De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen muziekdocent contactpersoon vo- bao coördinator werkweken coördinator ICT mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen muziekdocent contactpersoon vo- bao coördinator werkweken coördinator ICT mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland."— Transcript van de presentatie:

1 Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen muziekdocent contactpersoon vo- bao coördinator werkweken coördinator ICT mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland

2 Aan de orde komen: Onderwijs Begeleiding Op zoek

3 Groep 8 maart: advies basisschool voor 15 maart: aanmelden

4 Na de basisschool Welke opleidingen zijn er? Naar welke opleiding kan mijn kind?

5 Speciaal basisonderwijsbasisonderwijs Praktijk- Onderwijs 6 jaar VMBO/MAVO 4 jaar VWO 6 jaar MBO 1 – 4 jaar Universiteit 4 tot 5 jaar HBO 4 jaar HAVO 5 jaar

6 Praktijkonderwijs Voor kinderen die wel een vak kunnen leren maar voor wie het vmbo te zwaar is Het onderwijs is sterk op de praktijk gericht Veel individuele begeleiding Op het praktijkonderwijs kan geen vmbo-diploma worden gehaald De toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies praktijkonderwijs – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek Praktijk- onderwijs 6 jaar

7 Voor kinderen die wel een vmbo-diploma kunnen halen maar hierbij extra hulp nodig hebben Hetzelfde programma als vmbo + extra hulp en begeleiding Kinderen halen een gewoon vmbo-diploma Toelating is wettelijk geregeld: – basisschooladvies vmbo + lwoo – toets lezen, taal en rekenen – intelligentie-onderzoek Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met lwoo (leerwegondersteunend onderwijs) VMBO + lwoo 4 jaar ROC 1 – 4 jaar

8 Voorbereiding op middelbaar beroepsonderwijs VMBO-leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg kader-beroepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische leerweg (mavo) Een leerweg is een manier van leren: – beroepsgericht: meer praktijkvakken – theoretisch gericht: meer theoretische vakken Sectoren vanaf 3e klas - techniek - zorg & welzijn - economie - landbouw Toelating: basisschooladvies + warme overdracht Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VMBO/MAVO VMBO / MAVO 4 jaar MBO 1 – 4 jaar

9 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HAVO Voorbereiding op hoger beroepsonderwijs Meer leerstof dan bij vmbo-t /mavo Alle leerlingen krijgen Engels; Wiskunde is in 1 profiel niet verplicht Meer huiswerk Toelating: basisschooladvies + warme overdracht Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek HAVO 5 jaar HBO of MBO 4 jaar

10 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs VWO Voorbereiding op wetenschappelijk onderwijs: de universiteit Alle leerlingen krijgen Engels en een 2 e vreemde taal Op het Gymnasium ook Latijn en Grieks Sommige scholen hebben tweetalig vwo Of versterkt bètaonderwijs Toelating: basisschooladvies + warme overdracht Vanaf 4e klas: onderwijs in een bepaald profiel: – cultuur & maatschappij – economie & maatschappij – natuur & gezondheid – natuur & techniek VWO 6 jaar Universiteit of HBO 4 tot 5 jaar

11 Hoe is het eerste jaar georganiseerd? Homogene klassen Heterogene klassen Verlengde brugperiode

12 Elke school maakt zijn eigen onderbouw doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving De onderbouw

13 Vakken in de onderbouw Nederlands, (taal), Engels, Frans en Duits Klassieke talen (Latijn en Grieks) Geschiedenis, aardrijkskunde, economie Wiskunde, rekenen, natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en verzorging Tekenen, handenarbeid, muziek, drama Lichamelijke opvoeding Godsdienst

14 Kansen voor iedere school Nieuwe Leren Tweetalig Vwo Sportklas Gymnasium Technasium Vwo plus Cambridge Engels

15 Begeleiding Vakdocenten Mentor Studiebegeleiding Persoonlijke begeleiding Klasklimaat

16 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool – basisschooladvies – aanvullende informatie (warme overdracht) Als advies en wens kind/ouders niet overeenkomen: – overleg met de basisschool – eventueel aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Plaatsing in klas

17 Passend Onderwijs Passende onderwijsplek Zorgplicht

18 Op zoek Sfeer Veiligheid

19 Op zoek Onderwijs Opvoeding Begeleiding

20 Op zoek onderwijs - Hoe is het onderwijs georganiseerd? - Welke pedagogisch-didactische uitgangspunten hanteert de school? - Hoe zijn de resultaten? - Buitenschoolse activiteiten

21 Op zoek opvoeding Hoe gaat de school met leerlingen om? Wordt er door de docenten geluisterd naar de leerlingen? Kijkt de school naar het kind?

22 Op zoek begeleiding Rol van de mentor Extra ondersteuning bij leerproblemen? Hoe is de zorg georganiseerd? Is er huiswerkbegeleiding?

23 Op zoek faciliteiten Studieruimtes Aula Mediatheek Leermiddelen Computers Digitale schoolborden Audiovisuele middelen

24 Op zoek communicatie leefregels Contact school – thuis Schoolregels

25 Op zoek Praten met je kind Bezoeken van scholenmarkt Websites en Schoolkompas bekijken Max. 3 scholen uitzoeken Goed opletten wat de school te bieden heeft Eventueel een aparte afspraak maken

26 Zijn er vragen?


Download ppt "Van groep 8 naar klas 1 Paul Koolen muziekdocent contactpersoon vo- bao coördinator werkweken coördinator ICT mavo/havo vwo gymnasium Het Nieuwe Eemland."

Verwante presentaties


Ads door Google