De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functiemix in de Aloysiusstichting Voorhout, 23 maart 2010 Piet-Hein Mees Marjan van Hof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functiemix in de Aloysiusstichting Voorhout, 23 maart 2010 Piet-Hein Mees Marjan van Hof."— Transcript van de presentatie:

1

2 Functiemix in de Aloysiusstichting Voorhout, 23 maart 2010 Piet-Hein Mees Marjan van Hof

3 Programma Wat betekent het beleid voor jou? Wat wordt er van de Sectordirecteur, Locatiedirecteur, de MR en van de individuele medewerker verwacht? Korte presentatie functiemix in het algemeen De functiemix voor de ASOJ in het bijzonder Gedachtewisseling en vragen

4 De functiemix Doel: impuls voor kwaliteitsverbetering Voor alle sectoren VO, PO en SBO Verschillende percentages

5 Percentages SBO 20102011201220132014 LB9794928986 LC3681114

6 Inhoud convenant Meer loopbaanmogelijkheden realiseren binnen beroep Opleiding als criterium meewegen bij Fuwa, in samenhang met werkzaamheden en verantwoordelijkheden Kortere salarislijnen

7 Kansen  Goede leraren belonen  Loopbaanperspectief bieden  Kwaliteit van het onderwijs verhogen  Lesgeven centraal  Professioneel leidinggeven  Actualiseren personeelsbeleid

8 Afspraken Functiemix alleen bedoeld voor leraren:  Voldoet aan eisen WPO/WEC en Wet BIO  Pedagogisch en didactisch verantwoordelijk voor groep ll  Minimaal 50% of meer van 930 uur verantwoordelijk voor die groep ll  Deeltijders naar rato

9 Afspraken Moet voldoen aan de voorbeeldfunctie in de CAO Werk-en denkniveau HBO+ Ontwikkelen, uitdragen en verdedigen onderwijsbeleid Signaleren en analyseren innovatiebehoefte

10 Functiemix binnen Aloysius Beleidsnotitie Belangrijke uitgangspunten: * Uitgaan van voorbeeldfunctie * 60% voor de klas * Ondergrens werktijd 0.6 fte

11 Te nemen maatregelen Informeren leraren over eisen van LB naar LC Instrument van gesprekscyclus aanscherpen Opstellen (meerjaren) formatie-en personeelsplan Opstellen opleidingsplan LC minimaal MASTER SEN (60 studiepunten) of EVC gecertificeerd Speciaal beleid t.a.v. high potentials Aanpassing functiebouwwerk

12 Terugkeermogelijkheid Vrijwillig  In het kader van leeftijdsfase bewust personeelsbeleid  Terug naar Lb schaal (dichtstbijzijnde trede)

13 Terugkeermogelijkheid Onvrijwillig  In het kader van kwalitatief personeelsbeleid  Door gesprekken duidelijk wat aandachtspunten zijn en te nemen stappen ter verbetering  Goede begeleiding om aandachtspunten te verbeteren  Afscheid is uiterste maatregel

14 Benoemen of solliciteren  De benoeming wordt gedaan op voordracht van de sectordirecteur en wordt uitgevoerd door de algemeen directeur.  Bij meerdere kandidaten volgt een interne sollicitatieprocedure

15 Sollicitatieprocedure Openstelling vacature intern in de school Geen kandidaten binnen eigen school, dan breder binnen de Stichting Voordrachtscommissie:, bestaande uit: - locatiedirecteur (voorzitter) - sectordirecteur - één of twee onderwijsgevenden - Onderwijsondersteuner - lid van de MR b.v.k. een ouder

16 Sollicitatieprocedure (2) Alle kandidaten worden opgeroepen Twee gesprekken in twee verschillende rondes Eventueel assessment Voorzitter voordrachtscommissie doet voordracht aan de alg.directeur Als de alg.directeur de voordracht niet overneemt schriftelijk motiveren en mondeling toelichten

17 Invoering functiemix  Nulmeting 2009  Invoering augustus 2010

18 Nadere informatie www.leerkrachtvannederland.nl Nota Werken in het Onderwijs 2009 – zie: www.minocw.nl www.minocw.nl Opening website over ontwikkeling functiemix – zie: http://functiemix.minocw.nl http://functiemix.minocw.nl www.ib-groep.nl www.cfi.nl

19


Download ppt "Functiemix in de Aloysiusstichting Voorhout, 23 maart 2010 Piet-Hein Mees Marjan van Hof."

Verwante presentaties


Ads door Google