De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar gaan wij u over informeren Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe werkt het wanneer u zich aanmeldt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar gaan wij u over informeren Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe werkt het wanneer u zich aanmeldt."— Transcript van de presentatie:

1 de Wet maatschappelijke ondersteuning

2 Waar gaan wij u over informeren Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe werkt het wanneer u zich aanmeldt bij de gemeente.

3 2007 Ingang Wet Maatschappelijke ondersteuning. -Uitgevoerd door gemeenten -Oude WVG en huishoudelijke hulp 2015 Wet Maatschappelijke ondersteuning vernieuwd -Meer taken naar de gemeenten. - Doel: Iedereen kan deel nemen aan de samenleving. Mensen ondersteunen die problemen hebben bij het maatschappelijk participeren en bij de zelfredzaamheid.

4 Participeren is: Iedereen doet mee, Iedereen doet ertoe!

5 Verandering in zienswijze Van zorgen naar ondersteunen Van overnemen naar eigen verantwoordelijkheid Van “ik heb recht op” naar “ wat is de beste oplossing voor mijn probleem” Van individuele voorzieningen naar ander soortige oplossingen Van eenheidsworst naar maatwerk en creatieve oplossingen

6 U neemt contact op met de gemeente U neemt telefonisch contact op met de gemeente U wordt te woord gestaan door een consulent van loket Wmo en Jeugd In dat gesprek wordt samen met u het probleem vastgesteld en beoordeeld of u wel bij de gemeente op de goed plaats bent Zo ja, dan wordt er een aanmelding gemaakt

7 Keukentafelgesprek/ Onderzoek Een consulent maakt met u een afspraak voor een huisbezoek. De consulent stelt samen met u het probleem vast en gaat samen met u op zoek naar een passende oplossing voor het probleem. Het probleem van u is het vertrekpunt en niet meer alleen de aandoening.

8 Eigen kracht en oplossingen Bij het zoeken naar die oplossing wordt gekeken, naar wat kunt u nog zelf oplossen (eigen kracht) Wat kan de omgeving(familie, vrienden, buren etc) daar voor rol in spelen. Wat zijn er voor algemene voorzieningen (buurthuis, eetcafe, sport- en hobbyvereniging)die kunnen bijdrage aan een oplossing.

9 Maatwerkvoorziening Als eigen kracht en voorliggende voorzieningen niet kunnen. De oplossing(en) wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. er komt een officiële aanvraag en dit kan volstaan met de ondertekening van het gespreksverslag/ondersteuningsplan. De maatwerk voorziening wordt afgehandeld door de gemeente.

10 Welke voorzieningen voor WMO volwassenen  Vervoer  Huishoudelijke hulp  Woonvoorzieningen  Rolstoelvoorzieningen  Begeleiding groep  Begeleiding individueel  Beschermd wonen

11 Welke voorzieningen niet Persoonlijke verzorging. Opname in verzorgingshuis of verpleeghuis. Lijfgebonden hulpmiddelen.

12 Vragen??


Download ppt "De Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar gaan wij u over informeren Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoe werkt het wanneer u zich aanmeldt."

Verwante presentaties


Ads door Google