De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methodiek Werkplekopleiden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methodiek Werkplekopleiden"— Transcript van de presentatie:

1 Methodiek Werkplekopleiden
Voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, met als doel de ‘Werknemerscompetenties’ op een systematische manier te ontwikkelen. Presentatie 2 november 2015 Guus Scholten

2 Geschiedenis 2001: Project “Kansen in het Groen”
Wedeo, Delta, Presikhaaf en Hameland met IVIO/CLU. Methodiek en opdrachten WerkPlekOpleiden (WPO) 2003: Uitvoering WPO in de praktijk 2007: Werkladderscan, eigen competenties (14) WPO opdrachten aanpassen 2008: Implementeren WLS met WPO Trainen teamleiders SBCM kreeg interesse 2009: Doorontwikkeling WPO met 14 SW-bedrijven en SBCM. Resultaat: Aangepast methodiek en 20 gedragscomponenten (AKA) 2010: Pilot Werken naar vermogen

3 Wat is werkplekopleiden?
De medewerker staat centraal

4 Wat heeft werkplekopleiden als doel?

5 Het doel van werkplekopleiden is?
Bij werknemers vaardigheden ontwikkelen zodat ze een goede werknemer worden. Houding en het gedrag van een werknemer Zelfstandigheid Afspraken nakomen Kwaliteit leveren Samenwerken Communiceren Assertiviteit

6 De kracht van werkplek opleiden is?
Kan in alle situaties De hele dag Begeleiding, coaching of feedback wanneer dat nodig is Transfer is zeer kort Op het juiste moment Op maat / niveau

7 Hoe kun je werkplek opleiden toepassen?
Het toepassen als bij een opleiding, alleen op geplande leermomenten, waarbij de opdrachten worden gebruikt voor het leren en het bieden van structuur. Startmoment observatieperiode Leer-werkperiode evaluatiemoment Afsluiting van de periode Het is een manier van leidinggeven, elke keer aandacht schenken aan de leerpunten wanneer de situatie er is.

8 Methodiekbeschrijving 2010
Gemaakt door IVIO en CLU Voldoet aan alle criteria van een opleiding Daardoor zeer uitgebreid Geeft de indruk dat WPO een complex instrument is Hierdoor haken sw-bedrijven af

9 Aanpassing SBCM wil een verkorte versie van de methodiek beschrijving.
Onderzoek Hoe wordt WPO toegepast en wat gaat goed en minder goed? Breed, Hameland, IJmond Werkt, Inclusief Groep, MTB, Partijnenburg, Permar en Sallcon zijn geïnterviewd Iedereen doet het anders en niet volgens de methodiekbeschrijving. Opdrachten soms wel/niet gebruikt, teveel werk Vaak een speciale afdeling of praktijkopleider i.p.v. een werkplekopleider

10 Onderzoek Aanvullen met eigen opdrachten, meer vakgericht
Soms is Dariuz of CompetenSYS het uitgangspunt Meestal individuele trajecten, soms in groepen of werknemers werken samen aan de opdrachten Onderwerpen worden gebruikt in een andere training Soms gecombineerd met WPO-interactief Begeleidingsvaardigheden werkleiding onder de maat Opdrachten worden soms als les behandeld en het is klaar Opdracht is de leidraad c.q. handleiding en de uitvoering is een onderdeel van het leidinggeven

11 Methodiekbeschrijving 2015
Gemaakt door Guus Scholten Naar aanleiding van wensen SBCM en info uit de interviews De oorspronkelijke methodiek is eenvoudiger beschreven Ook beschreven hoe WPO kan worden toegepast als onderdeel van het leidinggeven Eisen werkplekopleider en werkplek kort en duidelijk beschreven Extra bijlagen

12 Fasen in het WPO traject

13 Startmoment

14 Observatieperiode Ontwikkelingslijnen Dariuz CompetenSYS
Afspraken maken

15 Ontwikkelingslijnen

16 Leer- werkperiode

17 Begeleidingsstijlen Directief Adviserend Ondersteunend Coachend
Niet-directief (zelf ontdekkend)                                 

18 Tijdpad directief ondersteunend niet-directief 100 % deelnemer inbreng
Praktijkopleider/ teamleider Tijdspad

19 Objectief beoordelen Problemen: de gekleurde bril eigen wensen
leve je evenbeeld vooroordelen Oplossingen: gedrag objectief beschreven per competenties + niveaustap opdrachten op verschillende niveaus 2e beoordelaar (objectiviteit en kwaliteitsborging)

