De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKEN AAN INTEGRITEIT IN DE VLAAMSE OVERHEID Dag voor p&o-verantwoordelijken en contactpersonen integriteit 6 april 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKEN AAN INTEGRITEIT IN DE VLAAMSE OVERHEID Dag voor p&o-verantwoordelijken en contactpersonen integriteit 6 april 2011."— Transcript van de presentatie:

1 WERKEN AAN INTEGRITEIT IN DE VLAAMSE OVERHEID Dag voor p&o-verantwoordelijken en contactpersonen integriteit 6 april 2011

2 28 juli 20142 Gratis workshop! Gerda Serbruyns, P&O-adviseur AgO

3 Analyseschema Stap 1: wie is betrokken partij? Stap 2: welke waarden/belangen spelen mee? Stap 3: mogelijke alternatieven? Stap 4: conclusie : welke oplossing kiezen? op basis van welke waarden ? Stap 5: check: verantwoordelijkheid en verantwoording (t.o.v. uzelf en anderen).

4 Stap 5: De proef op de som Onderstaande testen kunnen helpen: Hellingproef Komt u hierdoor op een hellend vlak terecht? Creëert u een precedent? Is uw objectiviteit in gevaar? Wat als iedereen zo handelt? Wat als u in elke situatie zo handelt? Voorpaginatest Stel dat uw beslissing op de voorpagina staat… (= verantwoording voor anderen) Schoudertest Doe ik dit ook wanneer een collega over mijn schouder kijkt? Spiegeltest Kan ik in de spiegel kijken? Is mijn gedrag in overeenstemming met wie ik zou willen zijn? (= verantwoording voor uzelf)

5 Een dilemma? Dilemma = situatie waarbij het niet duidelijk is wat u het beste zou doen om de situatie op een goede, morele manier op te lossen 28 juli 20145

6 Een dilemma ? Hulpmiddel: deontologische code Vlaamse overheid door Kristien Verbraeken

7 Deontologische code: instrument van integriteitsbeleid Welke stappen voor nieuwe code? –Akkoord minister –Bespreking hoger overleg comité –Mededeling Vlaamse Regering 28 juli 20147

8 Welkom, contactpersonen integriteit

9 Welkom, P&O-verantwoordelijken door Herwig Van Nerum, afdelingshoofd AgO

10 Op het programma… Voormiddag Voorstelling ontwerpcode … in integriteitsbeleid VO Integriteitsactoren met in een hoofdrol: U Praktijkverhaal Kind en Gezin Namiddag Aan de slag: integriteit in uw entiteit Collega’s inspireren Ondersteunings- instrumenten Verder samen werken

11 Deontologische code: instrument van integriteitsbeleid Voorstelling ontwerp deontologische code 28 juli 201411

12 Deontologische code: instrument van integriteitsbeleid Voorstelling ontwerp deontologische code Vlaamse overheid 28 juli 201412

13 Achtergrond aanpassing code Huidige code: omzendbrief 6 juli 2006 28 juli 201413

14 Achtergrond aanpassing code 2008: evaluatie focusgroepen belanghebbenden 28 juli 201414

15 Achtergrond aanpassing code Nieuw voorstel code 2009: algemeen kader + modelcode 28 juli 201415

16 Achtergrond aanpassing code Oktober 2010: heropstart actualisatie code werkgroep klankbordgroep + input & feedback actoren 28 juli 201416

17 Achtergrond aanpassing code CAG 8 december 2010: voorstel werkdocument 13 januari 2011: goedkeuring aangepast werkdocument 28 juli 201417

18 Aanpassing deontologische code Nieuw –Nadruk stimulerende functie –Geclassificeerde informatie –Sociale media –Kwetsbare functies –Melden onregelmatigheden –Sancties 28 juli 201418

19 Aanpassing deontologische code Aangepast –Toepassingsgebied –Giften en geschenken –Gebruik ICT-middelen –Dienstverlening VO –Waarden 28 juli 201419

20 Aanpassing deontologische code Loyaliteit en samenwerken Betrouwbaarheid (correct en consequent handelen) Klantgerichtheid Objectiviteit Zorgvuldig beheer van middelen Spreekrecht en spreekplicht 28 juli 201420 6 principes van de deontologische code

21 De code en uw werkveld nieuwe code gezien vanuit Personeel en Organisatie- perspectief 28 juli 201421

22 28 juli 201422

23 Deontologische code: instrument van integriteitsbeleid 28 juli 201423

24 Wat is integriteit? 28 juli 201424

25 Wat is integriteit? Vlaamse overheid: handelen volgens waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als: geschreven en ongeschreven rechtschapenheid onschendbaarheid onkreukbaarheid zorgvuldigheid zuiverheid van oogmerk willens en wetens te goeder trouw zijn betrouwbaarheid geloofwaardigheid 28 juli 201425

26 Wat is integriteit? Integriteits- schendingen: het oneigenlijk gebruik maken van ten behoeve van zichzelf of derden. positie kennis macht relaties bevoegdheden 28 juli 201426

27 Fundamenten Ambtelijke integriteit + Bestuurlijke integriteit ___________________ = Deugdelijk bestuur 27

28 3 pijlers 3 pijlers: –Preventie –Controle/detectie –Reactie/sanctie (curatief) Combinatie: stimuleren en controleren (soft & hard law) 28

29 Beleidsinstrumenten 3 pijlers tastbaar in: –Structuren + –Regelgeving + –Hulpmiddelen ___________________ = Beleidsinstrumenten 128 juli 201429

