De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Augusta van Oene en Hilda Visser

Verwante presentaties


Presentatie over: "Augusta van Oene en Hilda Visser"— Transcript van de presentatie:

1

2 Augusta van Oene en Hilda Visser
Groeidocument A Augusta van Oene en Hilda Visser

3 Waar gaan we het over hebben?
De wettelijke kaders Groeidocument A - OPP Het document Vragen

4 Wettelijke kaders voor elke leerling in het regulier onderwijs die extra ondersteuning nodig heeft vanuit het Samenwerkingsverband is een ontwikkelingsperspectief verplicht. extra ondersteuning is daarbij gedefinieerd als alle ondersteuning die via het samenwerkingsverband loopt en waarvoor het samenwerkingsverband middelen toewijst voorbereiding van en aanmelding voor een ondersteuningsteam op school met ouders

5 Wettelijke kaders praatpapier tijdens het overleg (vragen en beslissingen, houvast, structuur) verslag van het overleg en afspraken (beknopt, soms is het verslag meteen klaar na het overleg) volgdocument voor monitoring en evaluatie: zijn de doelen in zicht of behaald? Is voortzetting van de extra ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband nog nodig of kan de school zelf of deels zelf verder Voorafgaand aan het OPP is er een aantoonbaar deel dat de school onvoldoende aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kan komen en extra ondersteuning vanuit het SWV nodig heeft ( groeidocument A of vergelijkbaar document)

6 Groeidocument deel A Doel van groeidocument A
S(B)O Bewust nadenken over welk intensief onderwijs aanbod we gaan bieden of beslisdocument voor: aanpassen van doelen gekoppeld aan de leerlijnen / uitstroom / basis voor eventuele TLV aanvraag extra ondersteuning voor aanvraag: aantoonbaar deel / voortraject op school Voordat men op een OPP (aanvragen van extra ondersteuning bij het SWV = OPP / arrangement) overgaat kiest de school voor intensivering van het basisaanbod ( groeidocument A)  bijvoorbeeld meer instructie en verwerkingstijd. Pas als intensivering onvoldoende oplevert (mogelijk pas na een aantal jaren) gaat men over om doelen te koppelen aan de uitstroom zodat de school alle tijd kan besteden aan doelen die er toe doen. Definitieve vaststellen van uitstroom pas laat in de schoolloopbaan. Aantoonbaar maken bij het swv dat er meer nodig is dan de school kan bieden Het in kaart brengen van het voortraject op een school Extra ondersteuning (A+B= OPP) voor kinderen die meer nodig hebben dan binnen de basiskwaliteit geboden kan worden Basisondersteuning: (groeidocument A o.i.d.) Basiskwaliteit

7 Groeidocument deel A Wanneer?
S(B)O Als de leerkracht in afstemming met de ib-er kiest voor intensivering van het basisaanbod ( groeidocument A)  bijvoorbeeld meer instructie en verwerkingstijd en in overleg met ouders. Besteed hierbij veel aandacht aan het klassenmanagement: hoe voer ik het als leerkracht uit in de klas en hoe organiseer ik het? Hoe kan de ib-er de leerkracht ondersteunen / begeleiden Extra ondersteuning (A+B=OPP) voor kinderen die meer nodig hebben dan binnen de basiskwaliteit geboden kan worden Basisondersteuning: groeidocument A, o.i..d.) Basiskwaliteit

8 Groeidocument deel A Voor wie?
S(B)O Voor leerlingen die in de basisondersteuning iets meer nodig hebben, voor de ouders, de leerkrachten, de ib-er, externe partners, maar ook voor het samenwerkingsverband waarmee de school aantoonbaar aangeeft niet / onvoldoende aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet te kunnen komen. Voor alle betrokkenen Extra ondersteuning (A+B=OPP voor kinderen die meer nodig hebben dan binnen de basiskwaliteit geboden kan worden Basisondersteuning: (groeidocument A, o.i.d.) Basiskwaliteit

9 Groeidocument deel A En dan?
S(B)O Of verder handelen met of zonder groeidocument ( OPP) op school. Ondersteuning SWV: denk na over je ondersteuningsvraag samen met ouders Extra ondersteuning (A+B=OPP ) voor kinderen die meer nodig hebben dan binnen de basisondersteuning geboden kan worden Basisondersteuning: (groeidocument A, o.i.d.) Basiskwaliteit

10 Het document https://www.swvdeeem.nl/

11

12 Bedankt voor jullie aanwezigheid!

13 SWV de Eem.nl


Download ppt "Augusta van Oene en Hilda Visser"

Verwante presentaties


Ads door Google