De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA."— Transcript van de presentatie:

1 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

2 Diensten 9:30voorganger:. br. J. Verschelling, preeklezen Diensten 9:30voorganger:. br. J. Verschelling, preeklezen Mededelingen kerkenraad

3 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

4 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

5 175 C

6 ● Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

7 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 1 De dag van onze Vorst brak aan. Zie, Gods gezalfde Koning gaat tot zijn hemelwoning. Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan, omstraald van morgenlicht, voor ’s Vaders aangezicht.

8 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.

9 Gezang 101, Gz24: 1, 2, 3 3 De Vader stelt Hem in de troon als Christus en als Here, bekleed met macht en ere. De heerschappij is aan de Zoon, wiens goddelijk geweld de laatste vijand velt.

10 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

11 Gezang101:1, 2, 3 ● L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

12 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: ● Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

13 Psalm 47: 3, 4 3 God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Blij bazuingeluid roept zijn grootheid uit, heel het wereldrond zingt met hart en mond. Psalmzingt Gode, zingt! Hoort zijn lof weerklinkt. Volken, geeft de Heer, onze Koning, eer, looft zijn majesteit, weest in Hem verblijd.

14 Psalm 47: 3, 4 4 God voert zijn bewind waar men volken vindt. Aller eerbetoon stijgt tot voor zijn troon. Vorsten komen saam, vrezen ’s Heren naam. Zie, zij zijn geacht Abrahams geslacht; schilden van het land zijn zij in Gods hand. God alleen is Heer, geeft Hem eeuwig eer.

15 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 ● Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

16 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 ● 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

17 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 ● Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

18 Psalm 110: 1, 2, 3 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

19 Psalm 110: 1, 2, 3 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad.

20 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

21 Preek

22 Preek ds. Sollie - Meppel Christus op Vaders troon 1.Het is de wereldtroon van God (Ps. 47) 2.Hij voert Vaders regeringsplan uit (Handelingen 1) 3.Ieder moet Hem als Koning erkennen (1 Korinte 15)

23 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 ● Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

24 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

25 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d’ eerkroon opgedragen. Geheel de aard’ en ’t hemelhof moet van uw eer gewagen.

26 Gezang 68, Gz25: 1, 2, 3 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

27 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

28 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: ● Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

29 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven Hij vernederde Zich diep Zie Hij heeft Zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep

30 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer.

31 Gezang 67, NG 39: 1 - 3 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid.

32 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

33 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

34 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: ● Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

35 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

36 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan: Gezang 111, NG 58:1, 2

37 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: ● Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen

38 182 D

39 Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA Liturgie br. A. Verschelling preeklezen


Download ppt "Gezang101:1, 2, 3 L. Psalm47: Psalm47:3, 4 Handelingen1:4 - 9 1 Korintiërs15:24 - 28 Psalm110:1, 2, 3 Gezang68: Gezang67: Gezang111: Gezang 182D:Amen Collecte:ZOA."

Verwante presentaties


Ads door Google