De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure en planning Rijkswaterstaat Waar staan we nu? 1.Startnotitie 2008/ zienswijze ingediend Richtlijnen MER 2009 2.Trajectnota / MER. Aug 2011/ zienswijze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure en planning Rijkswaterstaat Waar staan we nu? 1.Startnotitie 2008/ zienswijze ingediend Richtlijnen MER 2009 2.Trajectnota / MER. Aug 2011/ zienswijze."— Transcript van de presentatie:

1 Procedure en planning Rijkswaterstaat Waar staan we nu? 1.Startnotitie 2008/ zienswijze ingediend Richtlijnen MER 2009 2.Trajectnota / MER. Aug 2011/ zienswijze Standpunt minster 2012/ aangepast juli 2012 3.OTB nov 2015./ zienswijze uiterlijk 23 dec. 4.Tracebesluit/gepland eind 2016. Beroep RvS Voorwaarde is:zienswijze bij OTB ingediend 5. Trace gereed gepland 2021-2023

2 Aanlanding brug oostzijde/Loo Het fietspad over de brug wordt aangesloten op de bestaande fietspaden dijk. Daarnaast de aanleg van een onderdoorgang van de A15 tbv calamiteiten en onderhoud. RWS en gemeente werken dit nader uit, rekening houdend met Natura 2000

3 Aarden wal groessen/loo Tussen fietspad en A15 ligt een aarden wal van ca 2 meter hoog tov de A15. De wal is wisselend beplant met ruigtevegetatie die reageert op landschappelijke inpassing van de bospercelen en poelen aan de andere zijde van het fiestpad. Geleiderail benodigd.

4 Inpassing verdiepte ligging Start vanaf maaiveld op 500 m ten oosten van Schraleweidsestraat. Rijswijksestraat, Achtergaardse en Beerenclaauw kruisen A15 nagenoeg op huidige hoogte. Tussen Achtergaardse en tot ongeveer halverwege de deksel bij Helhoek is de weg volledig verdiept. De markt wordt niet uitgedaagd om de weg op -6m onder maaiveld aan te leggen alhier.

5 Aarden wal Groessen Ten oosten van Schraleweidsestraat:tussen fietspad en A15 aarden wal met een hoogte van ca 2 meter tov A15.Lengte ca 550 m. Wal varieert in breedte;fietspad stijgt en daalt. Wal gedeeltelijk beplant met ruigtevegetatie. Geleiderail benodigd.

6 Deksel Helhoek De A15 heeft ten noorden van spoor Arnhem- Zevenaar een volledig verdiepte ligging met een deksel van ca 140 m lang. Inclusief afwerking max. hoogteverschil met bestaande maaiveld van 60cm. Deksel wordt ingericht als ontmoetingsplek en verbinding van Kamerstraat en en Helhoek. Omliggend fruitbomen.

7 Aansluiting N810 Verbreding en inpassing N810 naar 2x2 rijstroken voor zover binnen de grens van het tracebesluit. Grens tracebesluit wordt beperkt verschoven tov OTB voor inpassing van o.a. bushaltes en P+R zone.

8 Aanpassing N810 Aansluiting N810 omvat ook 2 linksaffers vanuit knooppunt Liemers, de verbreding van kunstwerk over A15, de bushalten, de aansluiting met de Helhoek en Helstraat, de verbinding van de Helhoek en Helstraat met tunnel onder de N810 en de inpassing van de P+R zone Tunnel doorrijhoogte 4,6m.Breedte 6m

9 N810: onderliggend wegennet duiven Aansluiting van het 2x2 wegprofiel van de afrit A15 op het bestaande wegprofiel van de N810 door middel van een consistent wegprofiel, dubbele bomenrij en een tweerichtingen fietspad aan de zuidzijde.

10 Zienswijze indienen Bewonersoverleg: zal ingaan op algemeen belang U kunt gebruik maken van delen van die zienswijze; maar u moet ZELF een zienswijze indienen Concept zienswijze op site : www.bewonersoverleggroessena15.nl www.bewonersoverleggroessena15.nl Uiterlijk 20 dec. zienswijze compleet op site

11 Inhoud zienswijze BOG Hoe is proces verlopen,inclusief communicatie Onduidelijke verhouding OTB/ aanvullend bestuurlijk akkoord. Milieu-aspecten nu niet duidelijk;nog niet doorberekend voor aanvullend akkoord Bouwperiode/ mogelijke schade aan huizen/ grondwaterstand/trillingen Cumulatieve effecten A15 en spoorlijnen

12 Vervolg aandachtspunten zienswijze Sociale aspecten;scheiden van mensen/buurtschappen Kosten-baten analyse.Onderzoek TU Delft. MKBA van trajectnota/MER hoogste groeiscenario. KBA regiocombi alternatief scoort goed Kapitaalvernietiging aanleg tunnel Betuweroute, door aanleg A15 met brug

13 Positieve punten zienswijze Geluidswal ten westen en ten oosten van Schraleweidsestraat Tracé ligt verder van wijk Diesfeldt af dan in eerder standpunt van minister Kosten voor instandhouding Huize Rijswijk mogen aan nuttiger zaken besteed worden Wat langer volledig verdiept deel Deksel Helhoek

14 Vervolg positieve punten Uitkomst is nu niet meer afhankelijk van eventueel aanbestedingsvoordeel; stukken van geheel en half-verdiept liggen nu vast Aanvullend bestuurlijk akkoord heeft de aantasting leefomgeving op enkele gebieden iets minder erg gemaakt (is de verwachting), maar er zijn zeker onderdelen waarop situatie onverminderd slecht blijft (Brug Pann. Kanaal)

15 Contact gegevens Website: www.bewonersoverleggroessena15.nl www.bewonersoverleggroessena15.nl Email: fjongen@live.nl


Download ppt "Procedure en planning Rijkswaterstaat Waar staan we nu? 1.Startnotitie 2008/ zienswijze ingediend Richtlijnen MER 2009 2.Trajectnota / MER. Aug 2011/ zienswijze."

Verwante presentaties


Ads door Google