De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie Kluwer www.zakboekenpolitie.com.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie Kluwer www.zakboekenpolitie.com."— Transcript van de presentatie:

1 Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie Kluwer www.zakboekenpolitie.com

2 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-20152

3 Algemeen betreden plaatsen Betreden van plaatsen zonder toestemming rechthebbende buiten noodweer en overmacht uitsluitend geoorloofd als een wet daartoe de bevoegdheid geeft (art. 1 Sv: strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien)!! 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com3

4 Algemeen betreden woning: art. 12 grondwet Betreden van woning zonder toestemming van de bewoner uitsluitend geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com4

5 Stelling In de Algemene wet binnentreden zijn bevoegdheden tot binnentreden opgenomen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com5

6 Algemeen Bevoegdheden tot binnentreden worden niet gegeven in de Awbi maar in het Wetboek van strafvordering en in bijzondere wetten 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com6

7 Stelling Bij het betreden van een woning is de Awbi altijd van toepassing tenzij in andere wetten van de Awbi wordt afgeweken of bepalingen buiten toepassing worden verklaard 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com7

8 Algemeen De Awbi: is een algemene wet op het binnentreden die (dus) algemeen van toepassing is en vormvoorschriften geeft voor het binnentreden in woningen en bijzondere plaatsen tenzij een andere wet anders bepaalt, zie bijv. de spoeddoorzoeking in art. 97.4 Sv en de doorzoeking ter aanhouding (met machtiging OvJ) in art. 55a Sv geen machtiging binnentreden woning vereist 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com8

9 Algemeen De Awbi geeft géén bevoegdheden tot binnentreden De Awbi geeft vormvoorschriften die bij binnentreden in acht genomen moeten worden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com9

10 Algemeen Het dwangmiddel 'binnentreden' is een 'steundwangmiddel': altijd gekoppeld aan een ander dwangmiddel Binnentreden omwille van het binnentreden is niet geoorloofd 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com10

11 Algemeen Voorbeelden van dwangmiddelen waaraan een bevoegdheid tot binnentreden is gekoppeld: aanhouding inbeslagneming schouw enkele bijzondere opsporingsbevoegdheden opnemen vertrouwelijke communicatie (ook een woning), observatie en inkijken doorzoeking WWM art. 7 Politiewet (hulpverlening) enz. 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com11

12 Algemeen Voor bevoegdheid tot betreden van plaatsen: zie bevoegdheidsverlenend artikel (niet in Awbi dus): iedere plaats of iedere plaats exclusief woningen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com12

13 Algemeen Strafbepalingen m.b.t. onbevoegd binnentreden: art. 138 en 139 Sr (huis/lokaalvredebreuk) 138a Sr (kraken) art. 370 en 461 Sr (ambtelijke huis/lokaalvredebreuk) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com13

14 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com14

15 Stelling Legitimatie en doelmededeling is ook bij binnentreden met toestemming verplicht 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com15

16 Legitimatie en doelmededeling Verplicht voor degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek uitvoering/toezicht van/op wettelijk voorschrift vrijheidsbeneming en uit dien hoofde een woning binnentreedt (art. 1.1 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com16

17 Legitimatie en doelmededeling Verplicht Óók bij binnentreden met toestemming!!! (art. 1.1 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com17

18 Stelling De legitimatieplicht kent geen uitzonderingen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com18

19 Legitimatie en doelmededeling Niet verplicht als legitimatie en doelmededeling 1.ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid van personen of goederen oplevert 2.feitelijk onmogelijk is of 3.de strafvordering schaadt bij vh-misdrijven (art. 1.2 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com19

20 Legitimatie en doelmededeling Niet verplicht aldus bijv. bij aanhouden gewapend persoon met angst voor gebruik vuurwapen ontdekking inbraak heterdaad, bewoner niet thuis feitelijke onmogelijkheid: bewoner niet thuis, slaapt, of doet alsof Schaden strafvordering: fraude met angst wegmaken bewijsmateriaal wegmaken drugs in Opiumwetzaken 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com20

