De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titelpagina.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titelpagina."— Transcript van de presentatie:

1 Titelpagina

2 Inhoud presentatie Waarom E-learning Het doel Situatie Aanpak
Implementatie Medewerking management Voordelen Problemen Evaluatie Toekomstplannen TIPS aan gebruikers en aan Filmregistratie les Ervaring deelnemers

3 Waarom E-learning Differentiatie: de cursist bepaalt het leertempo
Uniformiteit: voor alle groepen zijn drie reken- en vier taalleerwegen samengesteld. Flexibiliteit: instrument kan op elke moment worden ingezet. de opleiding is vrij in het samen stellen van het leerprogramma. Monitoren: de resultaten zijn meteen te zien en voortgang is te volgen voor praktijkdocenten. Blended learning: computer werkt aanvullend en ondersteunend in de lessen.

4 Het doel Taalniveau op 1F Rekenniveau op 1F

5 Situatie 85 deelnemers. 8 lesgroepen, van elk maximaal 16 deelnemers.
Eigen docenten. 5 praktijkdocenten begeleiden deelnemers wekelijks en zij hebben contact met docenten en leidinggevenden. Daardoor zijn zij in staat het niveau van de deelnemers voor e-learning in te schatten.

6 Aanpak De praktijkdocenten zijn getraind in het gebruik van het programma. Accounts voor alle deelnemers van de mbo-opleiding. Rekenleerwegen op 3 niveaus, aangepast aan individueel niveau. Taalleerwegen op 4 niveaus, aangepast aan individueel niveau. Praktijkdocenten geven gewenste startniveau aan.

7

8 Implementatie E-learning is nieuw voor de Diamant-groep.
Onder verantwoording van de mbo-coördinator. E-learning is nu (nog) onderdeel van de AKA-opleiding. Starten met rekenen en taal. Accounts aangemaakt voor alle deelnemers van de mbo-afdeling. Drie reken- en vier taalleerwegen samengesteld. Er zijn per schooljaar vijf taal- en rekenlessen waarbij er afwisselend klassikaal en zelfstandig wordt gewerkt met e-learning. Docent kijkt na afloop van les naar de resultaten en kan eventuele hiaten opsporen.

9 Medewerking management
Management faciliteert toepassing e-learning BBL trajecten. We onderzoeken of er in de toekomst voor een bredere doelgroep gebruik van e-learning kan worden gemaakt. De verwachting is dat dit als meerwaarde zal worden ervaren.

10 Voordelen Door splitsing van de lesgroep ontstaat ruimte voor meer individuele begeleiding tijdens de klassikale les. Overige kandidaten kunnen zelfstandig met e-learning werken. Niveau e-learning kan tussentijds worden aangepast op verzoek van de praktijkdocent. Deelnemers kunnen thuis oefenen. Resultaten zijn te monitoren door de praktijkdocent.

11

12 Problemen Programma maakt gebruik van You Tube. Het computernetwerk moet daarop zijn ingesteld. Juiste leerroutes, passend bij startniveau, te selecteren vraagt behoorlijke tijdsinvestering. Vraagt behoorlijk wat tijd in de begeleiding in relatie tot opleidingsdoelen.

13 Evaluatie Bij laatste reken- en taalles wordt een evaluatie gehouden onder de deelnemers. Na het examen: Vergelijken examenresultaten met resultaten van de afgelopen jaren.

14 Toekomstplannen Op minder drukke tijden deelnemers zelfstandig gebruik laten maken van e-learning in eigen leslokaal. Onderzoeken of een open leercentrum mogelijk is. Op dit open leercentrum zal altijd een docent zijn, ter ondersteuning van de deelnemers. E-learning inzetten voor: Re-integratietrainingen Computertrainingen Sollicitatietrainingen

15 TIPS Tips aan gebruikers:
Onderzoek of er bedrijfsbrede blokkades op internet zitten (bijvoorbeeld You Tube) Breng goed in beeld hoe blokkades werken Regel opheffing blokkades via beslissingsbevoegden Laat management toepassingsbreedte van e-learning zien Laat in het begin deelnemers niet thuis oefenen, om ze niet af te schrikken. In een later stadium kan dit wel. Tip aan Geef bij opgaven niet alleen aan of het antwoord goed of fout is, maar ook het juiste antwoord en de berekening of beredenering.

16 Filmregistratie les Hoe gaan we te werk?

17 Ervaring Deelnemers

18 Ervaring Deelnemers


Download ppt "Titelpagina."

Verwante presentaties


Ads door Google