De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Verbree Voorgaan Na de zegen zingen we opw. 334 Schriftlezing: Genesis 9: 1-7 Tekst: Zondag 40.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Verbree Voorgaan Na de zegen zingen we opw. 334 Schriftlezing: Genesis 9: 1-7 Tekst: Zondag 40."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Verbree Voorgaan Na de zegen zingen we opw. 334 Schriftlezing: Genesis 9: 1-7 Tekst: Zondag 40

2 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Opwekking 334  Gebed  Lezen Genesis 9: 1-7  Ps. 55: 8 - 10  Tekst Zondag 40  Preek  Ps. 139: 1, 11  Geloofsbelijdenis  Gebed  Collecte  Ps. 133: 1, 3  Zegen

3 Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

4

5

6

7

8 © Make Way Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Oorspr. titel: Lord, the light of your love

9 Lezen 9. 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen, hij zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde. 2. De dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen – ze zijn in jullie macht. 3. Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. 4. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. 5. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten; ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening.

10 Lezen 6. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. 7. Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de hele aarde’

11 Psalm 55

12

13

14

15

16

17 Tekst Vraag 105: Wat eist God in het zesde gebod? Antwoord: Dat ik mijn naaste niet van zijn eer beroof, niet haat, kwets of dood. Dit mag ik niet doen met gedachten, woorden of gebaren en nog veel minder met de daad, ook niet door middel van anderen, maar ik moet juist alle wraakzucht afleggen. Ook mag ik mijzelf geen letsel toebrengen of moedwillig in gevaar begeven. De overheid draagt dan ook het zwaard om de doodslag te weren.

18 Tekst Vraag 106: Het gaat dus in dit gebod niet alleen om doodslag? Antwoord: Nee. Door de doodslag te verbieden leert God ons ook dat Hij afgunst, haat, toorn en wraakzucht als de wortel van deze zonde haat en dat dit alles voor Hem doodslag is.

19 Tekst Vraag 107: Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals gezegd, niet doden? Antwoord: Nee, want terwijl God afgunst, haat en toorn verbiedt, gebiedt Hij dat wij onze naaste liefhebben als onszelf, jegens hem geduldig, vredelievend, zachtmoedig, barmhartig en vriendelijk zijn, zijn schade zoveel mogelijk voorkomen en dat wij ook onze vijanden goed doen.

20 Psalm 139

21

22

23

24 Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed, aard en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken, in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

25 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en bespot. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

26 Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden, mag ik op de Jongste Dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

27 Psalm 133

28

29


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Verbree Voorgaan Na de zegen zingen we opw. 334 Schriftlezing: Genesis 9: 1-7 Tekst: Zondag 40."

Verwante presentaties


Ads door Google