De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OLDFACT/CITO/HOOP/PITO

Verwante presentaties


Presentatie over: "OLDFACT/CITO/HOOP/PITO"— Transcript van de presentatie:

1 OLDFACT/CITO/HOOP/PITO
Discussie over het concept 21 juni 2011

2 Ook wij weten het nog niet..........
DENK MET ONS MEE! Ook wij weten het nog niet

3 GGZ-NHN Overgang divisie lang naar oud 250 ouderen ‘in de pijplijn’
Ambulantiserings-drive GGZ-NHN Dubbele vergrijzing FACT-ontwikkeling GGZ-NHN

4 OLDFACT Visie en uitgangspunten
Visie is gericht op het klantenpartnerschap: - zoeken naar de beste totaaloplossing voor patiënten waardoor men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven. - vraagt een servicegerichte houding naar de patiënt - vraagt een actieve samenwerking en kennisdeling met alle betrokken ketenpartners. Geïntegreerde behandeling in de eigen woonomgeving,volgens geldende richtlijnen, rekening houdend met maatschappelijke context en interculturalisatie. Vraaggerichte behandeling zodat de zelfredzaamheid en regie over eigen leven behouden blijft waarin de behandeling wordt afgestemd op de individuele behoefte van de patiënt

5 Cito Visie Richten op wat goed gaat en tegelijkertijd behandelen
Autonomie behoud is essentieel Niemand staat los van zijn omgeving Integrale benadering Prioriteiten stellen, tegelijkertijd paralelle benadering Verbetering kwaliteit van leven

6 Lentis Er wordt gewerkt met PZT en de ambulant verpleegkundigen volgen training casemanagement Centra voor Dagopvang Psychiatrie zijn gekoppeld aan de verzorgingshuizen, wel begeleiding vanuit ambulant Ong. 700 mensen in pijplijn vanuit LZA/FACT. NU 1250 openstaande zorgtoewijzingen, daarvan ongeveer eenderde chronisch/LZA Overgangsmomenten verlopen nog niet soepel, heeft in delen van de provincie ook te maken met de geografische afstand tussen ambulante teams en klinische voorzieningen Beddencapaciteit moet omlaag, ambulante teams mogelijk regionaal gekoppeld aan de klinieken Verschuiving naar ambulant is noodzakelijk In de krimpgebieden in Oost Groningen verdwijnen de eerstelijnsvoorzieningen, er wordt samen gezocht naar professionele netwerken/integrale zorg

7 GGZ Centraal Ook mix van langdurende en kortdurende zorg
Overdracht LZA naar OP is niet leeftijdsgebonden maar gebonden aan levensfaseproblematiek Al aanwezig: PITO – Psychiatrische Intensive Thuiszorg voor Ouderen Casemanagement op- en afschalen Deel van de capaciteit van de AWBZ bedden gaat naar ambulante productie, daarvoor intensieve ambulante zorg met op/afschalen nodig Er is al veel gebeurd, moet nog geformaliseerd en ook effectmeting belangrijk Er hoeft niet veel te veranderen, moet wel goed omschreven en meetbaar worden Cultuurverandering nodig – meer vanuit thuissituatie redeneren, daar alle hulp aanbieden, ook aan mantelzorgers en ketenpartners De overgangsmomenten zijn key – niet mee in paniek, wel naadloos aansluiten, niet meer dan nodig en niet minder dan nodig

8 DOELSTELLING OLD FACT Opname voorkomend en verkortend werken middels de inzet van een casemanager thuis met expertise op dit gebied. Opnameduur verkorten binnen 1 jaar van gemiddeld 3 maanden naar 1 maand. In het hele werkgebied behandeling en begeleiding bieden zodat deze ‘kwetsbare oudere’ zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Samenwerking realiseren met de direct betrokken ketenpartners.

9 Cito doelen Couperen crisis Herstel functioneren
Behoud autonomie oudere Behoud contact met omgeving Voorkomen van vergroting kwetsbaarheid door opname Langer effect Grotere tevredenheid Verlaging GGZ kosten

10 Lentis Zorgprogramma HOOP is ontwikkeld (Herstelondersteunende Ouderenpsychiatrie) – rehabilitatiegerichte benadering volgens de IRB methode. Iedereen hierin geschoold, 50 mensen worden expert in IRB (onderzoek aan gekoppeld). Meer focus op herstel, past binnen ambulantisering

11 DOELGROEP Doelgroep en indicatiestelling Old Fact patiënten
Opgenomen patiënten die tijdens hun opname ambulant begeleid worden zodat de opname wordt verkort. Ambulante patiënten in crisissituaties. Patiënten die door hun gedrag in verzorgings- of verpleeghuis problemen opleveren en het zorgteam een hulpvraag heeft hoe hiermee om te gaan. De indicatie is gebaseerd op de crisisgevoeligheid en complexe gedragsproblemen vanuit een psychiatrische stoornis De indicatie is gebaseerd op een combinatie van psychiatrische en somatische co-morbiditeit waarbij leeftijdspecifieke vraagstukken een belangrijke rol spelen met betrekking tot de klachten

12 KEUZEBEPALING OLD FACT MODEL
Keuze: team gebonden model Ambulant Old Fact: - intensieve ambulante behandeling - crisisinterventie - opname voorkomend Klinisch Old fact - ambulantisering: mix aan behandelaanbod - opname verkortend

13 Cito ingrediënten Samenwerking Andere werkwijze Continuïteit
Principe van Interprofessional Care Kliniek, thuiszorg, huisarts Andere werkwijze shared case load Continuïteit 24 uur ondersteuning mogelijk Inzet nieuwe interventie vormen Telefonisch, beeldbellen, ondersteuning Ondersteuning mantelzorg

14 Stand van zaken OLDFACT
In 2011 tijdelijk geld Werving medewerkers Discussie over naamgeving Voldoet niet aan certificeringseisen FACT Mix van FACT en CHRT/IHT Landelijk thema, werkconferentie Werkenderweg verder ontwikkelen

15 OLDFACT/CITO Evalueren?
Wat zijn evaluatie en uitkomst maten? Hoeveel opnames voorkomen? Crisisduur Tevredenheid Functioneren Kwaliteit van leven Recidief crisis


Download ppt "OLDFACT/CITO/HOOP/PITO"

Verwante presentaties


Ads door Google