De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorbraak in professionalisering HPBO-project

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorbraak in professionalisering HPBO-project"— Transcript van de presentatie:

1 Doorbraak in professionalisering HPBO-project
Eigenaarschap Friesland college Leeuwarden Midden Nederland Utrecht Amarantis onderwijsgroep Amsterdam Arcus Heerlen Albeda Rotterdam Koning Willem 1 College ‘s-Hertogenbosch Leerlingen Ouders Leraren Middenmanagement College van Bestuur Wet BIO

2 Werk maken van professionalisering
De vuurtoren

3 Bedrijfsstage Koning Willem I College
De succesfactoren van diversiteit

4 Opdracht 1 Associaties met vuurtorens

5 Opdracht 2 De wet BIO Pure kennis

6 Wet BIO Leraar Interpersoonlijk Pedagogisch Didactisch Organisatorisch
Samenwerken met collega’s Samenwerken met de omgeving Reflectie en ontwikkeling

7 Zeven kerncompetenties
De Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) heeft het voorstel voor bekwaamheidseisen voor leraren ontwikkeld. De SBL heeft de competenties van een leraar gebaseerd op de verschillende rollen die hij heeft en de verschillende situaties waarin hij terecht kan komen. Dit heeft geleid tot de volgende zeven competenties: 1. Interpersoonlijke competentie: Leiding geven en zorgen voor een goede omgang met en tussen leerlingen. 2. Pedagogische competentie: zorgen voor een veilige leeromgeving en bevorderen van persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling. Ook: bevorderen van de ontwikkeling tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. 3. Vakinhoudelijke en didactische competentie: zorgen voor een krachtige leeromgeving en bevorderen van het leren. 4. Organisatorische competentie: zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer en structuur in de leeromgeving. 5. Competent in samenwerken in een team: zorgen dat het werk afgestemd is op dat van collega's; bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. 6. Competent in samenwerken met de omgeving: in het belang van de leerlingen een relatie onderhouden met ouders, buurt, bedrijven en instellingen. 7. Competent in reflectie en ontwikkeling: zorgen voor de eigen professionele ontwikkeling en de professionele kwaliteit van de beroepsuitoefening.

8 De omgeving leerlingen ouders ‘s-Hertogenbosch Noord-Brabant Nederland
De wereld

9 Doelen bedrijfsstage Koning Willem I College
Kennis en inzicht van actuele beroepssituaties, vaardigheden, kerntaken en werkprocessen verkrijgen; Het ontwikkelen van eigen competenties; Door gebruik te maken van verslaglegging en presentatie borgen naar de onderwijs- ontwikkeling. Het delen van ervaringen met het team om te komen tot actueel en op realiteit gebaseerd onderwijs.

10 Opdracht 3 Hoe ziet volgens U de ideale bedrijfsstage/docentenstage
eruit? Maak in duo’s een case die voldoet aan de ideale Docentenstage. Geef hierbij aan: Hoe lang en wanneer; Waar (soort bedrijf); Wat wordt er gedaan; Hoe worden de ervaringen gedeeld; Effecten op micro-niveau. Tijd: 10 minuten

11 “Niemand is in zijn eentje divers”
Werken aan teamcompetenties Uniforme kwaliteiten Diverse kwaliteiten Zwaktes bijspijkeren Sterktes benutten Team als optelsom Team als vermenigvuldiging 3+3+3=9 3x3x3=27 Gemiddelde prestatie Onderscheidende prestatie

12 Eisen Het aantal klokuren bedraagt bij een volledige baan minimaal 40 (incl intake, voorbereiding evaluaties, presentatie en het maken van verslagen). Het beschrijven van een aantal (maximaal 3) leervragen. Het aanleggen van een dossier

13 De leervragen Een leervraag heeft altijd een concrete relatie met voor de opleiding relevante werkprocessen, competenties, actuele vaardigheden en/of kennis van de branche, ontwikkelingen binnen de branche.

14 Fasen van bedrijfsstage
Intake gesprek Formuleren van de leervragen Zoeken van een stageplaats Het uitvoeren van de stage Het evalueren binnen het bedrijf met medewerkers Het presenteren aan het team van docenten De effecten op micro-niveau Het implementeren en bijstellen van het onderwijs Controlemoment bij leerlingen

15 Dossier – Portfolio - Bewijsmap
Schriftelijk verslag intake gesprek Schriftelijk overzicht leervragen Gegevens bedrijf/organisatie Schriftelijk verslag van de werkzaamheden binnen het bedrijf Schriftelijk verslag van de presentatie aan het team van docenten

16 Opdracht 4 Waar liggen de zwakke schakels volgens U?

17 Onderdelen van een risico analyse
Presentaties aan team Uitvallen van lessen Voorbeeldfunctie leidinggevenden Het zoeken van een stageplaats Kwantiteit (600 medewerkers primair proces) Digitaliseren Motivatie personeel Registratie (HRM)

18 Aandachtspunten EVC (eerder verworven competenties);
Steeds meer aandacht voor de voorbereiding van BPV; Internationalisering.

19 Vormen of opdracht voor thuis
meelopen meedenken interviews houden snuffelen verzamelen interpreteren oriënteren onderzoek

20 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Doorbraak in professionalisering HPBO-project"

Verwante presentaties


Ads door Google