De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Een school kiezen voor voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Een school kiezen voor voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Een school kiezen voor voortgezet onderwijs
Schoolkeuze en informatie Voortgezet Onderwijs

2 Kiezen begint bij het kind
Wat is belangrijk bij het maken van een goede keuze? Hoe is mijn kind? Wat zijn de interesse van mijn kind? Wat wil mijn kind? Kan alles?

3

4 Wat is de juiste keuze voor uw kind?
Resultaten op papier Leerlingvolgsysteem van Cito Methode gebonden toetsen Overige toetsen Dagelijks werk in de klas En! Werkhouding Concentratie Motivatie Zelfstandigheid Inzet Gedrag t.o.v. leerkracht en leerlingen Werktempo Huiswerk

5

6 Basis Plus Bespreek Ondersteuning
Soort advies Praktijkonderwijs Basisberoepsgerichte leerweg BBL Kaderberoepsgerichte leerweg KBL Gemengde leerweg GL Theoretische leerweg TL HAVO VWO VMBO kan ook met leerweg LWOO = Leerweg met Ondersteunend Onderwijs Basis Plus Bespreek Ondersteuning

7 Hoe komt het advies tot stand
Cito Toetsen groep 6 groep 7 groep 8 Voorlopig advies groep 7 Intern overleg basisschool - Resultaten toetsen - Resultaten in de groep - Profiel leerling Basisprofiel Plusprofiel Bespreekprofiel Ondersteuningsprofiel

8 Algemeen Leerplicht tot 16 jaar
Leerplicht tot 18 jaar, indien geen startkwalificatie: havo / vwo / mbo niveau 2 of hoger Voorbereiding in onderbouw: vmbo klas 1 en 2; avo klas 1 t/m 3 Minimaal 2 vakken cultuureducatie 2/3 leertijd kerndoelen

9 Praktijkonderwijs Leerlingen met aantoonbare achterstand
Leidt op tot de arbeidsmarkt Tot 18 jaar Per 1 januari 2016 onder Passend Onderwijs - Praktische vaardigheden Doel plaats in de arbeidsmarkt

10 VMBO TIEN PROFIELEN Theoretische Leerweg (TL) Gemengde Leerweg (GL)
Kader Beroeps Gerichte Leerweg (KBL) Basis Beroeps Gerichte Leerweg (BBL) Economie & Ondernemen Produceren, Installeren en Energie Maritiem & Techniek Zorg & Welzijn Mobiliteit & Transport Landbouw, Natuurlijke Bakkerij en Recreatie Bouwen, Wonen en Interieur omgeving en Voedsel Dienstverlening & Producten Media, Vormgeving en ICT Verplichte beroepsgerichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. N.B. NIET ALLE SCHOLEN ALLE PROGRAMMA’S

11 Vernieuwing VMBO Loopbaanbegeleiding en vakmanschap wordt belangrijker
Doorgaande leerroutes Meer clusteren in vmbo en mbo Augustus 2016: Profiel met basisvakken, aan- gevuld met praktijkvakken Tien beroepsgerichte profielen Gemeenschappelijk: NE, EN, ML, LO + 1 kunstvak Profieldeel: scholen moeten een profiel kiezen Vrij deel: keuzevakken binnen profiel en interesse

12 Voorbeeld profielaanbod VMBO school

13 Vakcollege Nauwe samenwerking vmbo en mbo
Nauwe samenwerking met werkgevers Twee routes: Techniek Mens en samenleving Zes jaar Regioafhankelijk

14 Techniek bouw installatie vliegtuigindustrie procestechniek Elektro
elektronica metaal Weg- en waterbouw robotica schilderen autotechniek

15 Economie hotelschool ICT en logistiek Kunst en cultuur toerisme
Tentoonstelling beeld geluid Mode en commercie secretaresse recreatie verkoop

16 Zorg en Welzijn haarverzorging apothekersassistent zorg grootkeuken
Agogisch werk klassenassistent Uiterlijke verzorging tandartsassistent doktersassistent

17 Groen bloemist plantenteelt Land en tuinbouw paardenhouderij
dierverzorging milieu hovenier

18 Onderbouw en bovenbouw VMBO
1e en 2e jaar Algemene vakken (Basisvorming) (Eind 2e jaar definitieve keuze voor de leerweg) Bovenbouw: 3e en 4e jaar + Beroepsvoorbereidende vakken

19 VMBO + (LWOO) LWOO is geen niveau!
Extra ondersteuning om een VMBO diploma te behalen. Vaak kleinere klassen. Leerachterstanden of vastgestelde problemen. Vraag op de VO school naar de invulling LWOO!

