De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom? Bevoegdheid, bekwaamheid en doorgaande professionele ontwikkeling zijn het fundament onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een professionele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom? Bevoegdheid, bekwaamheid en doorgaande professionele ontwikkeling zijn het fundament onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een professionele."— Transcript van de presentatie:

1

2 Waarom? Bevoegdheid, bekwaamheid en doorgaande professionele ontwikkeling zijn het fundament onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een professionele beroepsgroep bewaakt die kwaliteit. Registerleraar.nl is het instrument daarvoor. Bevoegdheid, bekwaamheid en doorgaande professionele ontwikkeling zijn het fundament onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je kunt niet iets bouwen zonder fundament. Een professionele beroepsgroep bewaakt die kwaliteit. Registerleraar.nl is het instrument om de professionele ontwikkeling inzichtelijk te maken.

3 Twee zijden van de munt Professional neemt verantwoordelijkheid
Professional legt verantwoording af De registerleraar laat zien dat hij bevoegd en bekwaam is en daadwerkelijk investeert in zijn professionele ontwikkeling. Het register toont de twee zijden van de munt: Je neemt zelf verantwoordelijkheid door daadwerkelijk in je professionele ontwikkeling te investeren. Door dat inzichtelijk te maken in regsiterleraar.nl leg je daarover ook verantwoording af aan de beroepsgroep. De inschrijving in het register is zichtbaar voor ouders en scholen en daarmee laat je dus publiekelijk zien dat je bevoegd en bekwaam bent en daadwerkelijk investeert in je professionele ontwikkeling. Als ouder kun je alleen zien of een leraar is geregistreerd. Tot 2013 zien de scholen hetzelfde als wat de ouders zien. Daarna krijgen leraren de mogelijkheid om ook het overzicht van hun activiteiten voor de school zichtbaar te maken. Ook wordt het voor de leraar mogelijk zijn gegevens te exporteren. Momenteel wordt onderzocht of en hoe het register betekenisvol kan zijn voor het personeelsbeleid van de school. Dit wordt gedaan d.m.v. pilots in samenwerking met de sectorraden.

4 Register als instrument voor de leraar
Trots op beroep. Zeggenschap over eigen professionele ontwikkeling en hulpmiddel bij de vormgeving daaraan. Invloed op kwaliteit van de eigen professionele ontwikkeling. Het register biedt je de mogelijkheid om publiekelijk te laten zien dat je trots bent op je beroep en dat je sturing geeft aan je eigen professionele ontwikkeling. Door in te schrijven in het register laat je zien dat je als leraar voor kwaliteit gaat! Registerleraar.nl ontslaat scholen niet van de verplichting de bekwaamheidsdossiers op orde te hebben. Het portfolio van de leraar in het register is geen POP, maar kan daar wel voor gebruikt worden. De leraar kan namelijk ook voorgenomen activiteiten opnemen in zijn portfolio en die later voltooien en evalueren.

5 Hoe werkt het? Registratie: bevoegd, bekwaam en met aanstelling als leraar. Herregistratie op basis van professionele ontwikkeling. Na verloop van tijd: Bevorderen van investering in professionele ontwikkeling; Invloed op kwaliteit van voorzieningen; Zeggenschap over de agenda voor professionele ontwikkeling. Hoe werkt het register eigenlijk? Allereerst registreren: dit kan als je een gevoegd leraar bent, met een werkomvang van minimaal 0,2 fte. De vierjaarlijkse herregistratie gebeurt op basis van daadwerkelijke investering van tenminste 160 uur (meer mag, graag zelfs) in professionele ontwikkeling die inhoudelijk aan de eisen voldoet (tenminste 100 uur vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch en in het VO minimaal 40 uur daarvan vakinhoudelijk). Het register maakt investering in professionele ontwikkeling noodzakelijk zowel voor jouzelf als voor je school. ; Door controle op en waardering van het aanbod, wordt de Invloed op kwaliteit van dit aanbod vergroot. Doordat je ontwikkeling inzichtelijk is gemaakt, krijg je meer zeggenschap over je professionele ontwikkeling en hoe je deze invult.

6 Criteria voor registratie
De juiste bevoegdheid voor de sector Een dienstverband van tenminste 0,2 fte als leraar of ZZP’er of invaller Werkloos maar werkzoekend is in het onderwijs. Uit het reglement: Inschrijving in registerleraar.nl staat open voor de leraar die:  in het bezit is van een erkend diploma dat de bevoegdheid verleent tot het geven van onderwijs én;  als leraar werkt in een dienstverband met een omvang van ten minste 332 uur op jaarbasis (0,2 fte) of;  niet als leraar in een dienstverband werkt, maar als zelfstandige (zzp’er), op basis van een 0‐uur contract of als invaller die aantoonbaar kan maken ten minste 332 uur op jaarbasis (0,2 fte) te werken of;  een bevoegde werkzoekende leraar is die in de achterliggende periode van vier jaar ten minste 1328 uur (4 x 332 uur) als leraar werkzaam is geweest.

7 Criteria voor herregistratie
Tenminste 160 uur per 4 jaar aan professionele ontwikkeling. Tenminste 100 uur in de kern van het beroep en in vo tenminste 40 uur vakinhoudelijk. Voor herregistratie kom je in aanmerking als: Je aantoonbaar tenminste 160 uur per 4 jaar aan je professionele ontwikkeling hebt gewerkt; Dit kan zijn dat je gewerkt hebt aan het ontwikkelen van je eigen bekwaamheid, de onderwijskwaliteit van je school, of bij hebt gedragen aan de ontwikkeling van de beroepsgroep. Van de 160 uur moet tenminste 100 uur in de kern van het beroep geïnvesteerd zijn. Binnen het vo moet je tenminste 40 uur vakspecifiek geïnvesteerd hebben.

8 Activiteiten voor in de portfolio
Activiteiten kunnen betrekking hebben op: Vakinhoudelijke bekwaamheid Pedagogisch-didactische bekwaamheid Algemeen professioneel handelen Onderwijskundige ontwikkelingen in de school Ontwikkelen van de beroepsgroep Deze indeling komt rechtstreeks voort uit de herijkte bekwaamheidseisen

9 Vragen? Iemand nog vragen?


Download ppt "Waarom? Bevoegdheid, bekwaamheid en doorgaande professionele ontwikkeling zijn het fundament onder de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een professionele."

Verwante presentaties


Ads door Google