De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van AWBZ naar Wmo Individuele Begeleiding Dagbesteding Vervoer Gesprek cliëntenvertegenwoordigers 19 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van AWBZ naar Wmo Individuele Begeleiding Dagbesteding Vervoer Gesprek cliëntenvertegenwoordigers 19 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Van AWBZ naar Wmo Individuele Begeleiding Dagbesteding Vervoer Gesprek cliëntenvertegenwoordigers 19 juni 2014

2 Wmo 2015 Begeleiding uit de AWBZ 1500 mensen individuele begeleiding 500 cliënten dagbesteding Budget 20% minder

3 Wmo 2015 Nadruk op eigen verantwoordelijkheid Doel: - Het vergroten van zelfredzaamheid en participatie om mensen zo lang mogelijk in eigen leefomgeving te laten blijven. - Onderdak en begeleiding bieden als mensen hun thuissituatie hebben moeten verlaten en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven.

4 Visie (Raad juni 2013) Zelfredzaamheid voorop De omgeving doet mee Voorkomen is beter dan genezen Oplossingen per persoon, soms samen We laten niemand vallen Hulp dichtbij huis Één huishouden, één plan Snelle interventies als hulp nodig is

5 Organisatie ondersteuning Lokale basis (zorg) infrastructuur algemene voorzieningen en vindplaatsen: scholen, kinderopvang, welzijnsinstellingen, sportvereniging, huisartsen, GGD, kerken, steunpunt huiselijk geweld, vrijwilligers in georganiseerd verband, Stips Wijkteam (s) differentiatie eventueel op basis van populatie en zorgvraag Burgerkracht (civil society) Familie, vrienden, gezin, buurt, kerken, vrijwilligers Digitalisering Digitaal loket (informatie, advies, vraagverheldering, signalering, doorverwijzen), beheer eigen dossier, platform voor klachtafhandeling Specifieke zorg residentieel, JB/JR, Fakt-teams, etc.

6 Verbinden nieuwe en bestaande taken Wij hebben al veel taken in het sociaal domein, uitdaging om goede verbinding te maken tussen nieuwe en huidige taken. Verbinding tussen sociaal domein en aanpalende domeinen. Herijking van de opdrachtgevende rol richting gesubsidieerde instellingen in de basisinfrastructuur.

7 Individuele begeleiding Generalistische begeleiding in de Wijkteams Praktische begeleiding Specialistische begeleiding

8 Individuele begeleiding Generalistische begeleiding in de Wijkteams Praktische begeleiding Specialistische begeleiding

9 Dagactivering Dagactivering organiseren we op basis van benodigde ondersteuning, zoveel mogelijk in de wijk/geïntegreerd in de samenleving en niet per doelgroep. Drie functies: ›Ontmoeting en inloop ›Dagactivering ›Arbeidsmatige dagbesteding

10 Vervoer Waar kan wijkgericht, met vrijwilligers Geïntegreerd professioneel aanbod van: ›Collectief vervoer ›Leerlingenvervoer ›Specialistisch vervoer


Download ppt "Van AWBZ naar Wmo Individuele Begeleiding Dagbesteding Vervoer Gesprek cliëntenvertegenwoordigers 19 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google