De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stationsgebied West ‘Van droom naar werkelijkheid’ of ‘Tussen actie en interactie…..’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stationsgebied West ‘Van droom naar werkelijkheid’ of ‘Tussen actie en interactie…..’"— Transcript van de presentatie:

1 Stationsgebied West ‘Van droom naar werkelijkheid’ of ‘Tussen actie en interactie…..’

2 Geschiedenis en achtergrond ’ we zijn liever ergens voor! ‘ •een bevaarbare Leidsche Rijn (B&B, 1996/9, UCP) =. 1.60 x 2.20 x 8.00 meter + functies & verbinden plekken •‘Verbinding West’ (VHP, 2002/4, Masterplan Stations) =. BLR, functies & omgeving, haventje/draaikom (?!). verkeer: autotunnel Westplein > Lombokplein. behoud Van Sijpesteijnkade + functies (motie Viva 2009) (Visie Oud Utrecht, 2009) •‘Van Westplein naar Lombokplein’ (prijsvraag 2004)

3 Geschiedenis en achtergrond ’ we zijn liever ergens voor! ‘ (vervolg) •verbouwing Sijpesteijntunnel (motie 2006 > in plan) •Trek Lombok door tot het spoor (manifest 2006). Kop van Lombok >< stationsgebied/centrum •Wijkraadpleging Kop - station (wijkraad West 2006) •Klankbordgroep bouwplan Kop (advies 2007) •IPVE&FO openbare ruimte Stationsgebied West (2009) •samenhang + participatie wijk (brief B&W 2008) •wij zijn het geheugen en de toekomst van de wijk

4 Ontwikkelgroep Lombok Centraal deelnemers en werkwijze •Deelnemende organisatie en groepen: Trek Lombok Door; Bevaarbare Leidsche Rijn = Molenerf De Ster, Geldmuseum, Heemschut, Stadsherstel, Schuttevaer, Bewoners- groep Leidseweg eo; Oud-Utrecht; Cuypersstichting; Bewoners van Munt en Hommel; ULU Moskee; Winkeliersvereniging Lombok; Maanzaad; Lombox, Wijkraad West (vertegenwoordiger), …….. •Organisatie, werkwijze en status: –netwerk: plat en informeel, geen vergadercircus –elkaar + wijk er op momentum actief bij betrekken –open, nieuwe media, resultaatgericht –we zijn graag ergens voor + hebben vertrouwen

5 Ontwikkelgroep Lombok Centraal Lombok meer dan achterkant stationsgebied : •herstellen, verbinden, betekenis geven •aansluiting Lombok-station/centrum •inpassing HOV, ander verkeer, tram (zuid) •ondertunneling + ligging Westplein •inpassing Van Sijpesteijnkade + functies •haalbaar en financieel geregeld •een WER = wijk effect rapportage •tijdens verbouwing leefbaar & veilig!

6 Ontwikkelgroep Lombok Centraal Lombokplein schakel tussen wijk & stad: •mix wonen, diensten, horeca, winkels? –als versterking Lombok = cultuur (UCK!), eco, ed. –dus geen ‘keten’-kwaliteit & schaal •maat ’Neude’ met ruimte, groen, kunst •wonen en ingangen aan straat & plein •blokken 3-6 hoog, gesloten, ‘binnentuin’ •óók bij Park Plaza + gevel zuidoever LR (daar wel medium toegestaan = niet verplicht…) •Hagelbuurt en Park Plaza? •gezond en duurzaam

7 Ontwikkelgroep Lombok Centraal onze basisdocumenten •Een Bevaarbare Leidsche Rijn (Pleidooi 1996) •Trek Lombok door tot het spoor (Manifest 2006) •Wijkraadpleging Kop+ (Wijkraad 2006) •Kop op! (Advies Klankbordgroep Kop 2007) •Bewoonbare toekomst (Lombok Centraal 2008) •Visie op Van Sijpesteijnkade (Oud Utrecht 2009) •op internet bij Google groups, Ontwikkelgroep Lombok Centraal

8 belangrijke thema’s

9 Agenda = zorgen nabije toekomst inhoud & plannen: •Leefbaarheid tijdens: –(tijdelijke) fietsparkeren –sloop P, tramhalte, ed •infrastructuur <> Lombokplein: –ligging tunneltracé –HOV + tram zuid/noord •Van Sijpesteijkade / NS •= Ontwikkelingsvisie •reservering financiën?! agenda & besluiten: •binnenkort....tot 2020? •eind 2010 •medio/eind 2010? •eind 2010 (op tijd?!) •……

10 Klankbordgroep Stationsgebied West agenda, proces & werkwijze: •gaan voor interactieve planvorming –KSW helpt bij informeren & communiceren wijk –formele inspraak blijft, recht op actie voeren ook –behoefte aan wat financiële ondersteuning •circa 15 actieve leden, met hun achterban •informeel netwerk > via internet / Google •spelregels voor bij geschillen afspreken •we gaan samen geschiedenis schrijven?!


Download ppt "Stationsgebied West ‘Van droom naar werkelijkheid’ of ‘Tussen actie en interactie…..’"

Verwante presentaties


Ads door Google