21 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com21

22 Stelling Toestemming tot binnentreden kan worden aangenomen als de deur van de te betreden woning open staat 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com22

23 Binnentreden met toestemming Art. 1.4 Awbi Toestemming moet blijken aan degene die wenst binnen te treden Openstaande deur, of bewoner die zich niet verzet tegen binnentreden is niet voldoende!! 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com23

24 Stelling De opsp. ambt. die ter opsporing met toestemming van de bewoner in diens woning wil binnentreden dient als hoofdregel voorafgaande aan dat binnentreden aan die bewoner om toestemming te vragen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com24

25 Binnentreden met toestemming Art. 1.4 Awbi Degene uit het 1e lid die met toestemming in een woning wenst binnen te treden (bijv. de opsp. ambt.) moet voorafgaand aan dat binnentreden toestemming vragen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com25

26 Stelling Hoofdregel in de Awbi is dat binnentreden in een woning zonder toestemming uitsluitend toegestaan is als de binnentreder voorzien is van een schriftelijke machtiging 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com26

27 Binnentreden zonder toestemming Binnentreden in woning zonder toestemming bewoner vereist als hoofdregel een schriftelijke machtiging (art. 2.1) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com27

28 Binnentreden zonder toestemming Uitzondering vereiste machtiging (art. 2.3 Awbi) als: voorkoming/bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor veiligheid personen/goederen terstond binnentreden vereist Bijv. ontdekking heterdaad geweldsmisdrijf aanwezigheid bewapend persoon die van wapen gebruik kan maken ontdekking inbraak heterdaad brand ernstige vormen van wateroverlast gaslek 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com28

29 Binnentreden zonder toestemming Uitzondering vereiste machtiging (art. 2.3): betreft alleen vrijstelling machtiging: er moet dus nog wél een bevoegdheid zijn tot binnentreden (bijv. art. 7.2 Politiewet: hulpverlening) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com29

30 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com30

31 Stelling Ook de burgemeester is onder omstandigheden bevoegd tot het geven van een machtiging binnentreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com31

32 Bevoegd tot geven machtiging AG bij gerechtshof Ovj HulpOvJ Burgemeester voor andere doeleinden dan Sv (AG en (hulp)OvJ blijven ook bevoegd) Opsomming niet allesomvattend: - bestuursorgaan bij bestuursdwang (Awb) - RC in kader Faillissementswet (art. 93a Fw) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com32

33 Extra eis voor afgifte Machtiging mag alleen afgegeven worden als doel binnentreden het binnentreden zonder toestemming redelijk vereist (art. 3 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com33

34 Afgifte machtiging Afgifte machtiging uitsluitend mogelijk aan degene die bij of krachtens de Wet bevoegd is verklaard zonder toestemming bewoner in een woning binnen te treden (art. 4 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com34

35 Stelling Een machtiging binnentreden kan nooit gelden voor meer dan vier woningen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com35

36 Werkingssfeer machtiging Voor binnentreden in één woning Zo nodig kan in machtiging worden bepaald: tevens voor drie afzonderlijk te noemen woningen (art. 5.1 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com36

37 Machtiging voor meer dan 4 woningen Vh-misdrijven AG of OvJ Bij dringende noodzakelijkheid en als optreden AG/OvJ niet kan worden afgewacht: hulpOvJ (art. 5.2 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com37

38 Machtiging voor iedere woning Door AG/OvJ voor aanhouding, medebrenging, gevangenneming of inbeslagneming voor iedere woning waarin persoon of goed zich bevindt of verondersteld wordt zich te bevinden Bij dringende noodzakelijkheid en als optreden AG/OvJ niet afgewacht kan worden: hulpOvJ (art. 5.3 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com38

39 Vormvereisten machtiging Ondertekening Naam en hoedanigheid van degene die machtiging heeft gegeven De naam of het nummer en de hoedanigheid van degene aan wie de machtiging is gegeven Wettelijke bepalingen waarop binnentreden berust Doel waartoe wordt binnengetreden (art. 6 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com39

