De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerp 1 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier 8 juli 2009 Informatieve bijeenkomst Deelnemers burgerparticipatie, raadsleden en belangstellenden 8 juli.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerp 1 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier 8 juli 2009 Informatieve bijeenkomst Deelnemers burgerparticipatie, raadsleden en belangstellenden 8 juli."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerp 1 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier 8 juli 2009 Informatieve bijeenkomst Deelnemers burgerparticipatie, raadsleden en belangstellenden 8 juli 2009 Nota van Randvoorwaarden / Schetsontwerp Havenkwartier

2 Onderwerp 2 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Geschiedenis

3 Onderwerp 3 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Geschiedenis

4 Onderwerp 4 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Doelen Rijnboog ? De historische binnenstad verbinden met de Rijn/ Rijnkade Arnhem Centraal verbinden met bestuurs- en cultuurcentrum Ruimte voor culturele vernieuwing voor stad en regio

5 Onderwerp 5 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Vooraf Masterplan Rijnboog Raadswerkgroep burgerparticipatie; ‘Derde ronde schetsontwerp’ (rapportage januari 2009) Collegebesluit nader onderzoek (februari 2009) Besluit college Nota van Randvoorwaarden en Schetsontwerp

6 Onderwerp 6 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Onderzoeksvragen college 1.Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor wonen, detailhandel en/of horeca voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 2.Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 3.Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 4.Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is?

7 Onderwerp 7 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Breedte onderzoek (bijeenkomst 22 april 2009) Verandering programma: Ruimte voor Kunstencluster aan noord- en zuidzijde Verandering vorm haven: Korte haven + waterpartij / lange haven Verandering Weerdjesstraat: Tunnel, tunnelbak, maaiveld Verandering Kunstencluster: Compact, kunstenplein, diverse plekken in beeld

8 Onderwerp 8 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Samenhang mogelijkheden ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

9 Onderwerp 9 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Varianten Kunstencluster Variatie in mogelijkheden Model laag (19 mtr) Model compact (30 mtr) Model toren (60 mtr)

10 Onderwerp 10 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Kunstencluster Compact, verdiept Zo goed mogelijk ordenen functies Semi openbaar kunstenplein Binnen kaders Cultuur in Rijnboog

11 Onderwerp 11 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Varianten structuur Havenkwartier Uitwerking vier onderzoeksvragen Advies burgerparticipatie Inpassing Sint Jansbeek 3 modellen }

12 Onderwerp 12 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Model 1: Kunst Noord Cluster ten noorden Cluster ten zuiden Lange haven Korte haven MaaiveldTunnelTunnelbak ruimte voor detailhandel onder druk ruimte voor wonen onder druk aan zuidelijk deel beperkte kosten

13 Onderwerp 13 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Model 2: Kunst aan de Rijn Cluster ten noorden Cluster ten zuiden Lange havenKorte haven MaaiveldTunnelTunnelbak openbare ruimte / ruimte aan haven relatie binnenstad – rivier ook met Kunstencluster ruimte voor detailhandel nog steeds beperkt opgave: goede inpassing kunstencluster

14 Onderwerp 14 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Model 3: Brede haven Cluster ten noorden Cluster ten zuiden Lange havenKorte haven MaaiveldTunnelTunnelbak kunstencluster / waterpartij interessante optie ruimte aan haven route naar Rijnover opgave: zuidelijk deel

15 Onderwerp 15 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Afweging modellen Kunst NoordKunst a/d Rijn Brede haven Haven (verbinding, verblijfsplek, mogelijkheden) 213 Stedelijke structuur (routes, functies, omvang gebouwen) 213 Programma commercieel (omvang, ligging) 213 Programma wonen (omvang, type)312 Kunstencluster extern (bereikbaarheid, voorplein, icoon) 312 Parkeren (omvang, efficientie)213 Fasering (koppeling functies)31 1 Financieel (grondexploitatie)132 TOTAAL312

16 Onderwerp 16 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Conclusie modellen Kunst a/d Rijn scoort het beste vanwege: Relatie binnenstad – rivier (haven + Kunstencluster) Aansluiting op binnenstad (omvang gebouwen, looproutes) Mogelijkheden voor detailhandel en wonen Mogelijkheden / ruimte ondergronds parkeren Ligging Kunstencluster prominent aan Rijn Fasering Aandachtspunt is grondexploitatie Optimalisatie noodzakelijk: kan Kunst a/d Rijn beter?

17 Onderwerp 17 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Schetsontwerp Havenkwartier Aansluiting op binnenstad Ordenen en verbinden openbare ruimtes Route naar kunstencluster / Rijnoever Divers woonprogramma Beperkte hoogteaccenten: ◦Kerkplein ◦‘Havenplein’ ◦Weerdjesstraat

18 Onderwerp 18 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Zorg- en aandachtspunten Burgerparticipatie Hoogteontwikkeling Beschutte en groene stadsmilieu Smeltkroes commercie en cultuur Weerdjesstraat als stadsboulevard Routing naar verblijfsplek Rijnkade

19 Onderwerp 19 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Openbare ruimte / looproutes

20 Onderwerp 20 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Kralensnoer van pleinen In Rijnboog doorlopend profiel van station tot Kerkplein Dwarsverbindingen naar Rijnoever, binnenstad, markt, e.a.

21 Onderwerp 21 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier Vervolg Besluit raad Nota van Randvoorwaarden / stedenbouwkundige schets Verder uitwerking naar stedenbouwkundig plan en vervolgens bestemmingsplan

22 Onderwerp 22 8 juli 2009 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier


Download ppt "Onderwerp 1 NvR / Schetsontwerp Havenkwartier 8 juli 2009 Informatieve bijeenkomst Deelnemers burgerparticipatie, raadsleden en belangstellenden 8 juli."

Verwante presentaties


Ads door Google