30 Rooster: instrumenten, actoren, pijlers InstrumentActorPijler Deontologische code entiteitspecifieke codes Coördinator Integriteitszorg (e.a.)Preventie, controle Dilemmatraining, train de trainerAgOPreventie Spreekbuis (uniek meldpunt) Afdeling Preventie en Bescherming, IAVA, Coördinator Integriteitszorg Onthaal, detectie ManagementcodeAgOPreventie, controle Handreiking integriteitsbeleid (maturiteitsinschatting) IAVAPreventie (controle en detectie) Handleiding identificeren kwetsbare functiesCoördinator integriteitszorgPreventie Detectieaudits (op basis van frauderisicoanalyse)IAVA Detectie (preventie) forensische auditsIAVAReactie KlokkenluidersbeschermingVlaams OmbudsdienstDetectie Vlaams Personeelsstatuut/ arbeidscontractenLeidinggevendenReactie/sanctie HR-instrumentarium: personeelspeiling, BUE, competentiemanagement LeidinggevendenPreventie Relevante regelgeving: bv wet overheidsopdrachten, ICT-code, handreiking omgaan sociale media, omzendbrief (draaideurconstructies) en kwetsbare functies, … Federale overheid, Vlaamse overheid, CAG, entiteiten Preventie 30

31 28 juli 201431

32 Huidige actoren integriteit Organisatieniveau Entiteitsniveau Coördinator Integriteitszorg IAVA Preventieadviseurs - APB AgO dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst Leidinggevende P&O-verantwoordelijke Vertrouwenspersonen Contactpersonen Integriteit Emancipatieambtenaren Klachtenbehandelaar 32

33 Tijd om te zoemen hoe zie ik mijn rol in het uitrollen van integriteitsbeleid in mijn organisatie ? welke bekommernissen / aandachtspunten heb ik hierbij ? wat is voor mij de hamvraag ? 28 juli 201433

34 PAUZE 28 juli 201434 2B43 / 2B44

35 Honing! rollen in het uitrollen van integriteitsbeleid in de organisaties ? bekommernissen / aandachtspunten ? hamvragen ? 28 juli 201435

36 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201436 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

37 Coördinator Integriteitszorg Rol welRol niet 28 juli 201437 - Integriteitsbeleid: input, evaluatie, interactie beleiduitvoering - Advies - Uitbouwen kenniscentrum - Coördineren (virtueel) bureau integriteit -Ondersteuning communicatie - Meldpunt - Vertrouwenspersoon - Bemiddelaar - Oplossen integriteitsproblemen

38 Doelstellingen 2011 Uniek meldpunt Oprichten (virtueel) Bureau Integriteit Nieuwe deontologische code Evaluatie en advies klokkenluiders- bescherming 38

39 Contact Kristien Verbraeken kristien.verbraeken@ bz.vlaanderen.be tel 0499 94 95 22 integriteit@ vlaanderen.be www.vlaanderen.be/ integriteit kristien.verbraeken@ bz.vlaanderen.be integriteit@ vlaanderen.be 39

40 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201440 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

41 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201441 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

42 28 juli 201442 Contactgegevens GDPB Afdeling Preventie en Bescherming Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 Brussel 02 553 01 22 gdpb@bz.vlaanderen.be Preventie en Bescherming | Koepel-site | Extranet van de Vlaamse overheid

43 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201443 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

44 P&O-adviseur, ook voor integriteit Rol welRol niet 28 juli 201444 Tweedelijnsondersteuning uitrol integriteitsbeleid: -Instrumentendoos integriteit: aanbieden en verder uitbouwen - dilemmatraining train de trainer / ook op maat - pool trainers / stagiairs Eerstelijnsondersteuning uitrol integriteitsbeleid

45 P&O-adviseur, ook voor integriteit Rol welRol niet 28 juli 201445 Tweedelijnsondersteuning uitrol integriteitsbeleid: - ad hoc advies uitrol integriteitsbeleid - pilootprojecten begeleiden Eerstelijnsondersteuning

46 Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) Boudewijnlaan 30 1000 Brussel 02 553 49 87 Gerda.serbruyns@bz.vlaanderen.be www.agoweb.bewww.agoweb.be Atelier Integriteit www.vormingsweb.bewww.vormingsweb.be Dilemmatraining train de trainer

47 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201447 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

48 Centrale integriteitsactoren 28 juli 201448 Coördinator Integriteitszorg (virtueel bureau integriteitszorg, uniek meldpunt) IAVA Preventieadviseurs - APB AgO Dienst Emancipatiezaken Vlaamse Ombudsdienst

49 28 juli 201449

50 Nog vragen? 28 juli 201450

51 Integriteitsactoren entiteiten Vlaamse overheid 28 juli 201451 - Leidinggevenden - P&O-verantwoordelijken - Vertrouwenspersonen - Contactpersonen integriteit - Emancipatieambtenaren - Klachtenbehandelaars

52 Integriteitsactoren: praktijkverhaal Kind en Gezin 28 juli 201452

53 Integriteitsactoren: praktijkverhaal Kind en Gezin 28 juli 201453

54 Synthese voormiddag 28 juli 201454

55 LUNCH Balkon 2 midden Terug aan de slag om 13.30 u 28 juli 201455


Download ppt "WERKEN AAN INTEGRITEIT IN DE VLAAMSE OVERHEID Dag voor p&o-verantwoordelijken en contactpersonen integriteit 6 april 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google