De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 121: 1 Na de zegen Gz. 79: 1 Schriftlezing: Mat. 1: 18 - 25 Tekst: Hebr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 121: 1 Na de zegen Gz. 79: 1 Schriftlezing: Mat. 1: 18 - 25 Tekst: Hebr."— Transcript van de presentatie:

1

2 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 121: 1 Na de zegen Gz. 79: 1 Schriftlezing: Mat. 1: 18 - 25 Tekst: Hebr. 2: 14 - 18 Zondag 4

3 … TIENERS VAN TOEN Op woensdag 19 december D.V. hebben wij ons Kerstdiner. U kunt zich hiervoor nog opgeven tot a.s. woensdag 12 december bij de teamleden. (denkt U ook even aan de onkosten?) ….

4 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom!

5 KERSTCONCERT In Het Morgenlicht Chr. Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Gerben Pol m.m.v. Geref. Koor Te Deum Laudamus o.l.v. Edwin Velvis en Kinderkoor Eigenwijs o.l.v. Christien Nieland Entree gratis, wel collecte na afloop Donderdag 20 december 19:30 uur

6

7 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013 Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via: zendingszondag2013@gmail.com

8 Welkom bij AKZ+! Theologie voor iedereen

9 Leren van Gods wereldwijde kerk Gouda va 17-01 Bonhoeffer Zwolle 06-02, Gouda va 04-04 Verzoening en wet in islam en chr. geloof Zwolle Kijk op www.akzplus.nl voor meer informatie en aanmelden

10 Verzoening in het pastoraat Gouda va 06-02 Vreemdelingschap en de Vroege Kerk Apeldoorn va 11-02 Training contextueel & narratief pastoraat Zwolle va 25-02 Studenten betalen minder dan de helft van de prijs!

11 Wat is AKZ+? Apeldoorn: Theologische Universiteit Christelijke Gereformeerde kerken Kampen: Theologische Universiteit Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Zwolle: Gereformeerde Hogeschool Samenwerking in de theologie voor de praktijk! ++++++ AKZAKZ

12 Samen zingen op kerstavond (traditionele liederen) Kerst 2012 | Toegang gratis | Collecte na afloop | Neem je buren mee | | Het Morgenlicht | Maandag 24 december | 21:30 uur |

13 In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 121: 1 Na de zegen Gz. 79: 1 Schriftlezing: Mat. 1: 18 - 25 Tekst: Hebr. 2: 14 - 18 Zondag 4

14  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115 Voor de dienst: Gz. 121: 1

15 Vers 1 God, die was en is en komt, leg een lied in onze mond, dat de hele wereld hoort, want nabij ons is uw woord, Ontferm U, Heer. Gezang 121: 1

16 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

17  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

18  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

19 Vers 1 Hoe zal ik Hem bezingen en loven in mijn lied, die boven alle dingen troont in zijn rijksgebied? Gods Geest wil ons verlichten, de fakkel van het Woord zal klaar ons onderrichten, hoe Hem de lof bekoort. Gezang 79: 1

20  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

21  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

22  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

23 Vers 2 Waarom verliet die Koning zijn troon in heerlijkheid, koos Hij bij ons zijn woning: een mens in dienstbaarheid? De Vader zag bewogen de wereld in haar nood: zijn Zoon kwam uit de hoge tot redding van de dood. Gezang 79: 2, 3, 4

24 Vers 3 Hem spreidde Sion palmen in geestdrift, gauw gedoofd; nog zingt de kerk haar psalmen en looft haar Heer en Hoofd, gedenkt Hem op zijn paden tot buiten Salems poort, waar 't Lam, met vloek beladen, het lichaam werd doorboord. Gezang 79: 2, 3, 4

25 Vers 4 Mijn hart vol boos begeren getuigt steeds tegen mij, het bloed van onze Here spreekt van het oordeel vrij: Hij deed ons met Zich sterven en uit het graf opstaan en om zijn loon te werven is Hij ons voor gegaan. Gezang 79: 2, 3, 4

