De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs
SCHOOLKEUZE Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs Welkom

2 Het programma van vanavond
Wat is belangrijk bij het maken van een goede keuze? De verschillende niveaus op het voortgezet onderwijs. - Roelof van Echten College - Wolfsbos Profielen Het traject Vragenronde

3 Wat is belangrijk bij het maken van een goede keuze?

4 Kiezen begint bij het kind
Hoe is mijn kind? Wat vindt mijn kind leuk? Wat wil mijn kind? Kan alles?

5 Wat is de juiste keuze voor uw kind?
Resultaten op papier Leerlingvolgsysteem van Cito Methode gebonden toetsen De eindtoets (april) Overige factoren Werkhouding Concentratie Motivatie Zelfstandigheid Doorzettingsvermogen

6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 Basisonderwijs MBO HBO WO
= basisvorming VMBO HAVO VWO GYMNASIUM Basisonderwijs

7 Soorten voortgezet onderwijs

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Vier jaar Hiermee kun je naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

9 Middelbaar Beroepsonderwijs
Leerwegen VMBO Middelbaar Beroepsonderwijs Basis Beroeps Opleiding Theoretische Leerweg (TL) Gemengde Leerweg (GL) Kader Beroeps Gerichte Leerweg (KBL) Basis Beroeps Gerichte Leerweg (BBL)

10 Onderbouw en bovenbouw VMBO
1e en 2e jaar Algemene vakken (Basisvorming) (Eind 2e jaar definitieve keuze voor de leerweg) Bovenbouw: 3e en 4e jaar + Beroepsvoorbereidende vakken

11 VMBO+ (LWOO) Geen niveau! Extra ondersteuning om een gewoon
Vmbo-diploma te halen. Vaak kleine klassen. Leerachterstanden of vastgestelde problemen. 4 of 5 jaar

12 Praktijkonderwijs Voor kinderen die met Lwoo-ondersteuning geen Vmbo-diploma kunnen halen. Het doel is meestal uitstromen op de arbeidsmarkt.

13 MAVO - Dit is geen niveau! - Niveau TL - Twijfel-Havo-leerlingen - Doel TL: Doorstromen naar het Mbo - Doel Mavo: Doorstromen naar de Havo

14 MAVO Roelof van Echten College Zo was het: 4 jarige Mavo
Doel doorstromen naar de Havo Zo is het vanaf volgend schooljaar: - 1 jaar Mavo/Havo-brugklas

15 De HAVO leidt op voor Hoger Beroeps Onderwijs
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vijf jaar De HAVO leidt op voor Hoger Beroeps Onderwijs (HBO)

16 VWO (atheneum en gymnasium)
Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs Zes jaar Hiermee kun je naar het wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

17 Alle niveaus op een rijtje
Vwo Atheneum (6 jaar) Gymnasium Havo Mavo = 1 jaar Mavo/Havo-klas (5 jaar) Voor de twijfel-Havo-leerlingen. Doel is doorstromen naar Havo. Vmbo TL (4 jaar) GL Lwoo = geen niveau! KBL Het is extra ondersteuning. BBL Mogelijk binnen het Vmbo. Praktijkonderwijs

18 Christelijk onderwijs
Griendtsveenweg Julianastraat (Dwingeland) Praktische leerlijn Theoretische leerlijn - BBL TL - KBL GL - LWOO (BBL/KBL/GL/TL) Bentinckspark Nicolaas Beetsstraat - Mavo/Havo-klas Praktijkonderwijs - Havo - Vwo

19 Openbaar onderwijs Harm Smeenge Groene driehoek Dikkenberg De Meander
BBL - TL KBL - Havo TL - Atheneum Dikkenberg De Meander - VMBO met LWOO - Praktijkonderwijs

20 Profielen Deze worden gemaakt op basis van de CITO-scores.
Per niveau zijn er 3 profielen Basisprofiel Gematigd profiel Bespreekprofiel

21 Voorbeeld profiel

22 Traject 28 januari: Maken van het Schooleindonderzoek (IVO).
vanavond: informatieavond 12 en 16 februari: Open avonden scholen voor v.o. Roelof van Echten en Wolfsbos Denk goed na welke scholen worden bezocht! 17 februari en 3 en 4 maart: gesprekken op school. We proberen om samen tot een keuze te komen. Het ouderformulier wordt dan uitgedeeld. 6 maart: uiterlijke inleverdatum ingevuld ouderformulier. maart: Leerkracht stuurt alle benodigde gegevens naar de nieuwe school. april: CITO-eindtoets april: Kinderen krijgen bevestiging of ze zijn toegelaten tot de school. juni: Op een woensdag gaan de leerlingen kennismaken met de nieuwe school.

23 Vragen ronde


Download ppt "Kiezen voor een school voor voortgezet onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google