De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De draad vasthouden… (1)

Verwante presentaties


Presentatie over: "De draad vasthouden… (1)"— Transcript van de presentatie:

1 De draad vasthouden… (1)
GemeenteBrede Bijbelstudie 8 mei 2012

2 Psalm 119 47. Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht,
hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor ogen. Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd, wees Gij om mij genadiglijk bewogen. Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

3 Psalm 119 49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal 't als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.

4

5 Startopdracht Vorm tweetallen Schrijf eerst voor jezelf op:
Waar gaat het in de Bijbel over? Wat is de rode draad van de Bijbel? Bespreek daarna met elkaar wat je hebt opgeschreven.

6

7 ‘Het verbond’ Belangrijk voor Gereformeerden Teveel…
Verbond: ander woord voor ‘relatie met God’

8 Verbonden – een frisse blik
Verbonden kun je ‘stapelen’ – meer verbonden Europese Unie: steeds weer nieuwe verdragen Reactie op een probleem Verbond: ‘extra versteviging van een onzeker geworden relatie’ Niet al bij de schepping

9 Welke verbonden? Welke verbanden?
Met zevenmijlslaarzen de Bijbel door

10 1. Noach: 2 verbonden Genesis 6: voor de zondvloed
Probleem: er komt een zondvloed Verbond met Noach (6,18) ‘Jij zult het overleven met je familie’ Genesis 9: na de zondvloed Probleem: is Gods aarde wel veilig? Verbond met alle levende wezens (9,8-17) ‘Nooit meer zo’n zondvloed’ Verbond met heel de schepping

11 2. Abram - 1 Genesis 15: Probleem: mooie beloftes, maar er is geen erfgenaam (15,2) Verbond met Abram (15,18) God verplicht zich: ‘Jij krijgt een kind, dit land is voor jouw nakomelingen’ Nationaal verbond: een grote natie

12 2. Abraham – 2 Genesis 17 Probleem: Ismael is geboren bij Hagar
Eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen ‘Leef onberispelijk, laat je besnijden, een grote naam, een volk van internationale allure’ Genesis 22,18: zegen voor alle volken in jouw nageslacht Internationale impact: zegen voor alle volken via Abraham

13 3. Israël - 1 Ex 19-24 Probleem: Israël in Egypte
Verbond tussen God en zijn koninkrijk, heilige priesters op aarde (Ex 19,4-6) ‘Jullie zijn kostbaarder dan al het andere, wij zijn uw volk’ Uitwerking op nationaal nivo van de verbonden met Abraham

14 3. Israël - 2 Exodus 34 – Deuteronomium
Probleem: het gouden kalf – het volk is bedorven (32,7) – ongeschikt als priesters God sluit een verbond met … (34,10) ‘Ik zal grote dingen voor jullie doen, maar de last is te zwaar voor jullie: het zal stuklopen’ (Ex 34,10 / Deut 31-32) Tweede nationale uitwerking, geen directe relatie maar priesters, straks nieuw verbond nodig

15 4. David 2 Sam 7 / Ps 89 / Ps 132 Probleem: ‘er was geen koning in Israel’, volk wil koning ipv God, slechte koning Verbond met David ‘Ik bouw voor jou een huis, altijd een zoon op de troon, ik zal je zonen opvoeden, in Sion zal ik je zegenen’ Verbond met de leider om het verbond met de natie te verstevigen

16 Crisis: verwoesting van Jeruzalem
Verbonden met Abraham: zegen voor alle naties Eerste Sinai-verbond: gebroken Sinai-Deuteronomium verbond: mislukking nu werkelijkheid David-verbond: waar is Davids zoon?

17 5. Hoop op een nieuw verbond
Jeremia 30-33, Ezechiël 34-48, Jesaja Crisis ballingschap God belooft een nieuw verbond met Israël ‘Het volk wordt hersteld, jullie harten worden besneden, God woont weer bij zijn volk, Davids zoon regeert, wereldvrede’ Vervulling van alle voorafgaande verbonden

18 Verbonden Abraham Israël Extra Vervulling Gen 15 Ex 19-24 (gebroken)
Basis Israël Nationaal Extra Versterking Vervulling Gen 15 Ex 19-24 (gebroken) Nieuw verbond in Jezus Christus Gen 17 - Ex 34 Deuteron. (gebr.; oud) Verbond met Levi (oud) Gen 22 Verbond met David

19 De God van de verbonden Wonderlijk: Een God die niet afhaakt…
… maar ongevraagd nieuw houvast geeft … en aanspreekbaar blijft op zijn verbonden … zichzelf geeft om alles te vervullen … en ons zijn koninkrijk van priesters te maken (1 Petr 2)

20

21 Gezang 68 1. Wij knielen voor uw zetel neer,
wij, Heer, en al uw leden, en eren U als onze Heer met lied'ren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o Eerstgeboren' uit de dood zich diep eerbiedig buige!

22 Gezang 68 2. Die ons, gereinigd door uw bloed,
tot priesters hebt verheven, en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U de eerkroon opgedragen! Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

23 Gezang 68 3. U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie Hij komt! Juicht, mensen, eng'len, samen. met vreugd, waar alles bij verstomt, juicht allen! Amen, amen!


Download ppt "De draad vasthouden… (1)"

Verwante presentaties


Ads door Google