De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009 Stand van zaken onderzoek Havenkwartier

2 Onderwerp 2 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Doel bijeenkomst Informeren van deelnemers Burgerparticipatie, raadsleden en belangstelllenden over de uitwerking van de vragen van het college over het Havenkwartier Rijnboog

3 Onderwerp 3 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vooraf •Masterplan Rijnboog •Proces raadswerkgroep burgerparticipatie; ‘Derde ronde schetsontwerp’ •Rapportage burgerparticipatie januari 2009 •Besluit college februari 2009: nader onderzoek

4 Onderwerp 4 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Derde ronde schetsontwerp Kunstencluster: • inpassing • kosten

5 Onderwerp 5 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Proces •Rapporteren uitkomsten onderzoek •Toetsen aan kaders en randvoorwaarden •Nota van Randvoorwaarden / stedenbouwkundige schets •Planning: besluit college B&W en raad bij voorkeur voor de zomer

6 Onderwerp 6 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Onderzoeksvragen college 1.Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor wonen, detailhandel en/of horeca voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 2.Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 3.Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied? 4.Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is?

7 Onderwerp 7 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Inpassing kunstencluster •Compact gebouw •Kunstenplein op maaiveld •Bereikbaarheid

8 Onderwerp 8 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Inpassing kunstencluster Variatie in mogelijkheden •Ruime plint •Overhang •Toren

9 Onderwerp 9 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Uitwerking onderzoeksvragen Per vraag: •Mogelijkheden en onmogelijkheden •Consequenties - Overigens: enige vrijheid nodig om mogelijkheden te verkennen - Aan einde: ordening mogelijkheden

10 Onderwerp 10 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 1 Kan door het verminderen van het aantal vierkante meters voor wonen, detailhandel en/of horeca voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?

11 Onderwerp 11 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1Mogelijkheden programma Doel: inpassen Kunstencluster Volledig ten noorden Weerdjesstraat Volledig ten zuiden van Weerdjesstraat

12 Onderwerp 12 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1) Consequenties a) Volledig ten noorden •Volledig, compact kunstencluster •Circa 19.000 m 2 b.v.o. •Verdiept, functies op elkaar •Goed betrokken bij stad •Havenvorm kan gehandhaafd •Impact functies ten zuiden Weerdjesstraat (wonen, horeca) •Ten koste van aantal m 2 detailhandel en wonen •Minder opbrengsten voor grondexploitatie

13 Onderwerp 13 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 1) Consequenties b) Volledig ten zuiden •Volledig, compact kunstencluster •Circa 19.000 m 2 b.v.o. •Verdiept, functies op elkaar •Toegang stad, toegang Rijn •Verbinding Rijn o.a. via kunstenplein •Havenvorm kan gehandhaafd •Ruimte voor detailhandel en wonen aan noordzijde Weerdjesstraat •Meer kosten voor grondexploitatie •Meer opbrengsten voor grondexploitatie •Opgave inpassing en ontsluiting

14 Onderwerp 14 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 2 Kan door aanpassing van de vorm en/of de omvang van de haven voldoende ruimte worden gemaakt voor inpassing van het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?

15 Onderwerp 15 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2Mogelijkheden vorm / omvang haven Mogelijkheden haven: Lange haven met sluis Kortere haven, ev. in combinatie met waterpartij Ondiepe waterpartij

16 Onderwerp 16 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties a) Lange haven •Relatie binnenstad rivier op duidelijke manier •Functie bepaalt vorm: diepte, breedte •Met sluis zichtbaar waterpeil in binnenstad •In lijn met bestaande grondexploitatie (excl. tunnel) •Investering gekoppeld aan subsidie provincie + BIRK

17 Onderwerp 17 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties b) Kortere haven / combinatie waterpartij •Havenfunctie intact •Waterpeil haven laag •Waterkering ter hoogte van Weerdjesstraat •In de vorm van ‘Kunstwerk’ i.v.m. waterpeil en hoogte maaiveld •Te koppelen aan gebouw en openbare ruimte •Relatie binnenstad rivier op andere wijze •Minder kosten in grondexploiattie •Minder opbrengsten in grondexploitatie

18 Onderwerp 18 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 2) Consequenties c) Ondiepe waterpartij •Geen havenfunctie •Geen ruimtewinst voor kunstencluster •Wel bij afwijken havenvorm •Geen voordeel t.o.v. voorgaande mogelijkheid (kortere haven, ondiepe waterpartij)

19 Onderwerp 19 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 3 Kan door een andere inpassing van de Weerdjesstraat voldoende ruimte worden gemaakt voor het kunstencluster binnen de grenzen van het plangebied?