40 Stelling Een machtiging binnentreden is ten hoogste geldig t/m de derde dag na afgifte 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com40

41 Geldigheidsduur machtiging Ten hoogste t/m de derde dag na dag van afgifte (ook dus bij afgifte door AG/OvJ!!) Termijnenwet niet van toepassing (art. 6 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com41

42 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com42

43 Stelling Binnentreden in een woning gedurende de nachtelijke uren vereist dringende noodzakelijkheid 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com43

44 Stelling Binnentreden in een woning bij afwezigheid van de bewoner vereist dringende noodzakelijkheid 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com44

45 Stelling Als krachtens een machtiging en bij dringende noodzakelijkheid in een woning wordt binnengetreden dan moet de machtiging dit ook uitdrukkelijk bepalen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com45

46 Binnentreden ´s nachts en bij afwezigheid bewoner Tussen 00.00 en 06.00 uur en/of bij afwezigheid bewoner binnentreden zonder toestemming slechts toegestaan voor zover dringend noodzakelijk als krachtens machtiging wordt binnengetreden moet machtiging dit ook uitdrukkelijk bepalen (art. 7) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com46

47 Stelling Vorige dia: tussen 00.00 en 06.00 uur is binnentreden zonder toestemming dus slechts toegestaan voor zover dringend noodzakelijk Stelling: deze regel is niet van toepassing als de eerste stap van het binnentreden vóór middernacht is gezet 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com47

48 Binnentreden ´s nachts en bij afwezigheid bewoner Eveneens van toepassing als de eerste stap voor middernacht is gezet maar het binnentreden ook na middernacht voortduurt 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com48

49 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com49

50 Vergezelling Degene die machtiging heeft gegeven kan degene die bevoegd is binnen te treden vergezellen Degene die bevoegd is zonder toestemming binnen te treden kan zich door anderen doen vergezellen mits doel dit vereist en als krachtens machtiging wordt binnengetreden de machtiging dit uitdrukkelijk bepaalt (art. 8 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com50

51 Stelling Degene die bevoegd is zonder toestemming een woning binnen te treden mag voor het doel van het binnentreden ook afgesloten deuren verbreken teneinde de doorgang naar andere kamers in die woning te verschaffen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com51

52 Toegang en doorgang Degene die bevoegd is zonder toestemming binnen te treden kan zich de toegang tot en of de doorgang in de woning verschaffen Mits doel dit redelijkerwijs vereist Zo nodig hulp sterke arm en braak/verbreking (art. 9 Awbi en HR) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com52

53 Verslag Degene die zonder toestemming in een woning is binnengetreden moet op ambtseed/belofte schriftelijk verslag binnentreden opmaken Zie art. 10 Awbi voor inhoudsvereisten (art. 10 Awbi en art. 12 Grondwet) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com53

54 Stelling Als wordt binnengetreden met een machtiging dan moet uiterlijk de vierde dag na dat binnentreden het schriftelijk verslag worden toegezonden aan degene die machtiging heeft gegeven 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com54

55 Toezenden verslag Uiterlijk vierde dag na binnentreden Toezenden aan degene die machtiging heeft gegeven Indien door hulpOvJ gegeven: ook toezenden aan OvJ Als zonder toestemming en zonder machtiging is binnengetreden (art. 2.3 Awbi): toezenden aan OvJ (Sv) of burgemeester (anders dan Sv) (art. 11.1 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com55

56 Stelling Als hoofdregel geldt dat een afschrift van het verslag uiterlijk de vierde dag na binnentreden aan de bewoner moet worden uitgereikt of toegezonden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com56

57 Afschrift verslag Uiterlijk vierde dag na binnentreden Afschrift aan bewoner Als doel binnentreden daartoe noodzaakt kan uitreiking worden uitgesteld Als uitreiking/toezending onmogelijk is: 6 maanden ter beschikking van bewoner houden (art. 11.2) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com57

58 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com58

59 Stelling Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan mag dit buiten heterdaad niet in ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen gedurende de godsdienstoefening 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com59

