De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond groep 8
29 oktober 2015

2 Inhoud Kindgesprekken Schooladvies Leerwegen/Profielen
>> Middelbare scholen Procedure overgang naar VO + belangrijke data

3 Kindgesprekken Niet praten over kinderen, maar met kinderen.
betrokkenheid inzicht motivatie

4 Schooladvies Toetsresultaten Cito-leerlingvolgsysteem:
begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en technisch lezen. interesses en voorkeuren, frustratietolerantie (doorzettingsvermogen), aanpakgedrag (structuur) en sociaal-emotionele ontwikkeling. OSO (overstapservice onderwijs) en plaatsingswijzer

5 Onderbouw Voortgezet Onderwijs
Leerwegen/Profielen HBO WO >> HBO MBO VWO (6 jaar) V Theoretisch M Gemengd B Kader O Basis Speciaal Onderwijs (Basis/Voortgezet) HAVO (5 jaar) Praktijkonderwijs (6jaar) Onderbouw Voortgezet Onderwijs Basisonderwijs

6 Leerwegen/Profielen Praktijkonderwijs (PRO) * Gericht op de individuele leerling * Voorbereiding op een zo goed mogelijk leven in de maatschappij * Beroepsgerichte programma’s en stages Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) * Gericht op de individuele leerling * Extra begeleiding bij het leren * Na 4 jaar een VMBO-diploma, voorbereiding op laagste niveau MBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO) * Voorbereiding op het MBO * 4 leerwegen: basis, kader, gemengd, theoretisch * 4 sectoren met vaste vakkenpakketten: techniek, zorg/welzijn, economie, landbouw Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) * Voorbereiding op HBO * 4 profielen: natuur/techniek, natuur/gezondheid, economie/maatschappij, cultuur/maatschappij * Grote mate van zelfstandig werken (Studiehuis) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs/atheneum/gymnasium (VWO) * Voorbereiding op WO of HBO * 4 profielen: natuur/techniek, natuur/gezondheid, economie/maatschappij, cultuur/maatschappij * Grote mate van zelfstandig werken (Studiehuis) * Grieks/Latijn mogelijke vakken >>

7 Middelbare Scholen >>

8 Middelbare Scholen Praktijkonderwijs (PRO) VMBO TL, TL/havo klas 1
VMBO-basis (ook met LWOO), VMBO-kader, GL VMBO TL, TL/havo klas 1 (havo klas 2 en 3) HAVO, HAVO/VWO, VWO >>

9 Middelbare Scholen Praktijkonderwijs (PRO)
Anna van Burenlaan 15, Alphen aan den Rijn Praktijkonderwijs (PRO) Voorbereiding op toekomstig leven wonen, werken, vrijetijdsbesteding Doel Redzaamheid: de leerling functioneert zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij Doel Arbeid: de leerling is in staat om via een scholing- en stageprogramma een passende arbeidsplaats te krijgen en te houden Leerlingen jaar Autotechniek, groenvoorziening, bouw, creativiteit, koken, etc. Talentklas keuze gedurende eerste drie jaar (sport, techniek, musical/theater, atelier, culinair, multitalent (havo/vwo) >>

10 Middelbare Scholen Leerpark
Prinses Beatrixlaan 4, Alphen aan den Rijn Leerpark Opleiding: VMBO-basis (ook met LWOO), VMBO-kader, GL Leren door doen Loopbaanbegeleiding vanaf klas 1 Techniek, houtbewerking, catering, bakkerij, ICT iPad als leermiddel LWOO: extra hulp/intensieve begeleiding bij het leren Talentklassen (sport, techniek, muziektheater, atelier, culinair) >>

11 Middelbare Scholen Halverwege 4, Alphen aan den Rijn
T.O.P-MAVO = Talent Ontwikkelen tot Prestaties Opleiding: VMBO-TL, TL/havo klas 1 en havo klas 2 en 3 iPad als leermiddel intensieve mentorbegeleiding projectonderwijs t.b.v. ontwikkeling vaardigheden Samenwerken, zelfstandig werken, reflecteren & presenteren Talentklassen (sport, techniek, muziektheater, atelier, culinair) >>

12 Middelbare Scholen Lyceum
Tolstraat 11, Alphen aan den Rijn Lyceum Opleiding: HAVO, HAVO/VWO, VWO (atheneum/gymnasium) Voorbereiding op HBO of universiteit Grieks en Latijn vanaf 2e klas Gymnasium ipad als leermiddel Veel buitenschoolse activiteiten op gebied van cultuur, zang en dans. Talentklassen (sport, techniek, muziektheater, atelier) Technasium vanaf klas 2. Probleem oplossen van bestaand bedrijf. Anglia in alle leerjaren (Engels luistervaardigheid, je kunt ieder jaar in- en uitstromen.) >>

