De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom groep 7, groep 8 en ouders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom groep 7, groep 8 en ouders"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom groep 7, groep 8 en ouders
De Jenaplaneet

2 Onderwerpen van vanavond
Het voortgezet onderwijs: Het voortraject Welke scholen zijn er en wat bieden ze Keuze van de school Actieplan: hoe nu verder? Vraag en antwoord

3 Wat moet er gebeuren? Allereerst: je best doen! In groep 7
Voorlopig advies schriftelijk op 1 april, kind/oudergesprek op 9 april 20 t/m 23 april cito-entree In groep 8 Definitief advies 2 maart Cito-eindtoets 21 t/m 23 april Uitslag in de week van 11 mei Ouders schrijven uiterlijk 9 maart in via de Jenaplaneet met het onderwijskundigrapport Alle kinderen zijn ruim voor 16 maart 2015 aangemeld

4 Rol van de basisschool gesprekken met kinderen en ouders
Cito entree- en eindtoets met leerlingen praten over de schoolkeuze gegevens naar school voortgezet onderwijs gesprek met leraar van voortgezet onderwijs

5 Rol van de ouders en de leerlingen
met de kinderen praten open dagen bezoeken met de basisschool praten school kiezen die bij het kind past Leerlingen met je ouders praten open dagen bezoeken je best doen school kiezen die bij jou past (niet omdat je vriendje daar heen gaat)

6 Voortgezet Onderwijs in Nederland

7 Wat is vmbo? Betekent: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis) Je wordt voorbereid op de basisberoepsopleidingen (niveau 1 of 2) van het mbo. Sommige scholen bieden het leerwerktraject. Dit is een leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader) Het richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo.

8 Vervolg: Wat is vmbo? Gemengde leerweg (vmbo gl)
Deze leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het mbo. Ook met een diploma van de gemengde leerweg kun je naar het havo. Theoretische leerweg (vmbo tl) De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het mbo vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het havo.

9

10 Wat zijn havo en vwo? havo
Betekent: hoger algemeen voortgezet onderwijs Het bereidt je voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). vwo Betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Het bereidt je voor op de universiteit. Het vwo is opgesplitst in Atheneum en gymnasium (Latijn, Grieks en klassieke culturele vorming)

11 Wellantcollege Ashram College Scala College Groene Hart scholen

12 Wellant College vmbo leerwegondersteunend onderwijs (vmbo basis)
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg vanaf klas 3 vmbo basis leerwerktraject mogelijk gemengde leerweg extra examenvak in het vierde leerjaar bij vmbo-gl geeft een vmbo-tl diploma groene leeromgeving (planten en dieren) keuzeprogramma’s: paardenklas en kookklas

13 Ashram College vwo gymnasium (extra: filosofie) en atheneum havo vmbo
in Alphen: theoretische leerweg (de andere leerwegen in Nieuwkoop) dakpanklassen: vmbo/havo en havo/vwo les in het hoogste niveau Keuzeprogramma’s: ArtClass, Sportlife, Mondo (+Chinees mogelijk), De Jonge Onderzoeker (havo/vwo).

14 Scala College vwo gymnasium en atheneum havo vmbo
alle leerwegen (geen lwoo) dakpanklassen: vmbo-t/havo en havo/vwo les in het hoogste niveau Keuzeprogramma’s: LOOT, tweetalig vmbo-t en vwo, sportklas of highschool: voetbal, hockey, volleybal, waterpolo, golf, tennis, dans, theater, muziek, media & design of quest.

15 Groene Hart scholen werkt samen met Op Maat
vwo (Lyceum) gymnasium en atheneum havo (Lyceum en Topmavo klas 2 en 3 ) vmbo theoretisch (Topmavo) en vmbo gl, kb en bb(Leerpark) de basis kan met lwoo praktijkonderwijs (leerpark) dakpanklassen: basis/kader en havo/vwo Keuzeprogramma’s: sport, techniek, muziek/theater, atelier en culinair.

