De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Houtens : welkom, begroeting en ontmoeting

Verwante presentaties


Presentatie over: "Houtens : welkom, begroeting en ontmoeting"— Transcript van de presentatie:

1 Houtens : welkom, begroeting en ontmoeting

2 Handelingsgericht werken Effectieve leerlingbespreking
Houtens 2015 Handelingsgericht werken Effectieve leerlingbespreking

3

4

5 BASIS VAN PASSEND ONDERWIJS IS EEN HANDELINGSGERICHTE ATTITUDE
KIJKEN, WERKEN, PRATEN EN HANDELEN VANUIT ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN’ TRANSPARANT STAPPEN VOOR ALLE PARTIJEN DUIDELIJK NAVOLGBAAR INHOUDELIJKE OVERWEGING STAPPEN ONDERBOUWD OPBRENGSTGERICHT RESULTAATGERICHT / SMART EDUCATIEF PARTNERSCHAP MET OUDER EN KIND

6 ATTITUDE VAN DE LEERKRACHT
BASISHOUDING WEES EEN ROLMODEL WEES DUIDELIJK IN WAT JE VAN KINDEREN VERWACHT WEES POSITIEF EN HEB HOGE VERWACHTINGEN WEES GEDULDIG, BESLIST EN CONSEQUENT WERK CONSTRUCTIEF SAMEN MET OUDERS (H)ERKEN JE AANDEEL IN RELATIES MET LEERLINGEN VRAAG OM FEEDBACK, REFLECTEER EN EXPERIMENTEER

7 Docenten Team is speler ! Nieuwe indeling !

8 Hoe verloopt leerlingbespreking in uw school?
Opdracht Hoe verloopt leerlingbespreking in uw school?

9 1. Effectieve leerlingbespreking
- Aanleiding, verwachting, doel/vragen (mentor) - Bespreking stappen (mentor) - Overzicht: +/-, recente info, stimulerende, te beinvloeden aspecten? - Analyse: verklaringen,

10 2 Effectieve leerlingbespreking
Verschillen bij diverse docenten - Weet iedereen genoeg om de vragen te beantwoorden; zo nee, wat is er nog nodig? - Welke aanpak heeft deze leerling nodig?

11 3 effectieve leerlingbespreking
- Welke ondersteuningsbehoeften heeft de mentor, de docenten, de ouders? - Afspraken en planning: wie, wat, wanneer, waarom, hoe? - Evaluatie bespreking!

12 HANDELINGSGERICHT WERKEN = EEN ATTITUDE
Basis is een planmatige benadering > handelingsgericht & opbrengstgericht Gericht doel > wat heeft de jongere nodig om dat doel te bereiken? Gesprek loopt via een plan & een procedure > oplossingsgericht

13 Stap 1: signaleren / informatie verzamelen / analyseren
Stap 2: onderwijs- en/of opvoedingsondersteuning formuleren Stap 3: plan van aanpak sport geformuleerd (wie, wat, wanneer, hoe) Stap 4: Evaluatie opbrengsten van de interventie Samen met ouders & kind

14 Planmatige gespreksvoering
Planmatige deel (tijd / doel /...) Wat gaat / kan de jongere zelf doen? Wat kan de docent / mentor doen? Wat gaan de ouder(s) doen? Wat gaan de anderen doen?

15

16 Gesprekscontinuüm

17 Delfos/Socratisch .De ander is deskundig Verhaal laten vertellen
denkproces ander begeleiden .attitude is beslissend: respect bescheidenheid Waardering/veiligheid Benieuwd Benoemen gevoel Meta communiceren Eerder vragen ipv zelf vertellen Ontdekkingstocht

18 Wie Wat Waar Wanneer Hoe Hoelang Waarom

19 Tips voor een goede communicatie en samenwerking met de ouders
Neem de ouders serieus en heb begrip voor hun zorgen. Ouders kennen het kind het beste en weten wat wel en wat niet werkt. Benut deze informatie. Regelmatig overleg tussen de persoonlijk mentor/coach en de ouders. Neem de tijd voor dit overleg en doe het niet 'tussendoor'. Bied ook de ouders ruimte om gesprekspunten in te brengen. Beschouw de ouders als een gelijkwaardige partner, ook als de ouders een ander beeld hebben van de situatie dan school. Besef dat de ouders hun kind in andere omstandigheden meemaken. Houd rekening met negatieve ervaringen die ouders in het onderwijs en in de hulpverlening opgedaan kunnen hebben. Het kan de frustraties bij de ouders verklaren. Laat je niet verleiden om snel tips en recepten te geven aan de ouders. Een opstelling als 'deskundige' maakt een gelijkwaardige uitwisseling van informatie onmogelijk. Neem een open houding aan: defensief noch offensief. Doe geen beloften die je niet na kunt komen. Leg de afspraken vast in het leerlingendossier en kom deze afspraken na.

20 Houd het werken in de dynamische driehoek voor ogen:
Ouders zijn onze partners kind / leerling school ouders

21 Gespreksonderwerpen:
Doel van gesprek? Wanneer tevreden? Leerprestaties? Werkhouding (in verschillende situaties)? Sociaal-emotioneel functioneren? Creativiteit? Lichamelijk functioneren? Specifieke interesses? Wat maakt hen trots? Welke interventies werken thuis goed en zijn op school ook toe te passen? Bespreken plan van aanpak van jou als mentor en vanuit het team. Mogelijkheden en uitdagingen. Wat kan en wat niet? Wat hebben we nu afgesproken? Vastleggen, volgende afspraak maken. Bij vervolg: Wat gaat goed? Waarover maken we ons (nog) zorgen?

22


Download ppt "Houtens : welkom, begroeting en ontmoeting"

Verwante presentaties


Ads door Google