De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen van en met PCL EXTRA STEUN. Ervaringen Onderwijs Transparant 1.Vul bij over Mijn Gegevens de juiste gegevens in 2.Vul de namen en gegevens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen van en met PCL EXTRA STEUN. Ervaringen Onderwijs Transparant 1.Vul bij over Mijn Gegevens de juiste gegevens in 2.Vul de namen en gegevens."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen van en met PCL EXTRA STEUN

2 Ervaringen Onderwijs Transparant 1.Vul bij over Mijn Gegevens de juiste gegevens in 2.Vul de namen en gegevens van de contactpersonen in. 3.Gebruik het stappenplan bij Help --Handleiding

3 Invoeren leerling Controleer of het goed is als je van DOD gebruik maakt of de gegevens automatisch laat invullen. Let m.n. op de geboortedatum

4 Overeenstemming ouders / leerling Er kan hier ja of nee aangeklikt worden. Geef in het tekstvak de zienswijze van ouders en leerling weer

5 Schoolloopbaan Geef hier in ieder geval de jaren op het VO aan (gebruik het blauwe plusje) Geef duidelijk aan op welk niveau de leerling zit (VMBO basis, Kader, TL, HAVO, VWO)

6 Toetsen We missen vaak de CITO VAS gegevens/ doen jullie die toetsen? Bij onderinstromers ook graag de CITO LVS en OKR gegevens van de basisschool/ S(B)O school. Kunnen met een DOD mee (?) Kunnen in de bijlagen toegevoegd worden.

7 Ontwikkeling en gedrag Bij de testgegevens graag aangeven bij welke instantie het onderzoek gedaan is en wanneer. Als er toestemming van ouders/leerling is kan het onderzoeksverslag meegestuurd worden.

8 Betrokkenen Bij dit tabblad kan er iemand uitgenodigd worden om mee te kijken in het dossier. Een BPO-er, een betrokkenen van een bovenschoolse voorziening (de Linie, Doorstart), een collega school of iemand van een VSO school. De uitgenodigde krijgt automatisch een mailtje (stuur dan meteen de toestemming van ouders mee in de bijlage). Zij kunnen hun mening over het dossier in het logboek zetten of in de bijlagen (deskundigenadvies).

9 Beeld van de leerling Dit hoeft niet als er een OPP in de bijlage zit. Het heeft onze voorkeur dat een OPP al wordt gestart als er gesignaleerd wordt dat er mogelijk meer nodig is dan de basisondersteuning, dus niet pas bij de aanvraag. Het OPP van de website kan gebruikt worden, dan ook graag het handelingsdeel invullen.

10 Arrangementsbeschrijving Geef aan welke ondersteuning er nodig is, maak hierbij gebruik van de categorieën (didactisch, gedrag, sociaal-emotioneel etc.)en subcategorieën (expertise, middelen, tijd etc.) De aanvraag kan variëren afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding. Geef aan wie wat doet. De begeleiding moet boven de basisondersteuning uitkomen. Er is een standaard uurprijs afgesproken van € 50,--

11 Bijlagen LET OP: Nieuw is dat je bijlagen van het dossier naar de aanvraag moet kopiëren (kijk bij tabblad bijlagen) Haal bijlagen die niet relevant zijn weg.

12 Agenda en logboek In het logboek kunnen vragen gesteld worden en antwoorden gegeven, niet meer via de mail. (wel nog een mail dat er iets in het logboek staat) Agenda, bij het tabblad agenda kun je als school zelf zien wanneer een dossier op de agenda van PCL extra steun staat.

13 Besluit Een dossier waarover een besluit is genomen komt bij het overzicht arrangementsbesluiten. Normaal gesproken kun je een dag na de vergadering hier het besluit lezen. Of bij overzicht afgewezen arrangementsbesluiten. Soms wordt een dossier teruggezet naar de school als deze niet volledig is, dan staat het dossier bij ‘aanvragen/registreren arrangementen’ en is oranje gekleurd. In het tekstvak staat wat er ontbreekt.

14 Handelingen nadat er een besluit is genomen 1. Uitvoerder invullen (indien nog niet gedaan) 2. De uitvoerder bevestigt de uitvoering 3. Startdatum invullen en eventueel einddatum (deze kan ook later) 4. Zodra startdatum ingaat is het dossier zichtbaar bij de uitvoerende school, mocht dit een andere school zijn dan de aanvragende school. 5. Het dossier komt bij arrangementen (wachtend op) of in uitvoering te staan. 6 Er is nu een tabblad evaluaties zichtbaar (tussen-en eindevaluaties)

15 Evaluatie arrangement Samenvattende beschrijving Evaluatie per doel (doelen die bij de arrangementsbeschrijving staan) Evaluatie besteedde kosten/uren Bij voortzetting arrangement een nieuwe aanvraag doen, kopieer hiervoor de eerdere aanvraag en vul aan, verander.

16 Consulten Het is ook mogelijk een consultaanvraag te doen. Hierbij gaat het om een hulpvraag waarbij nog geen arrangementsvraag aan de orde is. Wel belangrijk om informatie mee te sturen.


Download ppt "Ervaringen van en met PCL EXTRA STEUN. Ervaringen Onderwijs Transparant 1.Vul bij over Mijn Gegevens de juiste gegevens in 2.Vul de namen en gegevens."

Verwante presentaties


Ads door Google