60 Bijzondere plaatsen Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in vergaderruimten van: Staten-Generaal Staten Provincie Gemeenteraad enig ander algemeen vertegenwoordigend orgaan gedurende de vergadering (art. 12,a Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com60

61 Bijzondere plaatsen Als binnentreden plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in: ruimten bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst (art. 12.b Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com61

62 Stelling De OvJ heeft een bevel tot aanhouding buiten heterdaad van een verdachte gegeven De verdachte blijkt morgen terecht te staan voor de politierechter Deze verdachte mag na de behandeling van zijn strafzaak in de zittingzaal aangehouden worden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com62

63 Bijzondere plaatsen Als het betreden van plaatsen is toegelaten, dan buiten heterdaad niet in: ruimten waar terechtzittingen worden gehouden gedurende de terechtzitting voorgaande stelling is dus onjuist: meestal loopt zitting immers gewoon door (wordt niet ‘geschorst’) en vangt de rechter aan met volgende zaak. Verdachte dus niet in zittingszaal aanhouden maar na verlaten van die zittingszaal. Als zitting openbaar is (meestal het geval) mag de opsp. ambt. ook op de publieke tribune zitten (in afwachting van aanhouding buiten zaal). Overleg altijd met OvJ. (art. 12.c Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com63

64 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com64

65 Omschrijving plaatsen Pakhuis, schuur, woning, postkantoor, bankgebouw, tuin en/of balkon Maar ook het besloten erf: - kenbaar van de omgeving afgescheiden (klein) stuk grond dat geëigend moet zijn om de aanhorigheid van een gebouw te zijn - erf behoeft niet geheel afgesloten te zijn 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com65

66 Stelling De Algemene wet binnentreden geeft een omschrijving van het begrip woning 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com66

67 Omschrijving woning De Awbi geeft géén omschrijving van een woning Een sluitende definitie is ook niet te geven 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com67

68 Omschrijving woning MvT Plaats waar mens zijn privaat huiselijk leven leidt die hij daarom aan zijn persoon verbindt door die plaats van de buitenwereld af te scheiden alsmede alle ter beschikking en gebruik van de bewoner staande besloten ruimten die binnenshuis gemeenschap hebben met de woning, zonder dat daarvoor andermans gebied behoeft te worden betreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com68

69 Omschrijving woning Welke ruimten deel uitmaken van een woning kan slechts beantwoord worden aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval bijv. (volgende dia) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com69

70 Omschrijving woning Beoordelingscriteria woning: 1.inrichting 2.kenbare wens tot afsluiting van buitenwereld 3.aard van het gebruik op moment betreden 4.aard van het gebruikelijke gebruik 5.duur van dat gebruik 6.de wil van de betrokkene ten opzichte van gebruik 7.of betrokkene ook elders een woning heeft 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com70

71 Omschrijving woning Geen van voornoemde criteria echter absolute voorwaarde of doorslaggevend Moet bezien worden in onderling verband en bijeengenomen Zo mogelijk afzetten tegen verklaring betrokkene(n) en/of derde(n) over gebruik 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com71

72 Stelling Voor de vraag of er wel of niet sprake is van een woning is doorslaggevend het oordeel van de binnentredend opsp. ambt. 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com72

73 Omschrijving woning Niet doorslaggevend is oordeel binnentredend opsp. ambt. Rechter dient oordeel te baseren op hetgeen hij op de zitting vaststelt over het pand ten tijde van het binnentreden Bij verontschuldigbare dwaling opsp. ambt.: géén bewijsuitsluiting of niet ontvankelijkheid wél mogelijk strafvermindering HR, 19-06-01, LJN AB2202 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com73

74 WONING MvT Rechtsbasis bewoning speelt in beginsel geen rol Het gaat er om of er wordt gewoond Naast een wilsbesluit ook (aanvang) feitelijk ongestoord wonen vereist Daarvan zal géén sprake zijn bij onrechtmatig in bezit nemen (kraken) dat kort na aanvang is gehinderd door rechthebbende of politie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com74