20 Onderwerp 20 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3Mogelijkheden Weerdjesstraat Vooraf: •Intensiteit op maaiveld 13.300 mvt (Amsterdamseweg achterzijde station 14.900, Velperbuitensingel Mediamarkt 23.100) •Bus, hulpdiensten volwaardige route •Omvang parkeren afgestemd op behoefte Ligging maaiveld TunnelTunnelbakAlternatieve route

21 Onderwerp 21 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties a) Maaiveld •Effect op oversteekbaarheid, hangt samen met functie ten zuiden van Weerdjesstraat (kunstencluster, wonen) •In lijn met bestaande grondexploitatie •Nader onderzoek optimaliseren profiel

22 Onderwerp 22 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties b) Tunnel •Ligging op -2, aansluiten op parkeergarage •Maaiveld vrij: oversteekbaarheid •Kansrijk bij cultuurfunctie zuidzijde Weerdjesstraat •Meer kosten voor grondexploitatie •Aandachtspunt: interne verkeersstructuur gebied

23 Onderwerp 23 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties c) Tunnelbak •Verdiepte ligging •Maaiveld vrij: oversteekbaarheid •Beperkt effect op ontsluiting gebied (korte bak) •Leent zich goed voor combinatie met waterkering (kortere haven) •Meer kosten voor grondexploitatie

24 Onderwerp 24 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 3) Consequenties d) Alternatieve route Lage kade: •Waterhoogte •Geen combinatie met haven Ring zuid: •Besluitvorming nog onzekerheid •Fasering Havenkwartier

25 Onderwerp 25 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Vraag 4 Kan de omvang van het Kunstencluster worden verkleind waardoor een compacter gebouw binnen de grenzen van het plangebied mogelijk is?

26 Onderwerp 26 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4Mogelijkheden Kunstencluster Mogelijkheden Volledig programma Deel nabijgelegen Functie extern

27 Onderwerp 27 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties a) Volledig programma •Functioneren kunstencluster/kunstenplein •Optimalisatie ruimtegebruik / Combineren algemene ruimtes (ruimtewinst) •Meer mogelijkheden om te reageren op ontwikkelingen (vraag- en aanbodzijde) •Vergroten publiekstromen, profiteren van elkaars publiek •Verbeteren concurrentiepositie instellingen t.o.v. andere instellingen

28 Onderwerp 28 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties b) Deel nabijgelegen •Functie van kleinere omvang (film) •Beperkt effect op functioneren kunstencluster •Geen ruimtewinst •Negatief effect op bouwkosten

29 Onderwerp 29 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Consequenties c) Functie extern •Balans/evenwicht functies kunstencluster •Afname samenhang in publiekstromen •Afname samenhang in ruimtes (exposities in verblijfsruimten) •Afname levendigheid overdag en/of ‘s avonds •In kunstencluster ruimtewinst, echter minder efficiente solitaire huisvesting elders •Idem voor bouwkosten •Opgave elders resteert

30 Onderwerp 30 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier 4) Conclusie Indien kunstencluster passend in stedenbouwkundig plan en binnen financiële randvoorwaarden CiR: voorkeur voor volledig kunstencluster in Havenkwartier

31 Onderwerp 31 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Resumé kansrijke mogelijkheden ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

32 Onderwerp 32 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

33 Onderwerp 33 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

34 Onderwerp 34 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

35 Onderwerp 35 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak

36 Onderwerp 36 22 april 2009 Onderzoek Havenkwartier Samenhang ProgrammaCluster ten noorden Cluster ten zuiden HavenLange diepe haven Kortere deels ondiepe haven WeerdjesstraatMaaiveldTunnelTunnelbak


Download ppt "Onderwerp 1 Onderzoek Havenkwartier 22 april 2009 Informatieve bijeenkomst Raadsleden, deelnemers burgerparticipatie en belangstellenden 22 april 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google