16 Periodes in het Voortgezet Onderwijs
Brugklas, in deze periode worden de keuzeprogramma’s gedaan 3e leerjaar vmbo kies je een sector: zorg en welzijn, techniek, economie of landbouw. 4e leerjaar havo/vwo kies je een profiel: natuur en techniek, natuur en gezondheid, economie en maatschappij, cultuur en maatschappij. Examen

17 Tot een advies komen We kijken bij het bepalen van de adviezen naar de hele schoolloopbaan. De leerkrachten, ib en directie bespreken de adviesopties. Na het voorlopig advies in groep 7 en de midden cito’s in groep 8 wordt een definitief advies bepaald. Eindcito wordt gebruikt voor basisschool.

18 Mogelijkheden van de leerling
Kun je goed leren? Ben je handig? Kun je zelfstandig werken? Wat vinden je vader en moeder er van? Wat zegt de juf of de meester? Cito leerling-volgsysteem

19 Als je eenmaal gekozen hebt…
Misschien nog een extra toets maken. Kennismaken op je nieuwe school. In augustus: boeken halen en kaften agenda kopen rooster halen huiswerk nieuwe kinderen in de klas elk uur een andere juf of meester

20 En je ouders………. Zorgen er samen met jou voor dat je goede pennen, potloden, een liniaal en dergelijke hebt. Letten op of het goed gaat op je nieuwe school. Zorgen ervoor dat je het huiswerk kunt maken. Kortom: samen maak je er iets goeds van!!

21 Vraag en antwoord Wat zijn de kosten voor de brugklas?
De kosten bestaan uit: boeken, eerste aanschaf schoolspullen, excursies, enzovoorts. Voor iedere school is dit verschillend. Bijvoorbeeld: Scalacollege heeft bijvoorbeeld extra kosten voor de specifieke klassen; t-vwo 450,- euro per jaar; highschool 80,- euro per jaar.

22 Vraag en antwoord Hoe moet je je aanmelden?
Ouders vullen aanmeldingsformulier in De Jenaplaneet verstuurt dat formulier samen met het onderwijskundigrapport over de leerling Ouders krijgen bevestiging van ontvangst van de school waarbij het kind is aangemeld Na gesprek met basisschool en evt. gesprek met ouders ontvangen ouders bericht van inschrijving Als de leerling zorg nodig heeft: gebeurt hetzelfde maar eerder in het jaar.

23 Vraag en antwoord Wat doe je als de school waar je graag naar toe wil vol is en dus geen plaats meer voor je heeft? Dat is een vervelende zaak! Elke school heeft een beperkt aantal plaatsen, gewoon omdat het gebouw niet groter is en omdat er niet meer leraren zijn. Op tijd aanmelden (vóór 16 maart) is belangrijk. Het gaat nogal eens mis als ouders weten dat hun kind extra zorg nodig heeft maar ze niet willen plaatsen op het Wellant College of het Groene Hart Lyceum / Op Maat: ze schrijven dan in bij het Ashram College of het Scala College maar die scholen zullen de kinderen die extra zorg nodig hebben niet toelaten. Als de ouders dan alsnog naar het GHL/Op Maat of het Wellantcollege gaan kunnen die scholen vol zitten. Soms moet je dan naar een andere plaats!

24 Vraag en antwoord Kan een school een leerling weigeren? Ja.
Er zijn wettelijke regels voor, zie ‘gids voor het voortgezet onderwijs’ (internet: www. rijksoverheid.nl) Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben kunnen alleen geplaatst worden op het Wellant College en het Groene Hart Lyceum / Op Maat; leerlingen Praktijkonderwijs alleen op het Groene Hart Lyceum/Op Maat. Leerlingen met specifieke zorg worden eerder besproken met de scholen van het voortgezet onderwijs om weigeringen te voorkomen.

25 Meer weten Op de site van de rijksoverheid kunt u meer informatie vinden over het voortgezet onderwijs.

26 VEEL SUCCES!! En…..doe je best!!!!


Download ppt "Welkom groep 7, groep 8 en ouders"

Verwante presentaties


Ads door Google