75 Voorbeelden woning 1.Woning die slechts gedurende beperkte tijd tot wonen is bestemd (vakantiewoning, 2e woning, caravan, tent) 2.Hotelkamer (aantal nachten niet van belang) 3.Woonwagen en voor bewoning bestemde deel van schip en vrachtauto 4.Kamer asielzoekerscentrum 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com75

76 Woning Conclusie aard concrete gebruik is bepalend bij geringste twijfel: geen gezeur a/d deur: machtiging 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com76

77 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com77

78 Meer woningen in één pand Voor het betreden van ieder van die woningen Awbi van toepassing Pand met kamerbewoners: machtiging moet duidelijk maken om welke woning(en) het gaat Mogelijke oplossing: mogelijk telkens machtiging voor 4 bepaald aangewezen woningen (aldus T&C) art. 5.2 en 5.3 (vh-misdrijven, aanhouding, medebrenging, gevangenneming, ibn): machtiging van AG/OvJ voor méér dan 4 woningen) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com78

79 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com79

80 Stelling Binnentreden is ook: het binnensteken van een voet om de toegangsdeur tot de woning open te houden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com80

81 Betreden/binnentreden Armarrest (HR 56-147) : brengen van (deel van) lichaam over grens woning binnensteken arm ter aanhouding of voet tussen deur en deurpost = betreden/binnentreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com81

82 Stelling Ook een minderjarige wordt voor het binnentreden in een woning als bewoner beschouwd 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com82

83 Bewoner Elke persoon al dan niet meerderjarig die zich voordoet als gebruiker tenzij geen inzicht in situatie (bijv. door jeugdigheid) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com83

84 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com84

85 Stelling Bij binnentreden gaat een door een bewoner gegeven toestemming boven het verbod gegeven door een andere bewoner 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com85

86 Verbod/toestemming Verbod gaat boven toestemming 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com86

87 Toestemming intrekken Niet van machtiging voorziene opsp. ambt. moet woning verlaten Let op uitzondering art. 2.3 Awbi: machtiging niet vereist indien ter voorkoming/bestrijding onmiddellijk ernstig gevaar personen/goederen terstond in woning moet worden binnengetreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com87

88 Voortgezette toepassing Geweerarrest Doelomschrijving in machtiging (bijv. aanhouding) beperkt niet de bevoegdheid om (na binnentreden) gebruik te maken van andere dwangmiddelen (bijv. inbeslagneming) mits wettelijke vereisten voor andere dwangmiddelen vervuld zijn HR, NJ 36, 250, zie ook 94-281 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com88

89 Stelling Als een opsp. ambt. bij voortgezette toepassing na het eerste binnentreden de woning heeft verlaten (bijv. voor overleg met een hulpOvJ of andere collega aan het politiebureau) en de betreffende woning wederom voor dat nieuwe doel (opsporing hennepkwekerij of kapitaal delict) wil betreden dan geldt de Awbi weer in zijn volle omvang (toestemming of machtiging, enz.) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com89

90 Voortgezette toepassing Inderdaad geldt de Awbi weer in zijn volle omvang als de opsp. ambt. die bij voortgezette toepassing na het eerste binnentreden de woning heeft verlaten deze woning wederom voor dat nieuwe doel betreden (toestemming of machtiging, enz.) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com90

91 Stelling Andere opsporingambtenaren die een woning zonder toestemming van de bewoner willen betreden om hun collega’s die bezig zijn met voorgezette toepassing van een dwangmiddel (bijv. ontmanteling van een hennepkwekerij na brand) dienen in het bezit te zijn van een machtiging binnentreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com91

92 Voortgezette toepassing Andere opsporingambtenaren die een woning zonder toestemming van de bewoner willen betreden om hun collega’s die bezig zijn met voorgezette toepassing van een dwangmiddel (bijv. ontmanteling van een hennepkwekerij na brand) dienen inderdaad in het bezit te zijn van een machtiging binnentreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com92