26  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

27  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

28 Vers 1 Het Lam, voor ons op aard' geslacht, is eeuwig waard te ontvangen de wijsheid, rijkdom, eer en kracht en dankb're lofgezangen! Liedboek 110

29 Vers 2 Hij, die als Hogepriester leeft, en met zijn Geest ons zegent, Hij is 't, die moed en sterkte geeft, wat kwaad ons ook bejegent. Liedboek 110

30 Vers 3 Die in ons oog de moeite leest, toont ons zijn medelijden; Hij is, als wij, verzocht geweest en sterkt ons, als wij strijden. Liedboek 110

31 Vers 4 Hij komt en draagt de gloriekroon; God toont zijn welgevallen en geeft aan Hem, als Mensenzoon het oordeel over allen. Liedboek 110

32  Votum en zegengroet  Gz.79: 1  Gebed  Lezen:Mat. 1: 18 - 25  Gz.79: 2, 3, 4  Tekst:Hebr. 2: 14 – 18  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz. 115

33 Na de preek: Gz. 115

34 Als je denkt aan honger of oorlog Als je denkt aan je zieke vriend En aan alles dat Zonder reden Zomaar fout kan gaan En als je denkt aan werkeloosheid Aan de ondergang van het avondland Bedenk dan dat Heel lang geleden Alles anders was Want wij komen, wij komen uit het Pa pa pa pa Uit het pa pa pa pa Daar begon het in het Pa pa pa pa Paradijs En als je denkt aan ongelijkheid Aan elke vreemdeling ongewenst door zijn huid Aan die ongelofelijke domheid Die soms zijn gezicht laat zien En als je denkt aan hakenkruisen En aan nodeloos geweld Bedenk dan dat Heel lang geleden Alles anders was Laten we teruggaan, teruggaan naar het Teruggaan naar het Pa pa pa pa Naar het pa pa pa pa Ja, naar het pa pa pa pa Paradijs Kom we gaan terug naar het Pa pa pa pa Naar het pa pa pa pa Ja, naar het pa pa pa pa Paradijs Hoe kunnen we leven Zo arm van geest Maak nu de keuze Dan gaan we terug naar wat eens is geweest Kom we gaan Pa pa pa pa Paradijs

35 Als je denkt aan honger of oorlog Als je denkt aan je zieke vriend En aan alles dat Zonder reden Zomaar fout kan gaan En als je denkt aan werkeloosheid Aan de ondergang van het avondland Bedenk dan dat Heel lang geleden Alles anders was

36

37

38 God geeft een dikke onvoldoende…. ….aan mij! Tegenwerping 1 sommige mensen (zoals ik??) vallen toch wel mee? Tegenwerping 2 maar ik kan er toch niets aan doen?

39 Toch ziet God bij jou schuld… …zelfs zware schuld… …bij iedereen… …met zware straf als onvermijdelijk gevolg!

40

41  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

42 Vers 1 Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet. Gezang 115

43 Vers 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland! Gezang 115

44  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

45  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

46 Psalm 146: 4, 8 Vers 4 't Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

47 Psalm 146 Vers 8 't Is de HEER van alle heren Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

48  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

49  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gz. 68

50  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

51 Gezang 68 Vers 1 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

52 Gezang 68 Vers 2 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d' eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

53 Gezang 68 Vers 3 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

54  Lb. 110  Tekst: Zondag 4  Preek  Gz.115  Geloofsbelijdenis  Ps. 146: 4, 8  Gebed  Collecte  Gz.68  Zegen

55

56 Tot volgende week zondag Om: 9.00 Om: 9.00 Met Prof. Dr. J. Douma Met Prof. Dr. J. Douma In het Morgenlicht In het Morgenlicht En om: 14:30 En om: 14:30 Met Ds. R. Tigelaar Met Ds. R. Tigelaar In het Morgenlicht In het Morgenlicht

57


Download ppt "In deze dienst zal Ds. G. F. de Kimpe voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 121: 1 Na de zegen Gz. 79: 1 Schriftlezing: Mat. 1: 18 - 25 Tekst: Hebr."

Verwante presentaties


Ads door Google