De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond VO 22-09-2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond VO 22-09-2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond VO 1

2 Inhoud Doel van de avond Grote veranderingen
Verschillende vormen voortgezet onderwijs Tijdpad verwijzing voortgezet onderwijs Na het advies Meer informatie 2

3 Doel van de avond basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Het informeren over “de grote stap” van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. 3

4 Grote veranderingen Verhuizen naar een ander lokaal (op de meeste scholen) Meer leerkrachten Meer en dagelijks huiswerk Sjouwen met een zware tas Studielessen Afstand school – huis Nieuwe klasgenoten Ander schoolklimaat Andere lestijden 4

5 Verschillende soorten voortgezet onderwijs
VWO HAVO VMBO theoretische leerweg (+ LWOO) gemengde leerweg (+LWOO) kaderberoepsgerichte leerweg (+LWOO) basisberoepsgerichte leerweg (+LWOO) Praktijkonderwijs (PrO) 5

6 Verschillende soorten voortgezet onderwijs
vwo 6 jaar PrO havo 5 jaar vmbo 4 jaar 3 jaar met of zonder LWOO 2 jaar 1 jaar 6 6 6 6

7 PrO (Praktijkonderwijs)
IQ tussen 60 en 75/80 >50% leerachterstand op 2 van de 4 domeinen 60% praktijk en 40% theorie Diploma/certificaat Duur: Maximaal 6 jaar (tot het 18e jaar) 7

8 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (oude MAVO –VBO)
Theoretische leerweg Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg VMBO sectoren zorg en welzijn techniek economie Landbouw Niet alle VMBO scholen hebben alle richtingen 8

9 VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (oude MAVO –VBO)
Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed en techniekbreed Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid. 9

10 Basisberoepsgerichte leerweg
4 jaar Vroeger IVBO/VBO 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken Niveau groep 7 Korte concentratie Praktisch ingesteld Naar MBO niveau 1-2 (zgn. basisberoepsopleidingen) 10

11 Kaderberoepsgerichte leerweg
4 jaar Vroeger VBO 4 algemene + 2 beroepsgerichte vakken Leren door praktisch bezig zijn Niveau: iets onder gemiddeld Redelijk kunnen concentreren Brede interesse Naar MBO niveau 3-4 11

12 Theoretische leerweg 4 jaar Vroeger MAVO D 6 algemene vakken
Niveau eind groep 8, gemiddelde scores geen achterstanden, LVS II/III score Voldoende concentreren Aantekeningen maken / verbanden leggen Plannen Opzoeken en ordenen Naar MBO niveau 3-4 of havo klas 4 12

13 HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
5 jaar Studiehuis (3 jaar onderbouw en 2 jaar bovenbouw) 4 profielen C&M = cultuur & maatschappij E&M = economie & maatschappij N&G = natuur & gezondheid N&T = natuur & techniek HBO 13

14 HAVO Zelf verbanden kunnen leggen CITO LVS I / II score
Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden Zelfstandige taakgerichte werkhouding Intrinsieke motivatie 14

15 VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
6 jaar Studiehuis (3 jaar onderbouw en 3 jaar bovenbouw) 4 profielen(vakkenpakketten) in jaar 4 kiezen C&M = cultuur & maatschappij E&M = economie & maatschappij N&G = natuur & gezondheid N&T = natuur & techniek Universiteit/HBO 15

16 VWO Zelf verbanden kunnen leggen CITO LVS I score
Stof minimaal eind groep 8, geen leerachterstanden Zelfstandige taakgerichte werkhouding Intrinsieke motivatie 16

17 Procedure Advies vanuit de basisschool is November.
1e aanmeldingsperiode - Zorgleerlingen : zaterdag 17 januari t/m vrijdag 13 februari 2015 - PrO, LWOO, Kopklas : zaterdag 17 januari t/m vrijdag 20 maart 2015 - Vmbo, havo en vwo : zaterdag 31 januari t/m vrijdag 20 maart 2015 De centrale eindtoets (Cito) zal plaats vinden op 21, 22 en 23 april 2015. De uitslagen van de centrale eindtoets worden na het bericht van toelating bekend gemaakt, namelijk in de week van 18 t/m 22 mei 2015 17

18 Na het advies: kiezen! Wie kiest? Ouders Kinderen 18

19 Na het advies: kiezen! Hoe kies je een school? Criteria:
Waar staat de school? Wat voor soort onderwijs wordt aangeboden? (schoolvisie) Wat heeft de school in huis?(leerlingzorg, activiteiten, huiswerk) 19

20 Na het advies: kiezen! Informatie: Brochures Open dagen Websites
Let op: Een extra toelatingstest voor plaatsing in een TTO klas, theaterklas, sportklas, etc.. 20

21 Voortgezet Onderwijs Dalton Den Haag havo-vwo (TTO)
Zuid-West Horeca en Techniek vmbo-Vakcollege Segbroek College tl-havo-vwo Wateringse Veld College vmbo tl-havo(TTO)-vwo (TTO) Flora College Naaldwijk vmbo b-k-g-tl(lwoo+Rec-4) Grotius College Delft pro-vmbo b-k-tl(+lwoo)- havo-vwo(TTO) ISW vmbo b-k-tl(LWOO)-havo vwo-vwo extra Stanislas College pro-vmbo b-k-g-tl(+LWOO) havo-vwo Christelijk Lyceum Delft vmbo b-k-tl-havo-vwo Roemer Visscher College vmbo b-k 21

22 Meer informatie Websites: , en Open dagen De presentatie is terug te lezen op : www fontein.nl 22


Download ppt "Informatieavond VO 22-09-2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google