De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 23 maart 2010 De NVAB, het beleid nu en straks Kring ZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 23 maart 2010 De NVAB, het beleid nu en straks Kring ZW."— Transcript van de presentatie:

1 1 23 maart 2010 De NVAB, het beleid nu en straks Kring ZW

2 programma  Wat voorafging  Nieuw meerjarenplan 2010 – 2015  Verenigingsfunctioneren  Doelgroepverbreding  Nieuwe financieringsvormen  Nieuwe inhoudelijke thema’s 2

3 2007 Positioneringsnota NVAB De bedrijfsarts, dokter en adviseur 3

4 2007 Positioneringsnota NVAB - de bedrijfsgeneeskunde maakt deel uit van de eerstelijns zorg - de bedrijfsarts is medisch adviseur van bedrijven - de bedrijfsarts heeft individuele zorgtaken: begeleiden bij verzuim is ook behandelen -niet alleen werknemers zijn gebaat bij de expertise van de bedrijfsarts: het participatie-principe 4

5 strategische ijkpunten Tussen arbodienstverlening en eerstelijnsgezondheidszorg wat voorafging: 2001 aansluiting KNMG 2004 EBM-richtlijnontwikkeling 2005 standpunt claimbeoordeling 2007 pilots BA in eerste lijn 2009 KNMG-rapport taken /verantwoordlijkh. 2010 herijking arbozorg door SER / FNV ??? 5

6 Verenigings functioneren Voorlopers :Volgers : - individuele belangen - de BA in de praktijk - werkgelegenheid 6 - kwaliteitsbeleid - richtlijnen en visitatie - innovaties

7 DILEMMA EN KEUZEN: Ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en / of Implementatie van bestaande richtlijnen 7

8 DILEMMA EN KEUZEN: Aanwezigheids Democratie (ALV) of Digitaal forum 8

9 Van werknemers naar : doelgroepverbreding Misschien zijn er wel vijf miljoen mensen in Nederland die nooit een BA zien en hun expertise goed zouden kunnen gebruiken….. 9

10 - ZZP- ers1 milj - uitkeringsgerechtigden 1 milj - mantelzorgers / vrijw.1 milj - studenten en schoolverlaters 0,5 milj - medewerkers MKB (van de 4milj) 1,5 milj totaal5 miljoen 10

11 Financiering arbeidsgeneeskunde Als onderdeel van de publieke gezondheidszorg 11 Als faciliteit voor alleen werknemers

12 Nieuwe visie van FNV dd 22 maart 2010 Twee soorten bedrijfsartsen: - organisatie - adviseringsartsen voor bedrijven en werkgevers o.a PAGO er RI&E, keuringen, gezondheidsmanagement. - ‘arboartsen’ voor de arbeidsgeneeskundige begeleiding van individuen in de nabijheid van curatieve zorg, taken ‘poortwachter’ 12

13 Duurzame inzetbaarheid en participatie: - nieuwe invulling belasting en belastbaarheid - nieuwe invulling preventie, PMO, PAGO - nieuwe invulling van lifestyle-interventies 13

14 ‘Productenboek bedrijfsgeneeskunde’ 14

15 Het rapport van KNMG-consult Taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts in het kader van de verzuimbegeleiding en de re-integratie Prof. dr.J.H.B.M. Willems Mevr. mr. H.C.B. van der Meer 15

16 Hoofdlijn (Arbowet) ƒArt. 14 Arbowet : werkgever heeft plicht zich bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door bedrijfsarts ƒ(geldt overigens ook voor PAGO, aanst.keuring en toetsing RI&E) ƒN.B. bij begeleiding door arbodienst moet daar een bedrijfsarts werkzaam zijn. 16

17 Conclusie rapport KNMG-consult: de BA is de inhoudelijk regisseur - De werkgever heeft de plicht bij verzuim aan de werknemer toegang tot de bedrijfsarts te garanderen - Anderen die bij de verzuimbegeleiding worden betrokken doen dat bij delegatie door de bedrijfsarts - Ook bij zgn. eigen-regie-model door werkgever zal leidinggevende/casemanager alle acties moeten laten toetsen door de bedrijfsarts ! 17

18 NVAB, denk vooral mee Eerstvolgende ALV is op 7 april 2010 18


Download ppt "1 23 maart 2010 De NVAB, het beleid nu en straks Kring ZW."

Verwante presentaties


Ads door Google