De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteit en Preventie: leidinggevenden in de hoofdrol Welzijnsdag 8 september 2011, Brussel (ppt update 30/9/2015)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteit en Preventie: leidinggevenden in de hoofdrol Welzijnsdag 8 september 2011, Brussel (ppt update 30/9/2015)"— Transcript van de presentatie:

1 Integriteit en Preventie: leidinggevenden in de hoofdrol Welzijnsdag 8 september 2011, Brussel (ppt update 30/9/2015)

2 Integriteit Integere organisatie Integere medewerkers 27 oktober 20152

3 3 pijlers van integriteitsbeleid 3 pijlers: –Preventie –Controle/detectie –Reactie/sanctie (curatief) stimuleren + controleren 27 oktober 20153

4 Wat heeft integriteit met welzijn te maken? Integriteit en gedragscodes zorgen mee voor een positief arbeidsklimaat Door preventief de nodige randvoorwaarden te voorzien wordt een kader gecreëerd dat een houvast biedt en de aandacht vestigt op onder meer de “normale omgangsvormen” in de omgang met elkaar en met klanten. 27 oktober 20154

5 Wat heeft integriteit te maken met preventie? Werkveld integriteitsbeleid: 27 oktober Schendingen tov mensen Werkveld preventieadviseurs psychosociaal welzijn en dienst Diversiteit Werkveld Audit Vlaanderen Schendingen tov middelen

6 27 oktober Wat heeft integriteit te maken met preventie? Superintegere mensen Beïnvloedbare mensen Niet-integere mensen

7 U in de hoofdrol 27 oktober 20157

8 Rol van leidinggevenden -Voorbeeldfunctie -Werven en onthaal nieuwe medewerkers -Open gesprekscultuur -Coachen en aansturen medewerkers -Opvolgen en controleren -Reageren en sanctioneren 27 oktober 20158

9 Hoe brengt u de 3 pijlers in praktijk? Preventie: -Voorbeeldfunctie - Werven/onthaal nieuwe medewerkers -Open gesprekscultuur 27 oktober 20159

10 Tips preventie Teamoverleg: cases, dilemma’s bespreken PLOEG: waarde als jaardoelstelling in planningsdocs Thema integriteit in afdelingsnieuwsbrief Vragen, ideeën op prikbord verzamelen 27 oktober

11 Hoe brengt u de 3 pijlers in praktijk? Controle/ detectie: -Coachen -Opvolgen -Bijsturen 27 oktober

12 Tips controle/opvolgen P: Plannen: WAT ? Beheersovereenkomst; Jaarondernemingsplan, planningsdocumenten HOE ? Waardegebonden competenties L / O: Leiding geven en Opvolgen O: Ontwikkeling E: Evalueren G: Waarderen van gewenst gedrag. 27 oktober

13 Hoe brengt u de 3 pijlers in praktijk? Sanctie/reactie -Gepaste sanctie -Motivatie team na schendingen 27 oktober

14 Tips reactie en sanctie Tijdig optreden Gepaste reactie: evaluatie/ tuchtsanctie Advies Regelgeving Bespreking sancties directiecomité Communicatie: preventief aspect van reactie/sanctie 27 oktober

15 Deel goede praktijktips met uw collega’s! 27 oktober integriteit

16 U als trekker integriteitsprojecten Mogelijke integriteitsprojecten: –integriteitsbeleid eigen entiteit –in kaart brengen kwetsbare functies –Risicoanalyse… 27 oktober

17 Waar kunt u terecht voor hulp? 27 oktober

18 integriteit 27 oktober

19 Actoren integriteit Organisatieniveau Entiteitsniveau Coördinator Integriteitszorg Audit Vlaanderen Preventieadviseurs - APB AgO Diversiteit Vlaamse Ombudsdienst Leidinggevende P&O-verantwoordelijke Vertrouwenspersonen Contactpersonen Integriteit diversiteitsambtenaren Klachtenbehandelaar 19

20 Coördinator Integriteitszorg Rol welRol niet 27 oktober Integriteitsbeleid: input, evaluatie, interactie beleiduitvoering - Advies - Uitbouwen kenniscentrum - Coördineren (virtueel) bureau integriteit -Ondersteuning communicatie - Meldpunt - Vertrouwenspersoon - Bemiddelaar - Oplossen integriteitsproblemen

21 Instrumenten InstrumentActorPijler Deontologische code entiteitspecifieke codes Coördinator Integriteitszorg (e.a.)Preventie, controle Dilemmatraining, train de trainer, ad hoc advies, pilootprojecten AgOPreventie Spreekbuis (uniek meldpunt) Afdeling Preventie en Bescherming, Audit Vlaanderen, Coördinator Integriteitszorg Onthaal, detectie ManagementcodeAgOPreventie, controle Handreiking integriteitsbeleid (maturiteitsinschatting) Audit VlaanderenPreventie (controle en detectie) Handleiding identificeren kwetsbare functiesCoördinator IntegriteitszorgPreventie Detectieaudits (op basis van frauderisicoanalyse)Audit Vlaanderen Detectie (preventie) forensische auditsAudit VlaanderenReactie KlokkenluidersbeschermingVlaams OmbudsdienstDetectie Vlaams Personeelsstatuut/ arbeidscontractenLeidinggevendenReactie/sanctie HR-instrumentarium: personeelspeiling, BUE, competentiemanagement LeidinggevendenPreventie Relevante regelgeving: bv wet overheidsopdrachten, ICT- code, handreiking omgaan sociale media, omzendbrief (draaideurconstructies) en kwetsbare functies, … Federale overheid, Vlaamse overheid, Voorzitterscollege, entiteiten Preventie

22 Documenten Deontologische codehttp://www.bestuurszaken.be/ deontologische-code Handreiking integriteitsbeleidhttp://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit Leidraad organisatiebeheersinghttp://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit Handleiding voor het identificeren van kwetsbare functies functies Handleiding crisiscommunicatie bij integriteitsschendingen integriteit Handleiding integriteit bij eedaflegging en ontvangstdag van nieuwe personeelsleden integriteit AgOweb Atelier Integriteithttp://www.agoweb.be 27 oktober

23 Integriteitsvraag of –melding? 27 oktober

24 Integriteitsvraag of –melding? Integriteitsvraag entiteitspecifiek: –Collega’s, chef –Contactpersoon integriteit –Vertrouwenspersoon VO-niveau: –Coördinator Integriteitszorg –Spreekbuis Integriteitsmelding –Uw chef –Audit Vlaanderen –Spreekbuis: gratis tel oktober

25 Praktische ondersteuning Opleidingen en coaching leidinggevenden (aanbod AgO) Stappenplan integriteits-risicoanalyse lyse lyse Integriteitsnetwerk vlaamse-overheid vlaamse-overheid 27 oktober

26 Meer weten? Kristien Verbraeken tel oktober


Download ppt "Integriteit en Preventie: leidinggevenden in de hoofdrol Welzijnsdag 8 september 2011, Brussel (ppt update 30/9/2015)"

Verwante presentaties


Ads door Google