De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiemiddagen NT2-toetsen 23 april Koning Willem I College

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiemiddagen NT2-toetsen 23 april Koning Willem I College"— Transcript van de presentatie:

1 Studiemiddagen NT2-toetsen 23 april 2009 - Koning Willem I College
12 mei 2009 – Nova College

2 Beschrijving van NT2-toetsen
In 1996 een brochure In 2006 op In 2009 aanpassing van de ‘toetssite’

3 Cito Toegevoegde toetsen Begintoets Alfa en Voortgangstoets Alfa
Voortgangsportfolio Inburgering Oefenassessments Inburgering Begintoets Taal kon net niet toegevoegd! ICE TIWI en TOA TONI kon net niet toegevoegd!

4 Toetsmoment: Begin leerproces
Intake toetsen Wat beheerst de leerling of cursist al? Grote spreiding in moeilijkheidsgraad Een globale manier van toetsing en/of Een selectie van vaardigheden

5 Toetsmoment: Tijdens het leerproces
Vorderingentoetsen Curriculumafhankelijk Wordt beheerst wat onderwezen is? en/of Curriculumonafhankelijk met geijkte niveaus Wat is het taalvaardigheidsniveau? Is de cursist vooruit gegaan?

6 Toetsmoment: Tijdens het leerproces
Diagnostische toetsen Curriculumafhankelijk Wordt beheerst wat onderwezen is? Moeten onderdelen herhaald worden? en/of Zijn er hiaten? Uitgebreide en specifieke toetsing

7 Toetsmoment: Einde van het leerproces
Eindtoetsen Curriculumafhankelijk Wordt beheerst wat onderwezen is? en/of Curriculumonafhankelijk met geijkte niveaus Wat is het taalvaardigheidsniveau? Is de cursist vooruit gegaan?

8 Toetsmoment: Einde van het leerproces
Selecterende toetsen Kan iemand functioneren in opleiding of beroep? Toetsen van reële taalgebruikssituaties

9 Taalportfolio De leerling/cursist is eigenaar van het portfolio en zorgt voor de vulling. Met een taalportfolio: kunnen alle ervaringen met het leren van talen gedocumenteerd worden; kan aangegeven worden welke talen men kent en hoe goed men die talen kent. -        -       

10 Taalportfolio NT2 Op basis van het Raamwerk NT2 is ontwikkeld: Taalportfolio NT2 voor volwassenen (Cinop e.a.) Taalportfolio NT2 12+ (SLO) Dat wil zeggen: Checklists en Biografie Het dossier is een lege map

11 CEF / ERK 6 niveaus beschreven A1, A2, B1, B2, C1, C2 5 vaardigheden
luisteren – lezen - gesprekken voeren – spreken – schrijven taal + strategieen -niet alleen taal maar ook strategieen Hand-out laten zien met de verschillende kolommen. Zo is het uitgewerkt. Kun je gebruiken om materiaal te selecteren of om producten van je cursisten te beoordelen. Goed om ook het raamwerk te lezen. Is te downloaden bij het cinop.

12 Raamwerk NT2 Basis voor: Veel lesmaterialen Toetsen zoals TOA, Inburgeringsexamen Taalportfolio NT2

13 Raamwerk Nederlands voor het (V)MBO
Toegesneden op (V)MBO Dezelfde niveaus Verschillen in uitwerking Niveau A1 alleen lezen en schrijven Niveau C2 niet beschreven

14 Presentatie toetsen TIWI Begintoets Taal TOA TONI
Oefenassessments inburgering Voortgangsportfolio Inburgering Begintoets Alfa Voortgangstoets Alfa

15 TIWI (ICE) Doelgroep: inburgeraars Soort toets: intake
Onderdelen: taal, KNS, leerbaarheid en andere kenmerken Resultaten in niveaus CEF A1, A2 Afname: een op een; 1 ½ - 2 ½ uur

16 Begintoets Taal (Cito)
Doelgroep: inburgeraars Soort toets: intake Onderdelen: mondelinge en schriftelijke vaardigheden Resultaten in niveaus CEF, aangegeven op balk van 0 naar A2 Opgaven zijn vergelijkbaar met die van inburgeringsexamen, sluiten aan bij cp’s Geen NT2-expertise nodig bij beoordeling en afname Afname: digitaal. Duur: 60 minuten

17 TOA (ICE) Uitgebreid pakket voor brede doelgroep
Soort toetsen: intake, voortgang, afsluiting Onderdelen: Nederlands, MVT, rekenen, studievaardigheden Resultaten taal in niveaus CEF A1 t/m C1, Raamwerk Nederlands/NT2 Verschillende thema’s; speciale onderdelen voor inburgeraars Alle toetsen digitaal (behalve spreken). Schrijven kan ook op papier Duur: circa 60 min. Spreken: 25 min.

18 TONI (ICE) Doelgroep: inburgeraars Soort toets: voortgang in inburgerings-trajecten Taaltoetsen (OGO en Werk) en KNS Niveaus: A1-, A1, A2, A2+, Raamwerk NT2 Zowel globale beoordeling als diagnostisch (voor spreken en schrijven) Afname: lezen 50 min; lui 30 min; schrij 40 min; gesprekken/KNS 15 min.

19 Oefenassessments Inburgering (Cito)
Doelgroep: kandidaten inburgeringsexamen Doel: Voorbereiding op assessments examen Gebaseerd op cp’s 2 cd-roms: 1 voor OGO, 1 voor Werk Op niveau A2/A1 (oudkomers/nieuwkomers) Afname door examinator + assessor

20 Voortgangsportfolio Inburgering (Cito)
Doelgroep: kandidaten inburgering Doel: voorbereiding examen Digitaal portfolio rond cp’s Standaard of ‘op maat’ Geeft inzicht in het examen: cp’s, niveaus en bewijzen voor het portfolio van het examen

21 Begintoets Alfa (Cito)
Doelgroep: anderstalige cursisten die een alfabetiseringstraject gaan volgen Doel: toetsen van lees- en schrijfvaardigheid van beginnende cursist Gebaseerd op Raamwerk Alfabetisering NT2 Afname: individueel, een op een Duur: circa 50 minuten

22 Voortgangstoets Alfa (Cito)
Doelgroep: anderstalige cursisten in alfabetiseringstraject Doel: meten voortgang lees- en schrijfvaardigheid Functioneel en technisch lezen/schrijven Sluit aan op Begintoets Alfa; deels overlap Gebaseerd op Raamwerk Alfabetisering NT2 Afname: deels individueel, deels klassikaal

23 Meer informatie? In hand-outs Tijdens workshops vandaag Op


Download ppt "Studiemiddagen NT2-toetsen 23 april Koning Willem I College"

Verwante presentaties


Ads door Google