93 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com93

94 Stelling Een politieambtenaar is bevoegd om ter hulpverlening een woning binnen te treden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com94

95 Binnentreden ter hulpverlening ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak toegang tot elke plaats ter hulpverlening aan hen die deze behoeven mits redelijkerwijs nodig (art. 7 lid 2 Pw) (zie voor de Kmar of een militair lid 6) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com95

96 Binnentreden ter hulpverlening Voorbeelden: geweld in woning ernstige vormen van wateroverlast gaslek lijkvinding Brand Inbraak enz. 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com96

97 Stelling Ook voor binnentreden in een woning ter hulpverlening is een machtiging binnentreden vereist 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com97

98 Binnentreden ter hulpverlening Bij binnentreden in een woning ter hulpverlening (= bevoegdheid) moet nog steeds voldaan worden aan Awbi Machtiging (en legitimatie) echter niet vereist indien: ter voorkoming/bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen/goederen terstond moet worden binnengetreden (art. 1.2 en 2.3 Awbi) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com98

99 Binnentreden en proportionaliteit Als opsp. ambt. bevoegd is tot binnentreden dan niet op elke willekeurige wijze maar afhankelijk van concrete omstandigheden aanbellen voor braak/inklimming Behoudens natuurlijk bijv. bij ernstig strafbaar feit, mogelijk geweldgebruik tegen politie of derden, angst voor vlucht verdachte, wegmaking bewijs, enz. 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com99

100 Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com100

101 Voorbeelden binnentreden Sv 1. Ter vrijheidsbeneming 2. Ter inbeslagneming 3. Ter uitvoering bijzondere bepaalde opsporingsbevoegdheden (observatie, inkijken (beiden niet in woning ), opnemen vertrouwelijke communicatie) 4. Ter schouw 5. Ter opsporing (staatkundige en zedendelicten; art. 551) 6. Ter controle (handelaren: art. 552) 7. Bij huisvredebreuk / kraken (art. 551a Sv) 8. Enz. (zie zakboek) 11-12-2015101

102 Voorbeelden binnentreden bijzondere wetten 1.Ter hulpverlening (art. 3 en 7 Politiewet) 2.Algemene wet bestuursrecht, Gemeentewet en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering 3.WWM, Opiumwet, WED, Uitleveringswet, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, enz. 4.Art. 20 van de Brandweerwet 5.Art. 28 Wet Mulder (gijzeling) Zie zakboek 11-12-2015102

103 www.zakboekenpolitie.com Inhoud presentatie Algemeen Legitimatie en doelmededeling Toestemming Machtiging Binnentreden ´s nachts / bij afwezigheid bewoner Vergezelling / toegang / doorgang / verslag Bijzondere plaatsen Omschrijving plaats en woning Meer woningen in één pand Betreden / binnentreden / bewoner Verbod / toestemming / voortgezette toepassing Binnentreden ter hulpverlening Binnentreden voorbeelden Jurisprudentie 11-12-2015 103

104 Stelling Het uitschrijven door een hulpOvJ van een machtiging voor eigen gebruik is onder geen enkele voorwaarde toegestaan 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com104

105 Machtiging voor eigen gebruik MvT uitdrukkelijk niet de bedoeling echter omstandigheden denkbaar waarbij terstond moet worden opgetreden door hulpOvJ, terwijl geen andere hulpOvJ aanwezig is om machtiging af te geven MH: voor binnentreden andere hulpOvJ bellen? Let op: géén machtiging binnentreden meer vereist als de RC de hulpOvJ heeft gemachtigd ter inbeslagneming een woning te doorzoeken (art. 97,4) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com105

106 Stelling Een machtiging tot binnentreden in bepaald perceel dekt ook het binnentreden in een aparte woning in dat perceel die de gemachtigde pas na het binnentreden tegenkomt 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com106

