De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 1. Het begrip (beroeps)competenties 1. Het begrip (beroeps)competenties  2. Werkend leren 2. Werkend leren  3. Stageplaatsen als leeromgeving 3. Stageplaatsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: " 1. Het begrip (beroeps)competenties 1. Het begrip (beroeps)competenties  2. Werkend leren 2. Werkend leren  3. Stageplaatsen als leeromgeving 3. Stageplaatsen."— Transcript van de presentatie:

1

2  1. Het begrip (beroeps)competenties 1. Het begrip (beroeps)competenties  2. Werkend leren 2. Werkend leren  3. Stageplaatsen als leeromgeving 3. Stageplaatsen als leeromgeving  4. Werkend leren begeleiden 4. Werkend leren begeleiden  5. Voorbereiden op blijvend leren 5. Voorbereiden op blijvend leren  Literatuur Literatuur

3  Competentie is te vertalen als handelingsbekwaamheid: met competentie wordt bekwaamheid tot handelen bedoeld.  Beroepscompetenties zijn niet volledig te leren door ‘oefenen op het droge’, bijvoorbeeld in gesimuleerde situaties.

4  Veel beroepsopleidingen hebben de afgelopen jaren competenties geformuleerd in de zin van leerdoelen die bereikt moeten worden  competentie is het vermogen van de persoon om op een adequate wijze taken uit te voeren, oplossingen te vinden en te realiseren in de dagelijkse handelingspraktijk

5  Werkend leren levert een belangrijke bijdrage aan het professionele handelen. Anders dan in de educatieve context is leren niet de primaire doelstelling van de organisatie en de daar plaats vindende activiteiten  impliciete karakter van werkend leren ontstaat doordat de gang van zaken, de praktijkcultuur, een grote mate van vanzelfsprekendheid heeft, waar een nieuweling veelal even vanzelfsprekend in meegaat

6  Werkend leren gebeurt vanzelf en altijd, maar kan ook worden georganiseerd  Werkend leren kan dus aanmerkelijk worden verbeterd en gestimuleerd door het expliciteren van, reflecteren op, kennis delen over en gezamenlijk kritisch bespreken van het eigen en gezamenlijke beroepshandelen

7  Voor opleidingen is een belangrijke vraag aan welke criteria een stageplaats moet voldoen  In de praktijk zal er niet altijd een ideale keus zijn bij het vinden van stageplaatsen  hoe minder goede keus van stageplaatsen er is, des te meer verdient het de voorkeur om stagiaires zo veel mogelijk met verschillende werkomgevingen te laten kennismaken

8  positie van de stagiair: › mogelijkheden om te leren hangen sterk af van de mate waarin een nieuweling toegang krijgt: wordt toegestaan om, geleidelijk volwaardiger, te participeren en daarin de eigen beroepsidentiteit te ontwikkelen › afhankelijk van het type stage en daarmee gepaard gaande doel

9  In de werkomgeving kunnen diverse medewerkers model staan en dat werkt beter naarmate ze ook bewust model staan  bewust afstand nemen van negatieve voorbeelden is een belangrijk aspect van het werkend leren  handelen leer je alleen door te handelen

10  Een begeleide uitvoering, waarbij de betrokken medewerker de stagiair goed observeert, is nodig om te beoordelen welke volgende taken de stagiair aankan en om steun bij het leerproces te geven.  beoordeling ook aan de basis van het geven van feedback in het kader van het stimuleren van het leren

11  Beroepsbeoefenaars zullen steeds meer ook tijdens de beroepsuitoefening moeten blijven leren  Belangrijk is dat studenten inzicht krijgen in hun eigen voorkeursmanieren van leren en de sterke en zwakke kanten daarvan

12


Download ppt " 1. Het begrip (beroeps)competenties 1. Het begrip (beroeps)competenties  2. Werkend leren 2. Werkend leren  3. Stageplaatsen als leeromgeving 3. Stageplaatsen."

Verwante presentaties


Ads door Google