De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AWTJ Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 2015-2019 Samen betere zorg ontwikkelen: keten breed & met gebruik van kennis Ervaringskennis,

Verwante presentaties


Presentatie over: "AWTJ Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 2015-2019 Samen betere zorg ontwikkelen: keten breed & met gebruik van kennis Ervaringskennis,"— Transcript van de presentatie:

1 AWTJ Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 2015-2019 Samen betere zorg ontwikkelen: keten breed & met gebruik van kennis Ervaringskennis, richtlijnen, best practices en wetenschappelijke kennis Met cliënten, lokale professionals, specialisten en beleidsmakers Effectief, efficiënt, toegankelijk en samenhangend Friesland

2 AWTJ Friesland Onderwijsinstellingen Wie doen er mee? Jeugdhulp Friesland Accare Kinnik K&J GGZ REIK SMWF Zorgaanbieders (praktijk) Friesland College Timpaan Onderwijs NSPOH RENN4 Ouders en jeugdigen Zorgbelang Fryslan Cliënten Gemeenten 24 Friese gemeenten MEE Friesland GGD Friesland BC Woodbrookers Regiecentrum Bescherming & Veiligheid Amaryllis Leeuwarden Onderzoek RuG Sociologie & Orthopedagogiek UMCG Gezondheidswetenschappen Partoer / Fries Sociaal Planbureau Samenwerkingsverbanden AW Publieke Gezondheid NN Zorg Innovatie Forum (ZIF) Passend Onderwijs Fryslan-Noord & Stenden Hogeschool Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

3 AWTJ Friesland Samenwerkingsverband Kennisinfrastructuur Samenwerken in bestaande en nieuwe verbanden Leren van elkaar en met elkaar Samenbrengen & benutten van bestaande kennis Ontwikkelen & uitproberen van kennisproducten en nieuwe werkwijzen Ouders jeugdigen Huisartsen Lokale professionals Onderwijs Specialistische professionals Beleid Beleid Beleid Doelen

4 De stem van cliënt leidend “Echt voelen dat we serieus genomen worden en zelf de regie hebben ” “Beter contact & meer vertrouwen” “Een regisseur & een vast aanspreekpunt” “Inzicht in welke hulp beschikbaar is en waar kunnen we terecht met vragen” “In dialoog met onafhankelijke partijen gezamenlijke doelen stellen & naar adequate oplossingen zoeken” “Meer aandacht voor het hele verhaal die er speelt” “Meedenken, meepraten, meebeslissen over het beleid & de geboden hulp”

5 Dialoogtafels Cliënten en alle relevante partners bij elkaar brengen Geïnspireerd op een beproefde methodiek in de gezondheidszorg (perinatale audit) Op casus-specifiek en casus-overstijgend niveau in verschillende Friese gemeenten Ruimte voor diversiteit Zorgvuldige voorbereiding Deelnemers (incl. voorzitter) zijn goed getraind Er volgen altijd verbeteracties die zorgvuldig worden opgevolgd De uitgangspunten

6 AWTJ Friesland Wat is een dialoogtafel? 1.Verzamelen van gegevens uit zorgdossiers & ordenen in een chronologisch verslag 2.Voorbereiden met cliënten 3.Bij elkaar brengen van betrokken partijen 4.Systematische analyse van het totale zorgtraject 5.Inzicht in patronen van zorguitkomsten, bepalende succesfactoren & knelpunten in de zorg, dilemma’s, oplossingen 6.Vastleggen verbeteracties, benoemen van ‘trekkers’ 7.Nabespreking met cliënten 8.Opvolgen uitvoering verbeteracties Na 5-8 dialoogtafels op casusniveau: 9. Identificeren van gemeenschappelijke kenmerken 10.Uitvoeren van collectieve dialoogtafels 11.Formuleren van casus-overstijgende lessen & werkzame principes 12.Vertalen naar bruikbare kennisproducten Stap voor stap.. Voorbereiding Uitvoering Opbrengsten Casus Collectief

7 AWTJ Friesland Samen leren en verbeteren: Een voorbeeld Transformatiedoel Sneller juiste hulp ‘op maat’ Minder beroep op dure zorg Integrale hulp met ‘een gezin - een plan’ Omvormingsdoel (uitwerking transformatie doelen Friesland) Verbeteren samenwerking in het lokale veld Versterken competenties lokale teams Gezinnen actief betrekken bij maken en regie op plan 1 2

8 AWTJ Friesland Samen leren en verbeteren: Focus: verbeteren samenwerking in het lokale veld 3 Selectie van casuïstiek & deelnemers: Inhoud van de dialoogtafel: zorgtraject langs de meetlat… Uitwerking in dialoogtafel Zorgtrajecten waar meerdere hulpverleners betrokken zijn/waren Aan tafel: cliënt, professionals (lokaal & specialistisch), huisarts, school, … Gezinsplan Interventies Overdracht Aantal hulpverleners Samenwerking Een voorbeeld

9 AWTJ Friesland Samen leren en verbeteren: Opbrengsten 4 Jeugdige en gezin Professional Beleid Op een gestructureerde wijze het hele zorgtraject in kaart gebracht & geëvalueerd Betrokken bij maken gezinsplan met concrete doelen Betere overdracht naar andere aanbieder Minder hulpverleners, vast aanspreekpunt Een gezamenlijke taal, meer vertrouwen Inzicht in patronen van zorguitkomsten, succesfactoren, knelpunten, oplossingen Meer reflectie op eigen handelen Duidelijke samenwerkingsafspraken (ketenbreed)  minder langs elkaar heen werken Concrete afspraken m.b.t. verbeteracties Een voorbeeld Vraagstukken vanuit beleid onderzocht Opgedane kennis toepasbaar gemaakt voor beleid Goed hanteerbaar formaat integraal gezinsplan Meer preventie, minder specialistische zorg

10 AWTJ Friesland Samen leren en verbeteren: Monitoren & borgen 5 Een voorbeeld Monitoren Algemeen Specifiek Effecten van en ervaringen met dialoogtafels Borgen Aansluiten bij het Friese Omvormingsplan ‘ Eigenaren’ / trekkers verbeteracties Praktische toepassingen integreren in onderwijs & lokale beleid Van proef naar ‘vanzelfsprekendheid’ AW als vraagbak voor vraagstukken vanuit beleid en praktijk  het belang van dialoog! “Dat het systeem dat we nu ontwerpen gewoon wordt”

11 AWTJ Friesland WE NODIGEN JULLIE VAN HARTE UIT OM MEE TE PRATEN EN JULLIE ERVARINGEN TE DELEN BIJ EEN DIALOOGTAFEL …


Download ppt "AWTJ Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd 2015-2019 Samen betere zorg ontwikkelen: keten breed & met gebruik van kennis Ervaringskennis,"

Verwante presentaties


Ads door Google