De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

2 2 Financiële kengetallen 1.Solvabiliteit 2.Liquiditeit( dynamische liquiditeit) 3.Rentabiliteit ( rendement) 4.Activiteit 5.Werkkapitaalratio`s 6.Gouden Balansregelratio 7.Multiple Term Ratio`s Zie ook: reader ratioanalyse.

3 3 1. Solvabiliteit Solvabiliteit gemeten via de balans: Equity Ratio= EV / TV Debt Ratio = VV / TV Solvabiliteit gemeten via de V&W: ICR = EbIT / rente ICR= Interest Coverage Ratio = Interest Dekkingsgetal

4 4 1. Solvabiliteit Solvabiliteitsratio’s kunnen sterk gemanipuleerd worden door: Windowdressing (financial engineering vs pimping) Balansverkorting = off-balance-sheet-finance Solvabiliteitspercentages (overall normen): 40%-100%: goed voor de bank 20%-40%: link voor de bank < 20%: rijp voor de curator

5 5 2. Liquiditeit Current Ratio= Vl.A. / VVK (overall norm CR: 1,3) Quick Ratio = (Vl.A. - Vrd.) / VVK (overall norm QR: 1) Cash Ratio= (Vl.A. - Vrd.- KTVord.) / VVK = (Effecten + LM) / VVK (norm CaR: 0,2 MKB à 0,4 Grootbedrijf)

6 6 3. Rentabiliteit Balans: RTV = EbIT / TV REV = EbT / EV KVV = I / VV V&W: Bruto Winstmarge = EbIT / Omzet ('bruto' = vóór winstbelasting)

7 7 RTV= EbIT / TV Bruto Winstmarge = EbIT / Omzet Omloopsnelheid TV= Omzet / TV DuPont formule: RTV = (EbIT/Omzet) x (Omzet/TV) Lage omloopsnelheid: hoge EbIT in risicovolle business (kapitaalgoederensfeer). Hoge omloopsnelheid: lage EbIT in risico-arme business (supermarktketens). 3. Rentabiliteit: DuPont Formule

8 8 3. DuPont Model

9 9

10 10 Hefboomwerking (gearing, leverage): De aandeelhouder is gebaat bij een hoge REV. Als REV > RTV is er sprake van positieve hefboomwerking. Hefboomwerking: REV = RTV + (RTV - KVV) x VV/EV Hefboomfactor: VV/EV Rentemarge: RTV - KVV Een REV van 12% is normaal. 3. Rentabiliteit: Hefboom

11 11 3. Rentabiliteit: Hefboomwerking

12 12 3. Rentabiliteit: Hefboomwerking

13 13 In de uitgangssituatie geldt: de rentemarge (RTV - KVV) is positief, dus: KVV < RTV; de kostenvoet van het gebruik van het vreemd vermogen is lager dan de rentabiliteit van het totale vermogen. 3. Rentabiliteit: Hefboomwerking Toelichting: het gebruik van € 1,- aan VV: kost de onderneming 0,10 aan rente, levert de onderneming 0,167 op. Er is dus sprake van een winst op het gebruik van vreemd vermogen. Deze winst komt ten goede aan de REV; de rentabiliteit van het eigen vermogen.

14 14 3. Rentabiliteit

15 15 3. Leverage Hefboomwerking = leverage, gearing Hefboomfactor = VV / EV Leverage altijd bezien in relatie met solvabiliteit: - debt ratio - equity ratio - ICR (intrest coverage ratio)

16 16 3. Leverage vs Solvabiliteit

17 17 Activiteitenratio’s geven het vermogensbeslag van bestanddelen van het netto werkkapitaal irt de omzet weer: voorraden debiteuren crediteuren Pas op: elimineer BTW effecten! 4. Activiteit

18 18 Gemiddelde omlooptijd voorraden = Gemiddelde opslagduur voorraden = (gem. voorraad / inkoopwaarde omzet) x 365 Gemiddelde omlooptijd debiteuren = Gemiddelde krediettermijn debiteuren = (gem. geïnduceerde vorderingen / omzet) x 365 Gemiddelde omlooptijd crediteuren = Gemiddelde krediettermijn crediteuren = (gem. geïnduceerde schulden / inkoopwaarde omzet) x 365 4. Activiteit

19 19 5. Werkkapitaal Netto Werkkapitaal Ratio = NWK ratio: = (Netto Werkkapitaal / VVK) = Current Ratio - 1 Norm NWK ratio > 0 à 0,3 Bruto Werkkapitaal = Werkkapitaal = Vlottende activa Netto Werkkapitaal = Vlottende activa - VVK

20 20 6. GBR ratio Gouden Balansregel Ratio = GBR ratio: Vaste activa / langlopend vermogen = Vaste activa / (EV + Voorzieningen + VVL ) De GBR ratio geeft de mate aan waarin de vaste activa zijn gefinancierd met langlopend vermogen. Deze ratio is complementair aan de Current Ratio (CR). Minimale norm GBR: < 100%. In deze constellatie is er een overschot aan lang vermogen t.o.v. de vaste activa. Hoe lager de GBR ratio, hoe hoger de liquiditeit. Normatieve range GBR: 0,5 < GBR ratio < 0,8 Uiterste range GBR: 0 < GBR ratio < 1

21 21 7. Multiple: Z'-score

22 22 7. Multiple: Z''-score


Download ppt "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."

Verwante presentaties


Ads door Google