De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 9 Werkkapitaalbeheer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 9 Werkkapitaalbeheer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 9 Werkkapitaalbeheer

2 Werkkapitaal Het vermogen dat gebruikt wordt om de operationele activiteiten te financieren Bijvoorbeeld: het aanhouden van voorraden Maar ook: het voorfinancieren van debiteuren; die betalen meestal pas een tijd nadat de onderneming de producten/diensten heeft geleverd Daar staat tegenover dat de onderneming haar eigen leveranciers ook pas later betaald: de leveranciers nemen dus een deel van de benodigde financiering voor hun rekening

3 Werkkapitaal en financiering van werkkapitaal
Balans 1. Debiteuren Crediteuren 2. Voorraden Balans 1. Debiteuren Crediteuren 2. Voorraden Kortlopende financiering ten behoeve van geïnduceerd werkkapitaal 110 ten behoeve van overige balansposten

4 Cash conversion cycle / Liquide middelen cyclus
Tijdscyclus waarbinnen de onderneming het geïnvesteerde vermogen via inkoop, productie en verkoop weer terugverdient (met winst) Drie onderdelen Purchase to pay cycle Voorraadcyclus Order to cash cycle

5 Bepalen van balanssaldi als doorlooptijden en cijfers resultatenrekening bekend zijn
Gemiddelde opslagduur van de voorraden = Gemiddelde duur verstrekt afnemerskrediet = Gemiddelde duur ontvangen leverancierskrediet = Duur van de cash conversion cycle = Gemiddelde voorraad x 365 dagen Inkoopwaarde omzet Gem. debiteurensaldo x 365 dagen Omzet op rekening Gem. crediteurensaldo x 365 dagen Inkoopwaarde omzet

6 Doorlooptijden Gemiddelde voorraad = Gemiddeld debiteurensaldo =
Gemiddeld crediteurensaldo = Inkoopwaarde omzet x 365 dagen Doorloopsnelheid voorraden Omzet op rekening x 365 dagen Doorloopsnelheid debiteuren Inkoopwaarde omzet x 365 dagen Doorloopsnelheid voorraden

7 Creditmanagement Alle activiteiten die erop zijn gericht om de kosten van het leverancierskrediet te beheersen Onderdelen van creditmanagement Beoordelen of een klant in aanmerking komt voor leverancierskrediet Vaststellen van de betalingsvoorwaarden Vaststellen van het incassobeleid Monitoren van de kosten van debiteuren Onderzoeken of externe manieren van incasseren van debiteurenvorderingen mogelijk zijn: forfaittering en factoring

8 Gemiddelde debiteurentermijn / debiteurenvervalkalender
Percentage van de post debiteuren Betalingstermijn 10% Contant (10 dagen) 30% 1 maand (30 dagen) 40% 2 maanden (60 dagen) 20% 3 maanden (90 dagen) Gemiddelde duur leverancierskrediet: 0,10 x ,3 x ,4 x ,2 x 90 = 53 dagen Als de omzet op rekening is, bedraagt het debiteurensaldo / 360 x 53 = euro. Als de financieringskosten 5% is, zijn de financieringskosten van de debiteuren op jaarbasis: x 5% =

9 Financieringskosten van debiteuren
Gemiddelde duur leverancierskrediet: 53 dagen Als de omzet op rekening is, bedraagt het debiteurensaldo / 360 x 53 = euro. Als de financieringskosten 5% is, zijn de financieringskosten van de debiteuren op jaarbasis: x 5% =

10 Financieringskosten van debiteuren
Gemiddelde duur leverancierskrediet is 53 dagen. Als de omzet op rekening is, bedraagt het debiteurensaldo / 360 x 53 = euro. Als de financieringskosten 5% is, zijn de financieringskosten van de debiteuren op jaarbasis: x 5% = euro.

11 Verlagen financieringskosten van debiteuren
De onderneming slaagt erin om de gemiddelde betaaltermijn te verlagen met 10 dagen naar 43 dagen. Het gemiddelde debiteurensaldo daalt naar: / 360 x 43 = ,33 euro. Als de financieringskosten 5% is, dalen de financieringskosten van de debiteuren op jaarbasis met: ( ,33) x 5% = euro. Andere manier: nieuwe financieringskosten zijn 43/53 x = euro (is een daling met euro).

12 Effect van een korting bij contante betaling
Hoe langer de gemiddelde betaaltermijn, des te slechter dat is voor de liquiditeitspositie van de onderneming Sommige onderneming bieden daarom een korting aan bij contante betaling Dit verlaagt weliswaar het gemiddelde debiteurensaldo en dus de financieringskosten, maar het gaat ten koste van de omzet Voorbeeld: Normale betaaltermijn 30 dagen Korting van 1% bij contante betaling (binnen 5 dagen) 25 dagen sneller het factuurbedrag ontvangen kost de onderneming dus 1% Dat is 360/25 x 1% = 14,4% op jaarbasis. Als de WACC van de onderneming lager is dan 14,4% kan de onderneming de korting in principe beter achterwege laten tenzij zij dringend liquiditeiten nodig heeft.

13 Voorraadmanagement Alle activiteiten die erop gericht zijn om de kosten verbonden aan het aanhouden van voorraden te beheersen Componenten van voorraadkosten Financieringskosten Opslagkosten Handlingkosten Verouderingskosten Verzekeringskosten

14 Optimale voorraad / bestelomvang
Bestelkosten = V / Q x bestelkosten per levering Optimale voorraad = ijzeren voorraad + 0,5 x optimale bestelhoeveelheid Optimale bestelhoeveelheid (Camp) : BQ = Bestelfrequentie = totale bestellingen / optimale bestelhoeveelheid 2 x Bc x A Qv

15 en opslagkosten en de bestelomvang
De relatie tussen bestelkosten en opslagkosten en de bestelomvang Bestelkosten / opslagkosten Ok Bk bestelomvang optimale bestelomvang


Download ppt "Hoofdstuk 9 Werkkapitaalbeheer."

Verwante presentaties


Ads door Google