De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kring Amsterdam e.o. Arbeidsgerelateerde zorg heeft toekomst Jurriaan Penders Voorzitter NVAB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kring Amsterdam e.o. Arbeidsgerelateerde zorg heeft toekomst Jurriaan Penders Voorzitter NVAB."— Transcript van de presentatie:

1 Kring Amsterdam e.o. Arbeidsgerelateerde zorg heeft toekomst Jurriaan Penders Voorzitter NVAB

2 Ondertitel Bedrijfsartsen van Nederland, hoe bereiken wij ons doel? Jurriaan Penders Voorzitter NVAB

3 Disclosure Voorzitter NVAB Zelfstandig bedrijfsarts Geen andere inkomsten of belangen

4 Inhoud Inleiding Uitgangspunten Kabinetsreactie jan 2015 Strategische leidraad Bedrijfsarts 2020 Second opinion/ klachtregeling

5 De NVAB Wetenschappelijke beroepsvereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, Immateriële belangenbehartiging Vergrijzing 2250 -> 1750 -> ? Federatiepartner KNMG

6 Uitgangspunten I Gezondheidsdefinitie (Huber 2009) ‘Het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.’

7 Uitgangspunten II Werken is gezond (Waddel & Burton 2006): ‘Werk in gezonde werkomgeving en aansluitend bij kennis/ervaring heeft positief gezondheidseffect.’

8 Uitgangspunten III Perspectief van buiten naar binnen en uitgaan van de blik werkende, werkgever en curatieve arts? Handelen bedrijfsarts is gericht op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van de werkende. De bedrijfsarts is er voor iedereen die werkt.

9 Paradigm shift (GPA 2007) The Labour ApproachThe Public Health Approach Occupational Health Werknemers met een contract Werkgevers verantwoordelijkheid Alleen op de werkvloer Alleen werkgerelateerde gezondheidsaspecten Onderhandelen tussen werkgevers en werknemers Workers’ Health Alle werkenden Ieders verantwoordelijkheid Werkvloer overstijgend Alle gezondheids- determinanten Brede maatschappelijke dialoog: verzekeraars, overheden op vlak van gezondheid en omgeving Gezondheidsbescherming niet alleen als onderhandelingsresultaat

10 Maatschappelijke uitdagingen Opschuiven pensioenleeftijd Meer chronisch zieken Flexibilisering arbeidsmarkt Deregulering overheid Kosten gezondheidszorg Crisis: weinig preventie

11 Realiteit is ook:

12 Perspectief curatieve sector Stellen diagnose: taak arts Spanningsvelden: Behandeling en controle Begeleiden - beoordelen (VA-BA) Twee ‘heren’ dienen Erkenning factor arbeid stijgt. Convenant KNMG-LHV-NHG-NVAB

13 Kabinetsreactie nav SER-advies Erkenning deskundigheid Geen stelselwijziging -Arbocuratieve samenwerking -Second opinion -Instroom/ opleiding -Weinig preventie NVAB had meer ambitie…

14 De nieuwe strategische leidraad De specialist arbeid en gezondheid ! Dokter en / of adviseur Meerdere profielen Samengaan verzekeringsarts Accent op verzuim of preventie SZW of VWS

15 Bedrijfsarts 2020 Positionering Positionering richting gezondheidszorg, zoals veel internationale collega’s? Scherper onderscheid advies in opdracht werknemer – werkgever Levenslang participeren: continuüm JGZ, BGZ, ouderengnk Is de naam ‘bedrijfsarts’ nog adequaat?

16 Bedrijfsarts 2020 Taakherschikking Rol in verzuim meer op afstand Arboverpleegkundigen, casemanagers, POB Naast zorg voor de werkende ook adviesrol bedrijf- of sectorniveau. Gezondheidscheck en BRAVO als onderdeel publieke zorg?

17 Bedrijfsarts 2020 continuïteit van zorg PPP ‘persoonlijk participatie plan’ Verbinding EPD en curatieve sector Big data Versterking branchespecifieke kennis Vindbaarheid bedrijfsarts >>

18 Bedrijfsarts 2020 Uitdagingen Kennis schiet tekort op branchespec deelgebieden Afhankelijk financiering WG; ook andere bronnen? Focus op verzuim -> aanpassing Toenadering VA-BA vs toenadering BA- zorg

19 Hoe verder? Discussieer mee! -ALV 1 april -BG dagen 18/ 19 juni -Kringen/ commissies -Social media Reageer op strategische leidraad!

20 Hoe kan de bedrijfsarts het vertrouwen vergroten? Alleen 2012?

21 Second opinion en klachtenprocedure (ook bij zelfstandige BA’n) KNMG: transparant en toetsbaar handelen Eed Hippocrates Kernwaarden Visitatie Tuchtrecht Klachtregeling

22 Alles behandeld? Bedrijfsartsen van Nederland, hoe bereiken we ons doel? - Visie op voorstellen tav positie, onafhankelijkheid en toegevoegde waarde van de bedrijfsarts - Het bereiken van ons doel - Het vergroten van het in de BA gestelde vertrouwen - Werken aan structurele oplossingen - Second opinion en klachtenprocedure (ook bij zelfstandige BA’n) - 1 e lijns centra en zorg voor zzp-ers

23

24 Adviezen NVAB I Verbeteren samenwerking huisartsen - bedrijfsartsen Stimuleren kennis over 'factor arbeid' in de curatieve zorg Academisering Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde Invoeren vrij toegankelijk Arbeidsomstandighedenspreekuur Verbeteren meldingsprocedure beroepsziekten Ontwikkelen en opzetten van Preventiefondsen op branche- /sectorniveau Invoeren van en controle op een minimaal basiscontract arbodienstverlening Eisen aan basiscontract

25 Adviezen NVAB II Voorkómen juridisering waar het gaat om loonsancties van het UWV Betrekken inkomensverzekeraars bij verbetering van de arbeidsgerelateerde zorg Instellen Raad van Bedrijfsgeneeskunde Positioneren van de Klinische Arbeidsgeneeskunde Inrichten opleidingsfonds voor bedrijfs- en verzekeringsartsen Opzetten van pilot-regio's Toezicht en controle op de privacy van werknemers.


Download ppt "Kring Amsterdam e.o. Arbeidsgerelateerde zorg heeft toekomst Jurriaan Penders Voorzitter NVAB."

Verwante presentaties


Ads door Google