De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Perspectief van de cliënt Annette Furnemont, Ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-noord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Perspectief van de cliënt Annette Furnemont, Ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-noord."— Transcript van de presentatie:

1

2 Perspectief van de cliënt

3 Annette Furnemont, Ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-noord

4 Perspectief van hulpverlening

5 Jasper Pieterson, Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, GGZ Dimence IHT Hanzestreek j.pieterson@dimence.nl

6  De teams richten zich op mensen met acute psychiatrische problemen die anders zouden worden opgenomen;  De zorg wordt geleverd in de minst restrictieve omgeving zodat het ‘normale’ leven zo min mogelijk verstoord wordt;  De zorg is 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week;  Team functioneert als poortwachter van de opname afdelingen en maakt een snelle risico inschatting met alle betrokkenen en neemt een beslissing over de benodigde zorg;  Het team blijft betrokken totdat de crisis is verholpen en de patiënt naar de juiste behandeling verwezen. En tot dat men er van verzekerd is dat de patiënt goed in zorg is.

7  Patiënten sneller opgenomen.  Eigen behandelaar uit beeld tijden crisis  Patiënten langer opgenomen.  Geen/ weinig afstemming met ambulante behandelaren.  Minder contact met netwerk

8  Opname voorkomen/ verkorten  Opstarten van zorg  Overbrugging naar zorg.  Hoe dan?  Samenwerking met systeem

9  Patient  Partner  Kinderen  Ouders  Andere familie  Vrienden  Directe collega’s IHT team  Huisartsen  Sociale wijkteams  Ambulante behandelaren  Wijkagent  Werkgevers  Zorg Instellingen  Bijzondere zorgteams  Dagbestedings  Scholen  enz

10  Informatie voorziening aan patiënt en systeem  Regievoering afhankelijk van waar de hoofdbehandeling ligt(goed afgestemd)  Snelle afstemming  Beschikbaarheid  Flexibiliteit.

11  Zorg afstemmingsgesprekken.  Monitoren van effecten (HONOS, BES en CQI)  Maandelijks overleg met de politie.  Ronde langs ambulante teams.  Korte lijnen tussen teamleiders.  Structureel overleg met huisartsenposten.  Uitwisseling van personeel politie/ ambulance).  Beschikbaarheid en bereidwilligheid richting ketenpartners.  IHT dichtbij klinische afdelingen.  Start met inzet eHealth voor partners.

12  Veel organisatie om afstemming te regelen.  Gevoeligheid rondom privacy  Denkwijze van ambulante behandelteams en klinische teams is moeilijk te veranderen naar opname voorkomend werken.

13  Meer informatie vanuit verschillende perspectieven.  Bredere inzet en afstemming.  Gedeelde belasting, Ontlasting van systeem, hulpverlening.  Opname voorkomen of verkorten.  Goedkopere zorg.  Minder stigmatisering.  Beter herstel.

14 Perspectief van naastbetrokkenen

15 Niek van Haasteren, familie-ervaringsdeskundige GGZ Breburg n.vanhaasteren@home.nl

16 Opname op een HIC of begeleiding door een IHT is een, in principe kortdurende, onderbreking van langer durend optrekken met familie / naastbetrokkenen en ambulante begeleiding door de GGz

17  De cliënt is onderdeel van een familie / sociaal netwerk, of zou dat willen zijn ; niemand kiest er voor om eenzaam te zijn  De familie er bij betrekken: ja tenzij……..  De familie wil graag helpen, en heeft er het zelf ook moeilijk mee  Als een individu in crisis is, dan is het gezin in crisis  Samenwerken in een triade, op basis van gelijkwaardigheid

18  Bij opname HIC / start begeleiding IHT  Tijdens opname HIC / begeleiding IHT  Bij ontslag HIC / stop begeleiding IHT

19  Wie is de contactpersoon ? Van wie ervaart de cliënt steun ?  Info verstrekken over de cliënt / info krijgen over de cliënt.  Welke steun kunnen nb verlenen tijdens opname HIC / IHT?  Hoe gaat het met de naastbetrokkene(n) ?  Welke steun heeft de nb in eigen omgeving ?  Wat voor steun heeft de nb nodig van het HIC-team / IHT – team ?

20  Informatie / meepraten ( mn bij opschalen )  Ingeschakeld worden bij ( een-op-een ) begeleiding van de cliënt, gecoacht door verpleegkundigen ( ook ter lering: van beheersmatig naar herstelondersteunend )  HIC: rooming in; gebruik familiekamer  Begeleiding nb door verpleegkundigen en / of een familie-ervaringsdeskundige  Psycho-educatie aan nb

21  Vanaf het ZAG : wat hebben de nb nodig om ontslag HIC / stop IHT van de cliënt mogelijk te maken  Overleg signaleringsplan / crisiskaart  Goed regelen benodigde ambulante opvang ( FACT, wijk, clubs e.a. ), ook ter ondersteuning van de nb  PM: destigmatisering vindt plaats door contact in goede tijden


Download ppt "Perspectief van de cliënt Annette Furnemont, Ervaringsdeskundige GGZ Noord-Holland-noord."

Verwante presentaties


Ads door Google