13 Middelbare Scholen Diamantstraat, Kees Mustersstraat, Dr. A.D. Sacharovlaan Opleiding: Vmbo basis/kader, TL, Vmbo/Havo, Havo, VWO (Atheneum, Gymnasium) Scala college: VMBO TL, havo, vwo (Kees Mustersstraat) Scala vakcollege: Vmbo basis en kader (Diamanstraat) Bovenbouw VMVO TL en havo (Diamantraat) bovenbouw vwo (Sachrovlaan) Tweetalig of regulier onderwijs. Regulier; kiezen highschoolaccenten (media, design, voetbal) of sportklas -> zie folders of inschrijfformulier werken samen met ID college iPad als leermiddel VWO: Scala Acadamy: keuze tot anatomie - atelier - Nederlandse literatuur - debatteren - EHBO - 3D-printshop - Model United Nations - extra diploma Frans - Music Academy - Scala Chess Club - schoolroeien >>

14 Middelbare Scholen Marsdiep 289, Alphen a/d Rijn Opleiding: Vmbo B/K alleen in Nieuwkoop, (T)Vmbo TL, Vmbo TL/Havo, Havo, Havo/VWO , (T)Atheneum, (T)Gymnasium VWO: keuze uit Latijn, Grieks, Chinees, Spaans, filosofie, onderzoek en design. uitgebreide profielen met onder andere ArtClas (drama, muziek, dans) en SportLife (16 sporten),Jonge onderzoeker, Mondo (eigen bedrijfje, uitvinding verkopen enz: Havo/ VWO) Havo: Spaans , Chinees als keuzevak. In de loop van het derde jaar kies je een profiel: cultuur & maarschappij, economie & maatschappij, natuur & techniek of natuur & gezondheid. VMBO-T: techniek, zorg&welzijn, economie, landbouw (vanaf 3e leerjaar) >>

15 Middelbare Scholen Kalkovenweg 62, Alphen a/d Rijn Kleine school: VMBO Basis (ook met LWOO), Kader, GL, TL Aandacht voor tuinbouw, hout, metaal, dierhouderij, bloemsierskunst, projecten Pilot iPad dit jaar voor het eerst in 1e klas Paardenklas, Kookklas, Leer-werk traject (vanaf kl. 3) Na slagen voor examens: vmbo basis: niveau 2 mbo Vmbo kader: niveau 3 of 4 mbo Vmbo GL: niveau 4 of 3 mbo normaal VMBO-programma 1 dagdeel aandacht voor paarden (theorie en praktijk) >>

16 Welke school gaat het worden?
Belangrijke onderwerpen waar u o.a. op dient te letten: Examenresultaten/Slagingspercentage Veranderingen (fusies/verbouwing) Kosten Sfeer binnen de school Discipline (regels, normen & waarden) Kunstzinnige activiteiten Opvang bij lesuitval Aanwezigheid aparte ruimten voor brugklassers Veiligheid Schoolreis/excursies (en de kosten) “Verkassen” leerlingen onder schooltijd Grootte van de school Identiteit van de school Bereikbaarheid / afstand Begeleiding van brugklassers Huiswerk- en leerlingbegeleiding Visie op het onderwijs Klassikaal lesgeven of groepswerk Buitenschoolse activiteiten Maatschappelijke betrokkenheid Informatie van school Betrokkenheid van ouders >>

17 Procedure schoolkeuze
nov. nov. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. Info avond ouders Voorlopig advies & Week voor de hefstvakantie: kind-gesprekken Do 29 oktober: Informatievoorziening aan de ouders van groep 8. Donderdag 12 november: andere groepen oudervertelgesprek, groep 8: voorlopig adviesgesprek met leerkracht, ouders en kind (overdag en ‘s avonds) >>

18 Informatie van de scholen
Procedure schoolkeuze nov. nov. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. Infodagen voortgezet onderwijs -> bezoeken! Zie overzicht van open dagen en folders (Infodagen staan ook in de plaatselijke kranten) Informatie van de scholen >>

19 Methode onafhankelijke toetsen LVS
nov. nov. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. Methode onafhankelijke toetsen LVS Januari 2016: CITO M8

20 Procedure schoolkeuze
nov. nov. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. 1 februari: LWOO/PRO aanmeldformulier op VO school aanwezig zijn Do 4 februari: 15 minuten gesprek definitief advies (‘s middags + ‘s avonds) leerkracht, ouders en kind inschrijfformulier krijgt u deze avond mee uiterlijk wo 17 februari: inschrijfformulier ingevuld weer inleveren uiterlijk vr 19 februari: breng ik de inschrijfformulieren naar het VO. daarna: voorjaarsvakantie (aanmelden voor 15 maart) >>

21 Procedure schoolkeuze
nov. nov. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. dec/jan jan. Feb. mrt. eind mrt apr. 19, 20, 21 april CITO eindtoets Toelating afwachten Indien er problemen ontstaan: contact school CITO Eindtoets Na april: “Warme overdracht” basisschool >> middelbare school >>

22 Tenslotte Zijn er nog vragen? >>


Download ppt "Informatie avond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google