subsidies

32 Eigen Kracht Conferentie psychodiagnostiek gastgezin Posttraumatische stresstherapie schuldhulpverlening onderwijs jeugdzorg

33 H & S Consult Wat zou u morgen willen veranderen Wat moet er veranderen Hoe wilt u dat aanpakken Hoe kan ik u daarbij helpen Wie hebben we nog meer nodig

34 H & S Consult Doel: Het herstel van het gewone leven thuis, in school en op straat

35 H & S Consult Wie is deze generalist? Generalist= expert van het gewone leven

36 H & S Consult Ouder Sociale Netwerk Vrijwilligers IB’er SMW’er Medewerker Centrum voor Jeugd en Gezin Gezinsvoogd GGZ-behandelaar

37 H & S Consult Een sleutelinstelling in het nieuwe stelsel is het Centrum voor Jeugd en Gezin -Activeert pedagogische civil society -Informeert -Monitort -Helpt (ook bij ernstige problemen: wraparound care) -Betrekt specialistische hulp bij de oplossingen -Bewaakt continuïteit

38 H & S Consult In 2014 zal de invoering van het nieuwe jeugdstelsel starten In een hoog tempo zal er dus een nieuw stelsel ontworpen moeten worden: aansturing, financiering, organisatie, nieuwe methodieken, nieuwe instrumenten en anders werkende professionals Dat kan weer alle kanten opgaan Tenzij u de boodschap vasthoudt:

39 H & S Consult Van ‘doosje naar bloempje’

40 H & S Consult Tot slot: Het huidige stelsel gaat tenonder aan aanbodsturing De gemeenten zullen uitgaan van vraagsturing Dus dit moeten we niet hebben: http://www.youtube.com/watch?v=4S3SM 6YbfLM


Download ppt "H & S Consult Opvoeden doe je samen Jo Hermanns Universiteit van Amsterdam Kohnstamm leerstoel UvA Hogeschool Utrecht H&S Consult."

Verwante presentaties


Ads door Google