20 Havo en VWO Havo : hoger algemeen vormend onderwijs, 4 profielen, 5 jaar. Vwo : voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 4 profielen, 6 jaar. Vwo: atheneum gymnasium Lyceum? Grafisch Lyceum; Technisch Lyceum. Met een OV kaart haal je niet een diploma!

21 Alle niveaus op een rijtje
Vwo Atheneum (6 jaar) Gymnasium Havo (5 jaar) Vmbo TL (4 jaar) GL Lwoo = geen niveau! KBL Het is extra ondersteuning. BBL Alleen binnen het VMBO. Praktijkonderwijs (6 jaar)

22

23 Het basisschooladvies is leidend
Dit komt tot stand door: Gegevens leerlingvolgsysteem (LVS) groep 6,7,8 Werkhouding, gedrag, motivatie, zelfstandigheid Aanvullende gegevens 2. Centrale eindtoets 19, 20 en 21 april 2016 (Cito Eindtoets). Eindtoets speelt geen rol bij toelating. Als eindtoets heel goed is gemaakt – hoog boven advies, wordt het basisschooladvies heroverwogen. Het advies kán worden aangepast, maar dat hoeft niet. Er volgt een gesprek tussen ouders en school.

24 3. Voorkeurslijst met minstens 3 VO scholen
Passend bij het schooladvies Eerste keuze, tweede en derde Zo nodig in samenwerking met de basisschool Website Schoolprofielen. Op www.koersvo.schoolprofielen.nl vindt u informatie over onderwijs en ondersteuning van alle VO scholen in de regio. De website helpt bij het vinden van een school passend bij de mogelijkheden van uw kind.

25 De nieuwe VO school Ontvangt informatie van de basisschool
Basisschooladvies Gegevens uit het leerlingvolgsysteem groep 6, 7 en 8 Aanvullende informatie over de werkhouding, het gedrag, de zelfstandigheid De school van de eerste voorkeur checkt of het dossier compleet is Het dossier goedgekeurd. Dan is de leerling ook toelaatbaar voor andere scholen met dit advies. Het dossier niet volledig. De VO school overlegt met de basisschool. De VO-school mag geen aanvullend onderzoek doen. Stelt wel vragen bij de inschrijving. Wees eerlijk!

26 Het 2e toetsgegeven De wet:
Naast het schooladvies is een 2e toetsgegeven verplicht Dat moet een toets zijn, die voldoet aan eisen van goedkeuring. Op dit moment: Cito Eindtoets, Route8, IEP. Bij praktijkonderwijs en lwoo is nodig: toets om leerresultaten te meten intelligentie-onderzoek Ook leerlingen met VMBO met of zonder LWOO doen de Cito toets. Cito heeft voor die kinderen een speciale cito-eindtoets ontwikkeld Basistoets of Niveautoets. Bij leerlingen met praktijkonderwijs is de Cito Eindtoets niet verplicht. Leerlingen mogen wel op vrijwillige basis meedoen.

27 Wat verwachten we van de ouders of verzorgers bij de schoolkeuze ?
U oriënteert zich op de VO scholen bv. met behulp van de Rotterdamse schoolkeuzegids, website VO schoolprofielen Bezoek de Scholenmarkt Delfshaven Pier 80: januari 2016 Bespreek met uw kind de schoolkeuze Bezoek met uw kind verschillende VO scholen op de open dagen in januari, februari en maart 2016 Maak samen met uw kind een lijst van 3 scholen met uw voorkeur Geef de voorkeurslijst door aan de basisschool Met uw eerste voorkeur aanmelden bij de VO school vanaf 1 maart t/m 16 maart Inschrijvingsdocument basisschool. https://koersvo.schoolprofielen.nl/

28 Overstap primair onderwijs (bao/sbo/so) naar voortgezet onderwijs (vo/vso) Versie 14 september 2015

29 Rotterdamse Plaatsingswijzer 2016 2017
Scholenmarkt Pier 80: januari 2016. Open dagen VO scholen: 11 januari 2016 t/m 5 maart 2016. Definitief adviesgesprek basisschool: 1 februari 2016 t/m 19 februari 2016. Inschrijving VO scholen: 1 maart 2016 t/m uiterlijk 16 maart 2016. Bij overaanmelding 1e loting: 21 maart Eventueel 2e en 3e loting. april: afname Cito Eindtoets. Groep 7: mei-juni 2016 voorlopig adviesgesprek.

30 https://koersvo.schoolprofielen.nl/

31 Wel thuis


Download ppt "Welkom Een school kiezen voor voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google