De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie 9 juni 2011 Excellente onderwijsprogrammering Bijeenkomst van sectievertegenwoordigers in het kader van de PSG-Expeditie donderdag 9 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie 9 juni 2011 Excellente onderwijsprogrammering Bijeenkomst van sectievertegenwoordigers in het kader van de PSG-Expeditie donderdag 9 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie 9 juni 2011 Excellente onderwijsprogrammering Bijeenkomst van sectievertegenwoordigers in het kader van de PSG-Expeditie donderdag 9 juni 2011 Inleiding Peter Overgaauw

2 Excellente Onderwijsprogrammering Programma van deze middag: * Uitleg en toelichting door Kathrin van der Loo * Inleiding in excellente onderwijsprogrammering door Heleen van den Engel. Er wordt in groepen uiteen gegaan om de oefening uit te werken op basis van een format De indeling is als volgt: - Moderne talen - Science - Kunst - Mens en maatschappij - LO * Het maken van afspraken Woensdag 29 juni van 13.00 – 16.00 uur is een volgende en laatste bijeenkomst “excellent onderwijsprogramma”. De door de secties ontwikkelde leerlijnen worden tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd. * Napraten en borrel

3 Excellente Onderwijsprogrammering Secties en Teams (1) 1. Rol van de secties Secties bewaken de actualiteit van het programma op vakniveau, het vereiste niveau, de kwaliteit van de toetsing en de doorlopende leerlijn, zowel binnen de school, als school- en sector-overstijgend.

4 Excellente Onderwijsprogrammering Secties en Teams (2) 2. Teams Teams zijn verantwoordelijk voor een eenduidige en vakoverstijgende pedagogische en didactische aanpak van een groep leerlingen, met als doel de leerlingen maximaal te laten presteren.

5 Excellente Onderwijsprogrammering Regeringsbeleid Het kabinet zet in op “Beter presteren: opbrengstgericht en ambitieus” onder het motto “Het beste uit leerlingen halen” Bron: Actieplan Beter Presteren, publicatie ministerie OCW

6 Excellente Onderwijsprogrammering Doelstellingen zijn nog niet in zicht Onderzoek wijst uit dat: 1.Nederland daalt op de internationale ranking (PISA); 2.Het Nederlands VO het redelijk doet bij de middengroep, matig presteert bij de cognitief zwakkere leerlingen en zwak presteert bij de cognitief sterkste leerlingen (o.a. CPB); 3.VO-leerlingen zich in overgrote meerderheid vervelen op school, zich niet uitgedaagd voelen (LAKS); 4.Er steeds meer zwakke VSO-afdelingen komen (Inspectie, VO-raad)

7 Excellente Onderwijsprogrammering PSG doelstellingen zijn nog niet in zicht (1) De ambitie van de PSG is om bij de top 10% van de best presterende VO-scholen in Nederland te horen. Daarbij houden wij rekening met: 1.Onze leerlingen willen ander onderwijs 2. De samenleving heeft recht op betere prestaties van het onderwijs 3.Elk talent telt

8 Excellente Onderwijsprogrammering PSG doelstellingen zijn nog niet in zicht (2) Onze scholen worden High Performance Scholen: Sterk globaal gericht Aansluiten op eisen samenleving Normerend in gedrag en resultaten Talentontwikkeling = uitgangspunt Sterk actiegericht

9 Excellente Onderwijsprogrammering PSG doelstellingen zijn nog niet in zicht (3) Dit resulteert in: Leerlingen zijn aan het werk op school Excelleren is de norm Resultaten verbeteren sterk oplopend Smal-breed, traag-snel

10 Excellente Onderwijsprogrammering PSG doelstellingen zijn nog niet in zicht (4) Onderzoek –kwaliteitskaart Inspectie, waarderingen in Trouw en Elsevier – wijst uit dat de PSG-scholen binnen Nederland middelmatig presteren. Internationaal gezien is dat dus een onvoldoende!

11 Presentatie HPS 20 april 2011 PSG doelstellingen komen in zicht De kwaliteit van de docent is bepalend voor de prestaties van de leerlingen. Jullie zijn dus aan zet en wij helpen jullie daarbij! Excellente Onderwijsprogrammering


Download ppt "Presentatie 9 juni 2011 Excellente onderwijsprogrammering Bijeenkomst van sectievertegenwoordigers in het kader van de PSG-Expeditie donderdag 9 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google