De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Case Steel NV 1 4a.Geef de definitie van het begrip rentabiliteit. Rentabiliteit betekent winstgevendheid. Rentabiliteitskengetallen geven een indicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Case Steel NV 1 4a.Geef de definitie van het begrip rentabiliteit. Rentabiliteit betekent winstgevendheid. Rentabiliteitskengetallen geven een indicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Case Steel NV 1 4a.Geef de definitie van het begrip rentabiliteit. Rentabiliteit betekent winstgevendheid. Rentabiliteitskengetallen geven een indicatie over de winstgevendheid in verhouding tot het vermogen van een onderneming. 4b.Bereken de rentabiliteit van Steel NV aan de hand van de volgende ratio`s:

2 Case Steel NV 2 4c.Waardoor wordt het verschil tussen de uitkomsten van de RTV en de REV veroorzaakt? Beargumenteer uw antwoord aan de hand van de hefboomwerking en geef aan of deze hefboomwerking voor Steel NV positief of negatief is. Dit wordt veroorzaakt door de afwijking van de rentabiliteit van het vreemd vermogen (RVV) ten opzichte van de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV). Omdat de vreemd vermogen verschaffers genoegen nemen met een lagere vergoeding voor het ter beschikking stellen van hun vermogen dan de RTV, komt de rentabiliteit van het eigen vermogen vóór aftrek van belasting hoger uit dan de RTV. Men spreekt in dit verband van een positieve hefboomwerking 4d.Bereken de RTV aan de hand van de DuPont formule.

3 Case Steel NV 3 4e.Hoe luidt uw oordeel over Steel NV naar aanleiding van de DuPont formule? Steel NV is een organisatie met een lage bruto winstmarge maar een hoge omzetsnelheid. 5a.Bereken de looptijd van de debiteuren, crediteuren en voorraden.

4 Case Steel NV 4 6b.Hoe luidt uw oordeel over het werkkapitaalbeheer van Steel NV aan de hand van deze activiteitenratio`s? Debiteuren: Lijkt lang Usance branche / contract Crediteuren: Lijkt kort Usance branche / contract Voorraden: Lijkt hoog / OHW Aard onderneming.

5 Case Steel NV 5 6a.

6 Case Steel NV 6 6b. 6c.Wat is uw commentaar (kritische kanttekening) op het gebruik van bovengenoemde twee methodes van cashflowberekening. Zowel de eenvoudige als de uitgebreide boekhoudkundige methode is niet meer dan een vuistregel waarbij op indirecte wijze de cashflow wordt benaderd

7 Case Rotring 7 Solvabiliteit: Debt ratio = (693 + 350) / 1.643 = 63.5% (risico) Interest coverage ratio = 368 / 14 = 26.3 (ok) Rentabiliteit: RTV = 368 / 1.643 = 22.4% (ok) REV at = 237 / 600 = 39.5% (ok) Liquiditeit: current ratio = 928 / 693 = 1.34(>1.3 ok) quick ratio = 603 / 693 = 0.87(<1 risico)

8 Case Rotring 8 19991998 Net Operating Profit354334 Afschrijvingen4144 Mutatie voorraden-25 Mutatie debiteuren-148-98 Mutatie crediteuren6425 Mutatie tb of to VpB17-25 VpB-117-100 Kasstroom uit operationele activiteiten186155 (Des)Investeringen00 Kasstroom uit investeringsactiviteiten00 Mutaties VVK + VVL-2764 Betaald dividend-237-234 Kasstroom uit (autonome) financieringsactiviteiten-264-170 Netto kasstroom-78-15

9 Case Rotring 9 19991998 Kasstroom uit operationele activiteiten186155 Kasstroom uit investeringsactiviteiten00 Free Cash Flow186155

10 Case Toner 10 1.Solvabiliteit: Debt ratio = 203 / 274 = 74.1%(>60% risico) Interest coverage ratio = 45 / 15 = 3 (>3 ok) Rentabiliteit: RTV = 45 / 274 = 16.4%(ok) REV at = 19.5 / 51 = 38.2%(ok) Liquiditeit: current ratio = 128 / 93 = 1.38(>1.3 ok) quick ratio = 98 / 93 = 1.05(>1.0 ok)

11 Case Toner 11 2.NOPAT19.5 afschrijvingen9 Cash flow 28.5 (eenvoudige boekhoudkundige methode)

12 Case Toner 12 3.NOPAT19.5 + afschrijvingen9 + dotatie voorzieningen6 - onttrekking voorzieningen0 - ingehouden winst0 Cash flow 34.5 (uitgebreide boekhoudkundige methode)

13 Case Toner 13 4.NOP30 + afschrijvingen9 + dotatie voorzieningen6 - onttrekking voorzieningen0 kasstroom op winstbasis45 mutatie voorraden25 mutatie debiteuren-5 mutatie crediteuren3 mutatie tb of to VpB1 mutatie effecten-3 kasstroom uit bedrijfsoperaties66 winstbelasting-10.5 kasstroom uit operationele activiteiten55.5 investeringen0 kasstroom uit investeringsactiviteiten0 mutatie VVL-10 mutaties RC-26 betaald dividend-19.5 kasstroom uit financieringsactiviteiten-55.5

14 Case Toner 14 5.kasstroom uit operationele activiteiten58.5 kasstroom uit investeringsactiviteiten0 Free Cash flow 58.5 6.Interest coverage ratio = 45 / 15 = 3


Download ppt "Case Steel NV 1 4a.Geef de definitie van het begrip rentabiliteit. Rentabiliteit betekent winstgevendheid. Rentabiliteitskengetallen geven een indicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google