20 Evaluatiemoment Circa 6 tot 8 weken
Aandacht schenken aan het leerproces, waar staan we en hoe gaat het Bijwerken van het portfolio Voeren van een vervolggesprek Individueel of gezamenlijk

21 Afsluitingsmoment Één tot twee keer per jaar
Een bijeenkomst van deelnemers en werkplekopleiders Certificaten worden uitgereikt De balans wordt opgemaakt, op welk niveau zijn de deelnemers vertrokken en op welk niveau staan ze nu? Het is een feestelijk gebeuren

22 Manier van leidinggeven
Elke keer aandacht schenken aan de medewerker op het moment dat er een leersituatie is. Door middel van: Informatie verstrekken Coachen Feedback geven Opmerking van een werkplekopleider: Ik ben vaak bezig zonder dat de medewerker merkt dat hij zich aan het ontwikkelen is, het is een natuurlijk proces.

23 Manier van leidinggeven
Gaat heel goed samen met: WPO-interactief WPO compact

24 Werkplekopleider Wat wordt van de werkplekopleider verwacht?
Observeert en brengt in beeld wat de ontwikkelpunten zijn Geeft uitleg over de te ontwikkelen gedragscomponenten Maakt samen met de werknemer een ontwikkelplan Geeft in de werksituatie praktische instructies gericht op het te ontwikkelen gedrag Heeft een coachende begeleidingsstijl Begeleid bij de opdrachten Geeft feedback op het gedrag

25 Training werkplekopleider
Wat is nodig om werkleiders/begeleiders te trainen tot werkplekopleiders, zodat ze de werknemer goed begrijpen en op de juiste manier begeleiden? Kennis van de methodiek werkplek opleiden Observeren en in beeld brengen wat de werknemer al kan Leerdoelen formuleren (SMART) en plannen. Didactische principes Communicatie, respect, acceptatie, objectief, feedback Implementatie/toepassen

26 Implementatie Werken als werkplekopleider betekent:
Op een andere manier werken Gedragsverandering bij de werkleider/begeleider Gefaciliteerd worden door de organisatie Werkplekopleider heeft ondersteuning nodig in de vorm van: Training Coaching Feedback

27 Resultaten uit de Pilot WPO
Aanleiding voor de pilot was om inzicht krijgen in de kosten en baten: Hoeveel extra begeleidingstijd kost het om een bepaald gedragscomponent te ontwikkelen? Binnen welk tijdsbestek is dit mogelijk? Implementatie Verankering 27

28 Resultaten uit de Pilot WPO
Belemmerende factoren WPO-er ervaart onvoldoende tijd of mogelijkheden Delegeren aan (meewerkende) voorlieden Vaak onvoldoende niveau, Minimaal niveau 3 noodzakelijk Communicatie onvoldoende 28

29 Resultaten uit de Pilot WPO
Meetresultaten Bedrijf Aantal keren dat aan een component is gewerkt en is gehaald Gemiddelde tijd in uren Gemiddelde duur in weken DCW 179 2,22 1,01 Delta 91 2,70 2,56 Hameland 70 2,17 3,26 Inclusief Groep 212 4,98 4,73 Patijnenburg 9 4,25 7,22 Wedeo 160 14,79 9,23 Totaal 721 5,90 4,42 29

30 Resultaten uit de Pilot WPO
Leerpunten WPO moet in organisatie zijn geaccepteerd, draagvlak hebben; WPO moet duidelijk en uniform worden uitgevoerd; WPO-er moet bekwaam (geschoold) zijn om WPO uit te voeren; WPO-er moet meer worden gecoacht; WPO-er moet ruimte (tijd) krijgen om WPO uit te voeren; WPO deelnemer moet een aantal uren vrij worden gesteld van productie; WPO moet een feestje zijn, de deelnemers enthousiast maken, een gezamenlijke aftrap, en er veel aandacht aan schenken. 30

31 Vragen?


Download ppt "Methodiek Werkplekopleiden"

Verwante presentaties


Ads door Google