107 Schriftelijke machtiging Machtiging tot binnentreden in bepaald perceel dekt niet binnentreden in een aparte woning in dat perceel die de gemachtigde pas na het binnentreden tegenkomt Nader overleg met bevoegde autoriteit verplicht Machtiging kan na diens (mondelinge) toestemming worden uitgebreid (binnen grens van maximaal 4 woningen) Vroeger wel gebruikte variant 'woningen gelegen in perceel (..)' niet meer toegestaan 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com107

108 Stelling Als de geldigheidsduur van een machtiging in dagen is aangegeven verloopt de machtiging om 00.00 uur van de laatst aangegeven dag 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com108

109 Schriftelijke machtiging Als geldigheidsduur machtiging in dagen is aangegeven verloopt de machtiging om 00.00 uur van de laatst aangegeven dag Niet aangekruiste passages maakt binnentreden onder de niet aangekruiste omstandigheden onrechtmatig 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com109

110 Stelling De machtiging binnentreden dient bij de processtukken gevoegd te worden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com110

111 Overige jurisprudentie Niet vereist is dat de machtiging binnentreden zich bevindt bij de processtukken Dat met machtiging is binnengetreden kan ook langs andere weg worden vastgesteld MH: beter wél bij processtukken voegen Op zitting worden nogal eens verweren gevoerd over het vermoedelijk niet juist ingevuld zijn van de machtiging en de praktijk leert dat de rechter dan toch vaak de machtiging wil zien om e.e.a. te controleren En bij een strafzaak ter zake verzet tegen het binnentreden moet de machtiging zich wel altijd bij de stukken bevinden omdat de rechtmatigheid van het optreden van de betreffende ambtenaar uit de bewijsmiddelen moet blijken 11-12-2015111

112 Stelling Bij onrechtmatig binnentreden in een woning mag aldaar aangetroffen bewijs niet gebruikt worden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com112

113 Overige jurisprudentie Bij onrechtmatig binnentreden in een woning mag het daar aangetroffen bewijs als regel wel gebruikt worden tegen de verdachte die daar niet woont (Schutznorm) 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com113

114 Overige jurisprudentie Zie voorts art. 359a Sv: relativering gevolgen onrechtmatig verkregen bewijs niet-ontvankelijkheid bewijsuitsluiting strafmatiging alleen vaststellen onrechtmatigheid Uitgebreid besproken in zakboek hulpOvJ 3.9 e.v. 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com114

115 Overige jurisprudentie En zoals eerder weergegeven: bij verontschuldigbare dwaling (vergissing wel/geen woning) opsp. ambt.: géén bewijsuitsluiting of niet ontvankelijkheid wél mogelijk strafvermindering HR 19-06-01, LJN AB2202 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com 115

116 Overige jurisprudentie Als er zonder vereiste (geldige) machtiging is binnengetreden dan verdient het sterke aanbeveling in het pv te vermelden of de (juiste) machtiging desalniettemin tóch verstrekt zou zijn door de hulpOvJ (maar dat dit abusievelijk niet gebeurd is, mét vermelding van de reden van dit nalaten) De hulpOvJ dient daarvan zelf pv op te maken Dit kan van belang zijn voor het oordeel van een rechter in de zaak voor wat betreft de ernst van het verzuim en de mogelijke gevolgen van het betreffende onrechtmatig binnentreden 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com116

117 Overige jurisprudentie Consultatierecht/Salduz: als de bewoner van een woning als verdachte is aangehouden dan mag de in art. 1, vierde lid, Awbi bedoelde toestemming binnentreden woning ook worden gevraagd zonder dat die aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen 11-12-2015www.zakboekenpolitie.com117

118 EINDE PRESENTATIE 1.Actualiteiten na laatste zakboek 2.Tip van de week + tiparchief 3.Misdrijf van de maand 4.Diapresentaties 5.Meerkeuzevragen 6.Nieuwsmail 7.Digitale zakboeken 8.Enz.WWW.ZAKBOEKENPOLITIE.COM


Download ppt "Zakboekenpolitie.com Betreden van plaatsen Gebaseerd op hoofdstuk 7 van het zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie Kluwer www.zakboekenpolitie.com."

Verwante presentaties


Ads door Google